Všeobecná úvěrová banka podepsala s Letištěm Praha důležitý ESG dodatek. Zavazuje se ke snižování uhlíkové stopy

Praha 5. ledna 2023 (PROTEXT) – Všeobecná úvěrová banka (VÚB), patřící do italské skupiny Intesa Sanpaolo, po uzavření dlouhodobého úvěrového rámce ve výši 7 miliard korun s Letištěm Praha oznámila další novinku – podpis ESG dodatku, kterým se nejdůležitější letiště v ČR zavazuje investovat do udržitelnosti, ekologických aspektů provozu či sociálních projektů.

„Celý rok jsme detailně nastavovali ESG strategii napříč celou společností. To úspěšně vyústilo právě v podpis ESG dodatku. Letiště tak navíc může využít svého dlouhodobého aktivního přístupu nejen k udržitelnému rozvoji, ale také k ekologii nebo například sociálním otázkám,“ říká předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos.

„Rozhodnutí Letiště Praha upravit smlouvu včetně směrnic ESG ukazuje vizi a širší obchodní přístup, které jsou plně v souladu s cíli a strategiemi skupiny Intesa Sanpaolo, lídra v otázkách životního prostředí a udržitelnosti. Jsme nesmírně spokojeni, že Letiště Praha přijalo toto rozhodnutí, které znovu ukazuje, že je v popředí tím, že zahrnulo směrnice ESG do smlouvy podepsané před několika měsíci,“ říká Giuseppe Ferraro, ředitel korporátních a malých a středních podniků divize mezinárodních bank Intesa Sanpaolo.

„Za VÚB banku jsme velmi rádi, že nad rámec podpory Letiště Praha jako významného hráče v oblasti infrastruktury v České republice, bude mít financování rozvoje letiště takové parametry ESG. Jako banka tuto strategii silně podporujeme a těší nás, že je takto vnímá stále více společností,“ dodává Andrea Fiori, ředitel VÚB banky Praha.

Kontakt:

www.vub.sk

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.