Vyjádření odcházejícího ředitele Městského divadla Zlín Josefa Morávka

Zlín 20. prosince 2022 (PROTEXT) – Dne 19. 12. 2022 mi primátor města Zlína Jiří Korec oznámil, že Rada města ukončí můj pracovní poměr ředitele divadla ke konci zkušebního období v prosinci 2022. Do funkce ředitele jsem byl týmž orgánem jmenován k 1.7. 2022 na základě otevřeného výběrového řízení s koncepcí, kterou pan primátor ocenil jako nejlepší i při mém odvolání.

Mrzí mě, že se nebudu moci účastnit projektů, které jsem zahájil. Zlínské divadlo je v dobrém ekonomickém i uměleckém stavu. Mým záměrem bylo otevřít tuto instituci kulturním aktérům a společenstvím Zlínska, rozvíjet a naplňovat Strategii kulturního rozvoje, kterou úřad města tvoří a na které se podílím. Otevřeností, profesionalitou a energií, se kterou se spolupráce otevřela, jsem příjemně překvapen, přeji všem její úspěšné pokračování.

Ve vlastní režii Shakespearovy Bouře jsem měl jedinečnou příležitost poznat potenciál a otevřenost souboru i jeho publika k modernímu obraznému divadelnímu jazyku. Ve Zlíně jsem včetně přípravy k výběrovému řízení strávil intenzivní bohatý rok 2022. V práci v kulturních komunitách města a kraje budu pokračovat.

Odcházím od nedokončené práce, děkuji za přijetí ve Zlíně a přeji zlínskému divadlu úspěšnou budoucnost.

Co se nám podařilo nastartovat a realizovat za první čtyři měsíce 77. sezony:

v hospodaření divadla, v rámci energetických úsporných opatření a inovaci zastaralých systémů divadla:

– organizace má kvalitní ekonomický a prodejní tým, v minulém roce hospodařila tak, že se podařilo inovovat a připravit inovace zastaralých energetických a bezpečnostních systémů

– součást mé koncepce: využít střechy budov MDZ pro solární panely pro potřeby města je nyní součást energetické koncepce města

ve spolupráci s aktéry kulturního života Zlína:

– Strategie rozvoje kultury města Zlína, na níž se podílím, se otevírá nemainstreamové kultuře, novým tvůrčím formám, studentům a mladým lidem, nové záměry v divadle tyto potřeby mohou naplňovat

Pro město Zlín pokládám za velmi vhodné při nejbližší příležitosti usilovat o titul Evropské hlavní město kultury ve spolupráci se Zlínským krajem, UTB a Kreativním klastrem.

v oblasti celorepublikových a mezinárodních aktivit zlínského divadla a Zlína:

– nově koncipovat festival Setkání/Stretnutie jako mezinárodní a mezioborovou platformu

– v této sezóně zaměřit Setkání/Stretnutie specificky na 100. výročí Českého rozhlasu a spolupráci s Českými centry, akcent festivalu na divadelní podoby knih Kateřiny Tučkové a konfrontace aktuálních Shakespearovských inscenací v rámci přehlídky

– společně se Slováckým divadlem připravit transformaci přehlídky Zaráz na festival divadel Zlínského kraje

– Městské divadlo Zlín se připravuje spolupracovat s Trenčínem jako Hlavním městem Evropské kultury v roce 2026

ve spolupráci se školami, studenty a žáky Zlínského kraje:

– mnohostranná spolupráce s UTB, stáže marketérů a scénografů

– v letošním IdeaThonu nejvíce týmů zpracovávalo projekt pro MDZ, vítězný tým připravil projekt spolupráce univerzity a divadla v rámci vyučovacích předmětů a koncept dramaturgie pro studentskou divadelní Dílnu

– studenti grafických oborů dvou středních škol připravili návrhy plakátů pro tuto sezónu

– vznikl tým spolupracovníků, stážistů z řad studentů

v oblasti vizuální, výtvarné a performativní:

– vznikla Výtvarná umělecká rada divadla z předních osobností Zlína

– připravujeme adaptaci foyeru a dalších prostor divadla na moderní výstavní prostory v průběhu prázdnin

– kurátorsky koncipované dvě výstavy Zlínského okruhu v roce 2023

– koncept nové grafické a komunikační identity divadla s přední zlínskou grafickou společností

– příprava imerzních forem prohlídky budovy Městského divadla tak, aby se stala turistickou atrakcí na mapě Zlína

– v redakční radě Prostoru Zlín otevřít linii příspěvků o dramatickém umění a scénografii

v oblasti komunikační a marketingové:

– divadlo získalo nabídku nezištné spolupráce se špičkovými marketingovými agenturami

– vzniká koncept jednotné komunikační a vizuální architektury divadla

– funguje systém ambasadorů – dobrovolníků divadla

– v divadle se začala scházet panelová diskuze marketérů

při přípravě následují sezóny divadla:

– projekt zdivadelnění celé budovy při zahájení příští sezóny, koncept inscenací hraničních forem

– projekty kreativního učení

Hledání shody na efektivní, atraktivní, ale nepodbízivé dramaturgii bylo v současném týmu divadla pro mne tím nejobtížnějším.

Byl jsem a stále jsem otevřen jakékoliv formě spolupráce se zřizovatelem pro zachování stability více než stočlenné organizace. Mám zájem, aby vstřícná a velmi často zcela nezištná pomoc divadlu, kterou představitelé kulturní veřejnosti nabídli a poskytovali, pokračovala. Jsem připraven pomoci kolektivu divadla, aby v následujícím nelehkém období nastartovaným procesům nespadl řemen a probuzení publika po covidu bylo úplné.

Ve Zlíně 20.12.2022

Josef Morávek

přílohy:

koncepce Josefa Morávka: Divadlo spoluvytváří město v čase změn

rozhovor ve studiu Českého rozhlasu Zlín o koncepci při nástupu do divadla:


Zlín je zásobitelem témat pro politickou satiru, říká s nadsázkou nový ředitel Městského divadla Zlín Josef Morávek

Kontakt:

e-mail: josef.moravek@gmail.com

tel.: 603 840 072

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.