VIDEO ZDARMA: Dopravu v Horní Suché komplikuje stavba mostu

Horní Suchá (Karvinsko) 6. října 2023 (PROTEXT) – Ještě minimálně měsíc budou muset jezdit motoristé po objízdné trase v Horní Suché na Karvinsku. Důvodem je demolice a stavba nového mostu v ulici Chrost. Nový most bude širší a bude mít i vyšší nosnost.

Jan Lipner (STAN), starosta Horní Suché: „My jsme povinni jako vlastník mostu dělat hlavní prohlídky mostu, které se provádějí periodicky podle toho, v jaké skupině je ten most zařazen. Bohužel, zub času tady zapracoval a ten most je v 5. skupině, poslední nejhorší. Proto bylo nutné ho opravit. Faktem je, že je to jedna z mála spojnic dvou částí obce severní a jižní. Proto jsme se rozhodli, že to naddimenzujeme trošku lépe, než původní most byl. Tady přes to fakticky nemohla přejet žádná těžší technika. Celý mostek půjde dolů, nový most bude o metr vyšší, protože do toho trošku vstoupilo Povodí Odry a stoletá voda už je podle normy v této hladině. Když bude vyšší, bude také širší a výrazně se zvýší jeho nosnost. Nyní má šest tun, nový bude mít 25 tun. Pokud firma splní to, co má ve smlouvě, do listopadu by mělo být hotovo. Objízdná trasa není nijak drakonická, bude se to objíždět středem obce na ulici Stonavskou. Pro auta to tady samozřejmě bude neprůjezdné, nicméně pěší potok Sušanka překonají to nedaleké lávce.“

Ne všichni řidiči zpočátku stavby respektovali dopravní značení a vjížděli na staveniště.

Jan Lipner (STAN), starosta Horní Suché: „Řidiči zatím vidí, že ten mostek je funkční, objíždějí to po poli, ale tady bude skutečně staveniště a bude to velice nebezpečné, takže žádáme řidiče, aby se drželi dopravního značení, není to legrace.”

Video je médiím k dispozici ZDARMA. Mohou ho použít všichni uživatelé bez omezení, a to jak na svých webových stránkách, tak na Facebooku. Zasíláme kód přenosu pro vložení do webových stránek.

PROTEXT

<iframe width=“640″ frameborder=“0″ allowfullscreen=““ src=“https://light.polar.cz/videa/dopravniinfo/2023/10/03/moravskoslezsky_231003_dopravuvhornisuchekomplikujestavbamostu_repo.mp4″/>