Vykročme k Net5.5G, nastartujme digitalizaci průmyslu

Šen-čen (Čína) 23. dubna 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – Na konferenci Huawei Global Analyst Summit 2023 uspořádala společnost Huawei seminář s názvem „Stride to Net5.5G, Boost New Growth“ (Vykročme k Net5.5G, podpořme další růst), kde partnerům z oboru a zákazníkům představila technologické trendy a budoucí možnosti využití sítě Net5.5G a pozvala je k diskusi o dalším směřování jejího vývoje.

Viceprezident produktové řady datových komunikací společnosti Huawei Qiu Yuefeng uvedl, že s tím, jak digitalizace nabírá na obrátkách, bude přístup k síti o rychlosti 10 Gb/s brzy dostupný pro každého člověka, každou domácnost a každou organizaci. Sítě 5.5G přináší komplexní technologické inovace, které se dokážou lépe přizpůsobit různým scénářům poskytování služeb. Například ve scénářích 2C, 2H a 2B (pro zákazníky, domácnosti a podniky) využívá Net5.5G řadu špičkových technologií, jako je 800GE konvergovaná nosná síť, 800GE digitální privátní síť, 800GE síť datových center (DCN) AI Fabric a Wi-Fi nejnovější generace pro zajištění přístupu k síti o rychlosti 10 Gb/s kdykoli a kdekoli.

Ve scénářích 2C a 2H (pro zákazníky a domácnosti) se objevuje mnoho služeb náročných na šířku pásma, jako jsou videa ve vysokém rozlišení (HD) a rozšířená realita (XR). Pro lepší podporu těchto nových služeb se mobilní a pevné sítě vyvíjejí prostřednictvím inovací ultraširokopásmových technologií směrem k 5.5G, respektive F5.5. Aby udržela krok, datová komunikační síť jako základní nosná síť směřuje ke 800GE konvergované nosné síti s cílem zajistit v těchto scénářích dokonalý zážitek ze služeb s 10 Gb/s.

V případě scénáře 2B (podniky) jsou s prohlubující se digitalizací průmyslu kladeny na výkonnost sítě diferencovanější požadavky. Zde přichází na řadu Net5.5G. S využitím technologie 800GE digitálních privátních sítí dokáže Net5.5G vytvářet diferencované nosné sítě pro digitální služby určené pro různá průmyslová odvětví. Díky Wi-Fi nejnovější generace (Wi-Fi 7) a přepínačům 10GE s vysokou hustotou pak dokáže Net5.5G poskytnout přístup k síti o rychlosti 10 Gb/s pro všechny služby v podnikových kampusových sítích. S cloudifikací průmyslových služeb závisí uživatelská zkušenost s aplikacemi také na tom, jak rychle cloud reaguje na potřeby služeb. Prostřednictvím technologie 800GE DCN AI Fabric umožňuje Net5.5G interakci mezi cloudovými aplikacemi a daty v reálném čase, čímž zajišťuje koncovým uživatelům bezztrátové využívání služeb.

Vše ale chce svůj čas. Jak zdůraznil Qiu Yuefeng, Net5.5G bude i nadále překonávat dosavadní hranice možností, aby mohla lépe přispívat k digitalizaci průmyslu. Společnost Huawei bude mezitím spolu se svými globálními průmyslovými partnery dále zkoumat směr vývoje sítě Net5.5G a podporovat její intenzivní rozvoj.

Na zasedání se o své podnětné názory podělilo mnoho významných hostů, například generální tajemník Světové aliance pro aplikace WLAN (WAA) Yang Tao, představitel Čínské akademie informačních a komunikačních technologií (CAICT) Ma Ke a profesor Fan Chun z Pekingské univerzity. Účastníci společně diskutovali o významné úloze sítí při usnadňování digitální transformace různých průmyslových odvětví, ale i o problémech (a protiopatřeních) datových komunikačních sítí při umožňování digitální transformace napříč všemi odvětvími průmyslu. Podělili se také o své výhledy a návrhy ohledně dalšího rozvoje odvětví datových komunikací.

Foto –
https://mma.prnewswire.com/media/2059739/Qiu_Yuefeng_Vice_President_Huawei_Data_Communication.jpg

KONTAKT: Venzo Hu, huyuheng2@huawei.com