Wanzl se účastní iniciativy UN Global Compact v oblasti trvalé udržitelnosti

Praha 14. srpna 2023 (PROTEXT) – Wanzl GmbH & Co. Holding KG se připojil k United Nations Global Compact. Celosvětově největší a nejdůležitější iniciativa pro trvale udržitelné a zodpovědné řízení společnosti oficiálně potvrdila přijetí výrobce pro segmenty maloobchodu, manipulace s materiálem a přístupových řešení, letištních služeb a hotelových služeb se sídlem v Leipheimu. Přistoupením k iniciativě UN Global Compact se Wanzl stal součástí aliance více než 21 000 podniků a organizací po celém světě, které se proslavily svojí praxí přispívat k udržitelnému hospodářství prostřednictvím odpovědných obchodních postupů.

Jako účastník iniciativy se Wanzl zavazuje k tomu, že bude ve svých obchodních procesech a firemní strategii uplatňovat deset principů iniciativy UN Global Compact v oblasti lidských práv, pracovních norem, ochrany životního prostředí a boje proti korupci a že bude každý rok informovat o svém pokroku. Společnost rovněž potvrzuje svoji ochotu aktivně realizovat opatření pro dosažení globálních cílů udržitelného rozvoje.

„Jako globální společnost má Wanzl odpovědnost vůči životnímu prostředí a společnosti. Tuto odpovědnost jsme přijali za svou, již jsme toho hodně dosáhli a hodně toho na nás ještě čeká. Jsme totiž přesvědčeni, že dlouhodobý hospodářský úspěch je možný pouze na základě trvale udržitelného jednání. Náš přístup k iniciativě UN Global Compact je proto dalším logickým krokem a pobídkou pro další rozvoj našich aktivit v oblasti trvalé udržitelnosti,“ říká Alexander Kienle, finanční ředitel společnosti.

Profil společnosti Wanzl jako účastníka iniciativy je k dispozici na webových stránkách UN Global Compact.