WOO Network se připojuje k ekosystému FinTech Poland

Varšava (Polsko) 5. listopadu 2022 (PROTEXT/PRNewswire) – Společnost WOO Network uznává roli Polska v oblasti širšího rozvoje a inovací digitálních aktiv v Evropské unii a připojila se k ekosystému FinTech Poland, jehož cílem je sdílet klíčové poznatky o inovativním, bezpečném a odpovědném trhu s kryptoaktivy v této zemi.

V Polsku v poslední době roste počet lidí, kteří disponují kryptopeněženkami, protože mnoho podniků začíná kryptoměny přijímat jako platidlo. Země je v první desítce zemí Evropy, pokud jde o procento obyvatel s kryptopeněženkami. Kryptopeněženku má více než milion lidí – tedy 2,8 % polských občanů.

„Zdejší ekosystém je velmi proaktivní, pokud jde o pomoc při rozvoji kryptografického ekosystému a webu3 obecně, a my bychom rádi byli součástí těchto diskusí, zejména pokud jde o prosazování odpovědného fintechu,“ řekl Jack Tan spoluzakladatel společnosti WOO Network.

Ekosystém Fintech Polsko si klade za cíl zvýšit konkurenceschopnost a internacionalizaci polského trhu finančních inovací prostřednictvím společných iniciativ, přípravy tržních standardů, vedení dialogu o regulaci a společné identifikace překážek a příležitostí k rozvoji. Cílem iniciativy je urychlit budování komunity prostřednictvím pořádání setkání, pracovních skupin a společně organizovaných seminářů a konferencí.

„Trh s kryptoaktivy se v poslední době vyvíjí velmi dynamicky. Korporace a finanční instituce po celém světě se stále více zajímají o tuto třídu aktiv a obchodní příležitosti, které technologie blockchain přináší. Současně se Evropská unie rozhodla stát se celosvětovým průkopníkem v oblasti právního rámce pro kryptoaktiva a vytvořila regulaci MiCA.

Kryptoměny se proto stávají součástí globálního finančního sektoru. V důsledku toho je obzvláště důležité, když se k účasti v našem ekosystému přihlásí subjekty se zkušenostmi na trhu s kryptoaktivy, jako je například WOO Network. Jejich zkušenosti budou velmi cenné při vytváření konkurenceschopného a inovativního, ale také bezpečného a odpovědného trhu s kryptoaktivy v Polsku,“ uvedl Paweł Widawski, generální ředitel společnosti FinTech Poland.

„Jsme velmi rádi, že máme WOO Network, protože jejich tým pochází z různých oblastí a jejich zakladatelé mají bohaté zkušenosti v oblasti financí. To je velmi cenné pro sdílení s ostatními a diskuzi o problémech v naší fintech komunitě,“ poznamenal Widawski.

FinTech Poland je také zakládajícím členem Evropské asociace digitálních financí (EDFA), neziskového nezávislého průmyslového orgánu 15 ekosystémů EU, které zastupují tisíce členů a spolupracují s tvůrci politik na zajištění prosperujícího jednotného trhu a konkurenceschopnosti společností v EU.

WOO X je obchodní platforma pro profesionální obchodníky, která nabízí plně přizpůsobitelné moduly a obchodování s nižšími až nulovými poplatky doplněné o hlubokou likviditu zajišťovanou společností WOO Network, která propojuje obchodníky, burzy, instituce a platformy DeFi. WOO Token se používá v produktech CeFi a DeFi sítě pro sázky a slevy na poplatcích. K rozvoji společnosti WOO Network přispěla společnost Kronos Research, která se specializuje na tvorbu trhu, arbitráže, CTA a vysokofrekvenční obchodování (HFT) a jejíž průměrný denní objem obchodů na globálních kryptoměnových burzách se pohybuje kolem pěti až deseti miliardami dolarů.

Výše uvedený obsah není doporučením investičních a obchodních strategií ani nepředstavuje nabídku, žádost nebo doporučení jakéhokoli produktu nebo služby. Obsah je určen pouze pro informační účely. Každý, kdo na základě obsahu učiní nebo změní investiční rozhodnutí, nese odpovědnost za výsledek nebo ztrátu sám.

Obsah tohoto dokumentu byl přeložen do různých jazyků a sdílen na různých platformách. V případě jakýchkoli rozporů nebo nesrovnalostí mezi různými příspěvky způsobených chybným překladem je rozhodující anglická verze na našich oficiálních webových stránkách.

Foto
https://mma.prnewswire.com/media/1938155/FintechPoland_WOO_Network.jpg

Kontakt: Paolo Lising, paolo@woo.network, tel.: +886-0958-636955