V soutěži Vizionáři 2022 byly oceněny nejpřínosnější inovační počiny Česka a Osobnosti projektu Vizionáři 2022

Praha 9. prosince 2022 (PROTEXT) – Sdružení CzechInno ve spolupráci s partnery vyhlásilo vítěze dvanáctého ročníku projektu Vizionáři. Letošním ročníkem soutěže se prolínaly inovace z oblasti úspor přírodních zdrojů, energií i environmentální aspekty, bodovaly i projekty z oblasti inovativního odpadového hospodářství a cirkulární ekonomiky. Titul Vizionář 2022 získalo šest subjektů a čestná uznání udělila odborná porota dále jedenácti inovativním počinům. Osobnostmi projektu Vizionáři 2022 byli vyhlášeni Prof. Martin Fusek, ředitel společnosti IOCB TECH, s.r.o. a Ing. Milan Petrák, ředitel Technoparku VŠCHT Kralupy. Slavnostní předání ocenění proběhlo v úterý 6. prosince v Praze.

Projekt Vizionáři letos již dvanáctým rokem vyhledává, oceňuje a vyzdvihuje výjimečné inovační počiny v českém podnikání a spolupráci aplikovaného výzkumu s praxí s významným technologickým, ekonomickým nebo společenským přínosem či jejich kombinací. Odborná porota složená ze třinácti renomovaných státních organizací a partnerů projektu vysoce hodnotila zejména šíři celospolečenského přínosu oceněných inovací a také prospěšnost jejich uvedení do praxe s akcentem na udržitelnost, ekologická a ekonomická řešení, přínos pro ochranu zdraví a také pronikání inovací do oborů, jako jsou lesnictví, zemědělství nebo potravinářství.

„Inovační potenciál našich firem je mnohem větší, než my sami předpokládáme, a tak každým rokem můžeme znovu obdivovat co dokážou. Mají náš velký respekt. Jsem rád, že můžeme být stabilním finančním partnerem nejen pro inovativní firmy, ale i pro více než čtvrt milionu podnikatelských subjektů v ČR,“ říká k zapojení do projektu Vizionáři Michal Sachr, ředitel Korporátního centra Komerční banky.

Slavnostní vyhlášení projektu se konalo na Žižkovské věži v konferenčním centru Tower Park Praha, jeho hostitelem byly České Radiokomunikace jako jeden z hlavních odborných partnerů projektu. Důvody spolupráce komentuje marketingová a PR ředitelka a tisková mluvčí Českých Radiokomunikací Anna Tůmová: „Vizionáři jsou pro nás těmi, kteří dokáží nejen myslet za obzor, ale i své vize přetavit ve skutečnost a tím se stát vzorem ostatním inovátorům. Podporujeme každoroční hledání těch, kteří svou schopnost převést skvělou ideu do reality předvedli v praxi a velmi rádi jim pomůžeme v dalším rozvoji i z pozice Českých Radiokomunikací jako jednoho z technologických lídrů na českém trhu.“

Projekt partnersky podpořilo i Technologické centrum Praha jako koordinátor sítě Enterprise Europe Network Česká republika, která se specializuje na internacionalizaci výrazně inovativních českých firem a jejich propojování se zahraničními partnery nejen z evropských zemí.

„Technologické centrum Praha jako koordinátor sítě Enterprise Europe Network v České republice je dlouhodobým partnerem Vizionářů – tato aktivita přispívá ke zvyšování povědomí o inovativních počinech českých firem, s potřebným ekonomickým i společenským dopadem,“ komentuje zapojení své organizace do projektu vedoucí oddělení rozvoje podnikání a koordinátorka sítě Silvia Jirásková. „Těší nás, že naši klienti se pravidelně v této soutěži umísťují mezi oceněnými. Úspěch v této soutěži je dalším krůčkem k úspěšnému rozvoji firem v mezinárodním kontextu, který Technologické centrum Praha dlouhodobě podporuje.“

Držiteli titulu Vizionář 2022 se stali:

– Společnost HELP SERVICE – REMOTE SENSING s.r.o. za svou Databázovou aplikaci HsOptika pro evidenci a správu optických sítí a její technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti telekomunikací,

– Společnost HYPOXIA Group s.r.o. za své Hypoxické systémy pro ochranu prostor proti požárům a jejich důsledkům a technologický, ekonomický a sociální přínos této inovace v oblasti ochrany zdraví, bezpečnosti provozů a prevence škod,

– Společnost Kinalisoft s.r.o. za svůj systém Test-it-off – technologii kontrolora kvality výrobků budoucnosti a jeho technologický a ekonomický přínos v oblasti průmyslové výroby,

– Masarykova univerzita – CEITEC za LYNX – diagnostický nástroj využívající sekvenování nové generace pro analýzu biomarkerů hematoonkologických onemocnění, který vyvinula ve spolupráci se společností HPST, s.r.o., a technologický, ekonomický a sociální přínos této inovace v oblasti medicíny a specificky hematoonkologie,

– Společnost ReFork SE, která porotu zaujala svou Unikátní technologií pro výrobu jednorázových příborů a jiných výrobků z odpadního dřevního materiálu a její technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti recyklačního hospodářství a odpovědné spotřeby,

– Společnost STIMVIA s.r.o. za URIS® – systém pro neinvazivní a selektivní stimulaci nervových drah směřujících do mozku s cílem usnadnit léčbu urologických pacientů a jeho technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti ochrany zdraví, úspor ve zdravotnickém systému a zvyšování kvality pacientů s urologickými diagnózami.

Držiteli čestných uznání odborné poroty jsou:

– Společnost Amitia s.r.o. za svůj technologický, ekonomický a sociální přínos pro oblast průmyslové výroby, kterého dosáhla vývojem svého nástroje PLAiN určeného pro pokročilé plánování výroby,

– Společnost Apis Innovation s.r.o. za technologický, ekonomický a sociální přínos pro oblast zemědělství a včelařství dosažený vývojem a uvedením na trh termosolárního úlu,

– Společnost CityZen s.r.o. za novou technologii úpravy bavlněných oděvů proti potu a špíně její technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti textilního průmyslu a zlepšení komfortu života uživatelů textilních výrobků,

– Společnost FORTES interactive, s.r.o. za samočisticí technologii LOTUS foil pro ochranu dotykových displejů a její technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti ochrany zdraví obyvatel,

– Společnost Hayaku s.r.o. za její technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti zvyšování kvality života lidí se zrakovým postižením s pomocí Cash Readeru – jediné mobilní aplikace pro čtení bankovek pro nevidomé na českém trhu,

– Společnost HF servis s.r.o. za její technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti zdravotnictví a ochrany zdraví obyvatel spojený s vývojem IG GCA ANTIVIRu – antibakteriálního a antivirového polymeru,

– Společnost LESPROJEKT-SLUŽBY s.r.o. za svůj technologický, ekonomický a sociální přínos pro oblast zemědělství a cloudovou aplikaci FarmInsight určenou pro precizní zemědělství,

– Konsorcium Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav techniky, MISTRA, s.r.o. a AGAMA, a.s. za svůj technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti lesnictví a inovativní techniku a technologie pro těžbu a následnou výsadbu náletových dřevin,

– Společnost New Water Group, s.r.o. za technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti úpravy a recyklace vody dosažený vývojem inovativní technologie pro úpravu a recyklaci vody na bázi konceptu MINT,

– Společnost Pinflow energy storage, s.r.o. za svůj technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti optimalizace ukládání a spotřeby elektrické energie s pomocí unikátních svazků redoxních průtočných baterií,

– Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni za svůj technologický, ekonomický a sociální přínos pro oblast odpadového hospodářství a plastikářského průmyslu dosažený pomocí vývoje elektrostatického separátoru plastů.

Odborná porota vybrala dvě Osobnosti projektu Vizionáři, kterými jsou:

– Prof. Ing. Martin Fusek, CSc., ředitel IOCB TECH, s.r.o., a to za celoživotní přínos v oblasti podpory transferu technologií,

– Ing. Milan Petrák, ředitel Technoparku VŠCH Kralupy, a to za celoživotní přínos v oblasti implementace výsledků chemického výzkumu do průmyslové praxe.

Ocenění si ze slavnostního večera odnesli nejen blahopřání a ocenění, ale zejména i okamžité nabídky k další spolupráci v oblasti technologického i obchodního rozvoje od přítomných partnerů projektu i od ostatních oceněných subjektů. Sdružení CzechInno jako organizátor projektu Vizionáři 2022 oceněné v nadcházejícím období zapojí do komplexu svých projektů a aktivit zahrnujících mezinárodní i regionální propagační a osvětové akce a akcelerační programy pro inovační firmy.

Kontakt pro novináře:

David Kratochvíl

předseda řídicího výboru sdružení CzechInno

kratochvil@czechinno.cz

Tereza Šamanová

výkonná ředitelka sdružení CzechInno

samanova@czechinno.cz

O projektu Vizionáři:

Cílem projektu Vizionáři, který letos probíhá již dvanáctým rokem, je oceňovat české firmy, podnikatele a výzkumné organizace – konkrétní autory inovativních produktů, výrobků, postupů či služeb. Účelem projektu Vizionáři je mobilizovat inovační potenciál českých podniků a organizací a napomoci úspěšné komercializaci inovativních nápadů, s kterými přišly v uplynulém období. Sdružení CzechInno v tomto ohledu vnímá za důležité zejména to, aby se o novinkách na poli inovací dozvídala široká veřejnost a aby co nejvíce pronikaly do praxe.

Generálním partnerem projektu Vizionáři 2022 byla Komerční banka, hlavními odbornými partnery pak České Radiokomunikace, Technologické centrum Praha jako koordinátor sítě Enterprise Europe Network Česká republika, Asociace inovačního podnikání ČR a Společnost vědeckotechnických parků ČR. Mediálními partnery projektu jsou časopis Inovační podnikání a transfer technologií, server BusinessInfo, Media Marketing Services, a RADIOHOUSE.

V odborné porotě projektu Vizionáři jsou zastoupeny organizace se zaměřením na dlouhodobou podporu inovací v podnikání a aplikovaném výzkumu, a to: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Úřad průmyslového vlastnictví ČR, Český statistický úřad, Český telekomunikační úřad, Technologické centrum Praha, Asociace inovačního podnikání ČR, Asociace výzkumných organizací ČR, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, sdružení CzechInno a zástupci generálního a hlavního odborného partnera projektu – Komerční banky a Českých Radiokomunikací.

O sdružení CzechInno:

Sdružení CzechInno (CzechInno, z.s.p.o.) je česká nevládní nezisková organizace založená v r. 2011 k podpoře inovačního podnikání, která působí v roli inovačního matchmakera propojujícího ve svých projektech soukromou, veřejnou a akademickou sféru. Od r. 2015 se specificky zaměřuje na témata související s Průmyslem 4.0 a implementací digitálních inovací do podnikatelské praxe i běžného života.

V r. 2017 se CzechInno stalo zakladatelem Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno, která ke konci r. 2022 sdružuje téměř 150 aktérů v oblasti digitálních inovací ze středoevropského regionu i z dalších zemí, kteří v rámci platformy spolupracují na konkrétních projektech ke zvýšení digitální zralosti podnikání i společnosti. Součástí platformy jsou mj. i všechny oficiálně registrované české digitální inovační huby (centra pro digitální inovace), spoluzakladatelem a partnerem dvou z nich je i sdružení CzechInno.

CzechInno je již tradičním vyhlašovatelem a organizátorem soutěže Vizionáři, jejímž cílem je každoročně oceňovat inovativní počiny v českém podnikání, organizátorem projektu Smart Business Festival s podtitulem Festival chytrého podnikání, projektu na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti digitálních inovací s titulem Smart Export Hub a také každoročních sérií regionálních akcí zaměřených na propagaci pokročilé digitalizace v podnikání, letos pod názvem Digitální transformace 2022.