WWF a Huawei Itálie zahajují projekt na ochranu biologické rozmanitosti v italských agroekosystémech

Vanzago (Itálie) 12. prosince 2022 (PROTEXT/PRNewswire) – WWF Itálie, Rainforest Connection a Huawei Itálie nedávno obnovily spolupráci na sérii projektů ochrany přírody Nature Guardian (Strážce přírody). Cílem druhé fáze je prozkoumat vliv zemědělství na biologickou rozmanitost v Itálii pomocí inovativních technologií zvukového monitoringu.

Ten bude zajišťovat 24 offline edge zařízení RFCx AudioMoth, která mají za úkol zaznamenávat po dobu 12 měsíců zvuky různých druhů zvířat v osmi agroekosystémech: Valle dello Sporeggio, Bosco di Vanzago, Ghirardi, Ripabianca di Jesi, Calanchi di Atri, jezero Penne, Monte Sant’Elia a jezero Preola/Gorghi Tondi.

Shromážděná data jsou odesílána na cloudovou platformu Huawei k analýze nástrojem Rainforest Connection Arbimon, jehož analytická funkce je nastavena k rozeznávání volání cílových druhů. Výsledné poznatky, které by nebylo možné získat běžnými manuálními metodami, budou použity ke studiu charakteristik a trendů biodiverzity v agroekosystémech, včetně vztahu mezi různými zemědělskými postupy a ochranou přírody.

„Díky obnovené spolupráci se společnostmi Huawei a Rainforest Connection budeme provádět bioakustické průzkumy, které nám umožní porovnat biodiverzitu zemědělských oblastí obhospodařovaných ekologickými metodami v rámci WWF Oases s biodiverzitou sousedních zemědělských oblastí obhospodařovaných konvenčními metodami,“ vysvětlila ředitelka pro marketing a komunikaci WWF Itálie Benedetta Flamminiová.

Intenzivní průmyslové zemědělství má na globální biologickou rozmanitost ničivý dopad. Program OSN pro životní prostředí (UNEP) v roce 2021 uvedl, že globální potravinový systém je hlavní příčinou úbytku biologické rozmanitosti, přičemž samotné zemědělství odpovídá za 86 % ohrožení na úrovni vyhynutí, kterému čelí 28 000 druhů. Vlivu zemědělství lze navíc přičíst 80 % celosvětového odlesňování, 60 % spotřeby sladké vody a 23 % emisí skleníkových plynů.

Evropská komise (EK) uznává, že biologická rozmanitost v zemědělství v EU klesá, na což reaguje společnou zemědělskou politikou s cílem zvýšit rozmanitost druhů, stanovišť a krajinných prvků, které se v ekosystémech zemědělské půdy EU nacházejí.

Projekt vychází z programu Food4Future organizace WWF, iniciativy TECH4ALL společnosti Huawei a politiky EK a jeho poznatky vytěžené z dat mají napomoci při vytváření budoucí správné praxe pro udržitelné zemědělství – včetně vyvážení potřeb přírody a lidí či podpory systému zásobování potravinami, který by byl odolný, inkluzivní, udržitelný a zdravější.

„Ve společnosti Huawei podporujeme cíle evropské Zelené dohody a strategii ‚ze zemědělského podniku až na stůl‘,“ řekl generální ředitel společnosti Huawei v Itálii Wilson Wang. „Poskytnutím našich technologií pro tyto cíle chceme přispět k vytvoření udržitelnějšího potravinového systému a zachování bohatství a rozmanitosti volně žijících živočichů i stanovišť v zemědělském prostředí, kterými Itálie oplývá.“

Lokality vybrané pro druhou fázi projektu Nature Guardian zahrnují jabloňové sady, vinice, olivové a citrusové háje, pšeničná pole a pozemky určené k pěstování obilovin a zeleniny v krajinách od Alp až po Sicílii.

První fáze projektu Nature Guardian byla zahájena v roce 2021 a zahrnuje tři chráněné lokality WWF Oasis v Itálii: jezero Burano, lagunu Orbetello a kráter Astroni. V těch bylo rozmístěno 45 offline zařízení AudioMoth a 10 online zařízení Guardian, která zkoumají biodiverzitu a odhalují nelegální činnosti, jako je pytláctví, nepovolené jízdy na terénních kolech a těžba dřeva. Dosavadní výsledky projektu jsou pozitivní. Systém identifikoval 49 druhů ptáků a savců a v reálném čase vygeneroval 2 000 upozornění na potenciálně nelegální činnosti. Na základě těchto výstrah proběhlo více než 30 kontrol v terénu, z nichž jedna (v prosinci 2021) vyústila až v likvidaci pytláckého vybavení italskou policií a WWF.

O iniciativě Huawei TECH4ALL

TECH4ALL je dlouhodobá iniciativa společnosti Huawei pro digitální začleňování budující svět, ve kterém nezůstává nikdo opomíjený. Zaměřuje se na čtyři oblasti: umožnění rovnosti a kvality vzdělávání, ochrana přírody pomocí technologií, umožnění inkluzivní zdravotní péče a rozvoj.

Více informací naleznete na webových stránkách Huawei TECH4ALL na adrese https://www.huawei.com/en/tech4all .

Sledujte nás také na Twitteru na adrese https://twitter.com/HUAWEI_TECH4ALL .

Foto
https://mma.prnewswire.com/media/1964226/An_AudioMoth_edge_device_installed_a_fruit_farm.jpg

KONTAKT: xingjingfan@huawei.com