Volba 1 člena kontrolní rady Grantové agentury ČR

Praha 26. dubna 2023 (PROTEXT) – Výzva předsedy Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny

Předseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu poslanec Ivo Vondrák ve smyslu ustanovení § 36 odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů,

vyzývá

právnické osoby zabývající se výzkumem a vývojem, aby ve lhůtě

do 10. května 2023

předložily Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny návrhy na volbu 1 člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky.

Případné dotazy zodpoví sekretariát Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny, Sněmovní č. 4, 118 26 Praha 1, tel. 257 173 361, e-mail: vvvkmt@psp.cz.

Ivo Vondrák, v. r.

předseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny

V Praze dne 26. dubna 2023