Volba 2 členů kontrolní rady Technologické agentury České republiky

Praha 18. července 2022 (PROTEXT) – Výzva předsedy výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny

Předseda výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu poslanec Ivo Vondrák ve smyslu ustanovení § 36a odst. 8 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, vyzývá právnické osoby zabývající se výzkumem a vývojem, aby ve lhůtě do 5. září 2022 předložily výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny návrh na volbu 2 členů kontrolní rady Technologické agentury České republiky.

Případné dotazy zodpoví sekretariát výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny, Sněmovní č. 4, 118 26 Praha 1, tel. 257173361, e-mail: vvvkmt@psp.cz.

Ivo Vondrák, v. r.

předseda výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny