V Macau se odehrálo 15. mezinárodní fórum pro investice a výstavbu infrastruktury

Macao 22. června 2024 (PROTEXT/PRNewswire) – Prestižní akce podporuje globální kooperaci a inovace v infrastruktuře

Dne 20. června 2024 v Macau proběhlo 15. mezinárodní fórum pro investice a výstavbu infrastruktury (Infrastructure Investment and Construction Forum, IIICF), které společně uspořádaly Čínské mezinárodní sdružení dodavatelů (China International Contractors Association, CHINCA) a Agentura pro podporu obchodu a investic v Macau (Macao Trade and Investment Promotion Institute, IPIM).

Fórum IIICF, které si získalo uznání jako přední světová událost pro spolupráci v oblasti infrastruktury, hraje roli klíčové mezinárodní platformy napomáhající propojení infrastruktury v rámci iniciativy Nové Hedvábné stezky. V letošním roce se fóra zúčastnilo více než 3500 významných průmyslových osobností z více než 70 zemí, které zastupovaly na 800 organizací.

Podtitul fóra „Zelená, inovativní, digitální konektivita“ spojil více než 200 řečníků, kteří se zaměřili na toto expandující odvětví a otevřeli podnětné debaty o nastupujících aktuálních tématech, jako je energetická transformace, digitální evoluce, zelené investice, ESG management, digitální integrace mezinárodních inženýrských projektů, řešení sporů, zmírňování rizik a regionální konektivita infrastruktury. Cílem těchto diskusí je přispět čínskou odborností a inovativními řešeními k mezinárodní spolupráci v infrastruktuře, stimulovat nový rozvoj partnerství v otázkách infrastruktury mezi Čínou a zeměmi zapojenými do iniciativy Nové Hedvábné stezky a posílit konsensus a náhled na udržitelný rozvoj globálního odvětví infrastruktury.

Výstavní plocha se oproti předchozímu ročníku rozšířila o 60 %, přičemž více než 90 % stánků bylo upraveno na míru vystavovatelům. Program se zaměřil na čtyři hlavní témata:

Důraz na nízkouhlíkovou ochranu životního prostředí: Výstava představuje nejnovější pokroky v oblasti čisté energie, ekologických stavebních postupů, inovací energeticky účinných materiálů, technik čištění odpadních vod a úspěšných implementací inteligentních měst s důrazem na ekologické technologie.

Inovace a technologické prvenství: Zde jsou středem pozornosti stavební roboti, inteligentní snímací a monitorovací zařízení, inteligentní systémy plánování, technologie autonomního řízení, inteligentní stavební postupy, nové technické materiály a prefabrikovaná stavební řešení.

Digitální integrace a inteligentní rozvoj: Komplexní prezentace digitálních řešení pro infrastrukturu a aplikace velkých dat, cloud computingu či internetu věcí (IoT) v mezinárodních inženýrských projektech. Kromě toho se představí také nejnovější postupy digitální transformace v oblasti řízení projektů a rozvoje měst.

Konektivita a společné úspěchy: Představení klíčových projektů demonstrujících propojení globální infrastruktury a čínskou participaci na společné výstavbě v cílových zemích a regionech iniciativy Nové Hedvábné stezky. Najdeme mezi nimi přístavy, dálnice, mosty, železnice, letiště i projekty rozvoje měst, které prezentují sílu značky čínského stavebnictví („China Construction“).

Výstava, která probíhá souběžně při fóru, navázala na ohromný úspěch loňského ročníku a dočkala se významného rozšíření. Akce se může pochlubit bezkonkurenčně silnou sestavou vystavovatelů a organizací, která zahrnuje přední inženýrské společnosti včetně China Communications Construction, China State Construction Engineering Group, China Railway Construction a dalších. Tyto společnosti jsou vyhlášené svou mimořádnou technologickou vyspělostí a schopností integrovat zdroje. Vedle nich nechybí ani přední komunikační společnosti a výrobci zařízení, jako jsou Huawei, Caterpillar a LiuGong, kteří představují špičku v oblasti digitální inteligence a technologií pro ekologické inovace. Další obohacení rozmanitosti a úrovně výstavy představují delegace lokálních společností z několika provincií, organizované místními obchodními úřady.

V letošním roce slaví Mezinárodní fórum pro investice a výstavbu infrastruktury již 15. úspěšný ročník. Za uplynulé desetiletí a půl přilákalo fórum více než 30.000 účastníků z celého světa, z toho více než 570 na ministerské a vyšší úrovni. Akce podnítila vznik více než 180 mezinárodních investic do infrastruktury, přičemž celková hodnota kontraktů přesáhla 100 miliard USD. Kromě toho hraje klíčovou roli při podpoře praktické spolupráce v oblasti investic do infrastruktury a výstavby mezi čínskými stavebními společnostmi a partnerskými zeměmi v rámci iniciativy Nové Hedvábné stezky.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2444744/image_5013326_31763935.jpg 

KONTAKT: Chao Dong, dongchao@chinca.org