Význam Antonína Švehly připomene dvoudenní konference v NZM

Praha 6. dubna 2023 (PROTEXT) – Národní zemědělské muzeum připravilo mezinárodní vědeckou konferenci Antonín Švehla, český sedlák, politik a státník věnovanou jednomu ze zakladatelů a významných protagonistů vývoje Československé republiky 20. let dvacátého století. Konference se koná u příležitosti jeho 150. výročí narození ve dnech 13.–14. dubna v NZM Praha.

„Antonín Švehla se mimo jiné významně zasloužil i o vznik řady kulturních a paměťových institucí – zemědělského muzea, zemědělské knihovny a zemědělského archivu. Společně s historikem Josefem Kazimourem se jim podařilo vybudovat zemědělské muzeum – nejlépe organizované muzeum v tehdejším Československu,“ říká generální ředitel Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák.

U příležitosti 150. výročí narození Antonína Švehly nyní NZM pořádá mezinárodní konferenci, která přiblíží Švehlovu nevšední osobnost a poukáže na to, co by si zasloužilo, aby se do současného obrazu Švehly vrátilo, protože se jedná o konstitutivního aktéra naší moderní státnosti. Konference k výročí A. Švehly je koncipována široce a v mnohém netradičně. Věnuje se významu a rolím Antonína Švehly, zamýšlí se nad tím, jak se Švehla jevil a jeví v průběhu času v denním tisku, historiografii i učebnicích dějepisu.

Svůj příspěvek představí i americká historička českého původu Mary Hrabik Samal z Oakland University Rochester, těsně spjatá rodinnými vztahy s osobnostmi meziválečného agrárního hnutí v Československu. Příspěvek prof. Daniela Millera z University of West Florida přinese nezaujatý kritický pohled „zvenčí“.

Další referáty se věnují klíčovým oblastem Švehlovy činnosti jako tvůrčího politika, člověka, jenž pokládal základy československé demokracie a politického systému s jeho silnými, ale i nezřídka z dnešního hlediska kontroverzními způsoby fungování.

Konference připomíná i méně známé aspekty, veřejnosti zatím neznámé aktivity a zásluhy Antonína Švehly ve sféře kultury, vzdělávání. Příspěvky jsou zaměřené i na Švehlu člověka, s jeho specifickými vlastnostmi, rodinným zázemím a prostředím.

Virtuálním hostem konference Antonín Švehla, český sedlák, politik a státník bude Jan Malypetr, vnuk Jana Malypetra, prvorepublikového politika a předsedy vlády ČSR z let 1932–1935. V rámci příprav konference se podařilo natočit video s jeho pozdravem a osobním poselstvím.

Konference je určená pro veřejnost, vstup je zdarma.

Záštitu nad konferencí převzali předseda Senátu Parlamentu České republiky Miloš Vystrčil, předseda vlády České republiky Petr Fiala, ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Výstava Antonín Švehla

Výstava s názvem Antonín Švehla zachycuje prostřednictvím fotografií na dvou desítkách panelů význačného, předního prvorepublikového politika v?rozmanitých momentech života. Mapuje nejen jeho politickou kariéru a stopu, kterou zanechal ve veřejném prostoru, ale také jeho zájmy, rodinné zázemí či osobnostní rysy. Současně budou vystaveny předměty ze Švehlovy pozůstalosti a poslanecký slib.

Výstavu můžete zhlédnout na výstavních panelech před budovou Národního zemědělského muzea od 4. dubna do 3. září.

Kontakt:

Jitka Taussiková

tisková mluvčí

Národní zemědělské muzeum

e-mail: tiskove@nzm.cz