Většina obyvatel Prahy je pro omezení nebo zákaz služeb krátkodobého ubytování

Praha 11. října 2022 (PROTEXT) – Data vyplývají ze srpnového průzkumu České hotelové asociace, kterého se zúčastnil reprezentativní vzorek 1050 obyvatel hlavního města. Výsledky ukazují, že více jak polovina respondentů by ve svém sousedství preferovala klasický hotel oproti službám krátkodobého ubytování, primárně z důvodu ruchu a nepořádku souvisejícímu s takzvanými alternativními ubytovacími službami. Oba názory silněji převládají u mužů v produktivním věku s vyšším vzděláním.

Z údajů dále vyplývá, že pouze menšina obyvatel hlavního města (20,8 %) vnímá jako problém nadměrný turismus celkově, a naopak přibližně stejný poměr obyvatel turismus vítá z ekonomických důvodů.

„Turismus jako takový nemusí být pro obyvatele problémem, a to i v tak populárních místech jako je Praha. Podmínkou ale je zvládat jeho negativní externality, což objektivně lépe zvládají hotely než soukromá krátkodobá ubytování,“ dodává Marek Boura, předseda České hotelové asociace.

Jeho slova potvrzují i další data z průzkumu. Přes 40 % z respondentů, kteří mají služby krátkodobého ubytování (například Airbnb) ve svém okolí, má negativní nebo velmi negativní zkušenosti s jeho hosty. Přibližně v polovině případů navíc majitel nemovitosti nijak nereaguje na stížnosti sousedů v případech rušení nočního klidu a dalších výtržností. I z těchto důvodů přes polovina respondentů průzkumu preferuje ve svém sousedství klasický hotel namísto služeb krátkodobého ubytování.

„Po státu chceme, aby zajistil rovné podmínky na trhu, na kterém se utkávají různí poskytovatelé ubytovacích služeb. To se ale v současnosti neděje. Zatímco my jako provozovatelé hotelů musíme plnit přísné a nákladné regulace jako poplatky městu, evidenční a přihlašovací povinnosti, platby daní, nadměrná likvidace odpadu nebo požární a bezpečnostní standardy, provozovatelé služeb krátkodobého ubytování nemusí. Přitom se už dlouho nejedná o případy, kdy soukromé osoby takto pronajímají svou druhou nemovitost, ale často krátkodobé ubytování poskytují veliké subjekty s kapacitou v řádech desítek lůžek,“ dodává Jaroslav Svoboda, ředitel a majitel sítě Czech Inn Hotels, která je největším provozovatelem hotelů na území hlavního města.

Podobný názor má dle průzkumu přes 60 % respondentů, kterým vadí neférové podmínky, které mezi sebou mají právě hotely a poskytovatelé krátkodobého ubytování.

Sběr dat pro průzkum byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos.

Kontakt pro média:

Jáchym Vrecion

jachym.vrecion@c-b.cz

Lukáš Koutník

lukas.koutnik@c-b.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.