V Karviné-Starém Městě se opravuje silnice, řidiči projedou souběžnou komunikací za potokem

Karviná 24. června 2024 (PROTEXT) – V těchto dnech probíhají práce na náměstí Ondry Foltýna v Karviné-Starém Městě. Jde o opravu silnice, která si vyžádala i dopravní omezení.

Jana Salamonová, vedoucí oddělení provozu a údržby majetku Odboru majetkového MMK: „Jedná se o opravu komunikace, která již vykazovala značné nedostatky. Jedná se o úsek dlouhý 195 m, je to komunikace mezi ulicí Mysliveckou a Požárnickou. Na této komunikaci jsou také autobusové zastávky – zastávka Staré Město, škola. Tyto zastávky, jejichž nástupní plochy budou také opraveny, jsou momentálně přemístěny za vodní tok na souběžnou komunikaci. Práce budou na této komunikaci probíhat dva měsíce a uzávěrka pro řidiče není komplikovaná, protože přejedou na protější břeh vodního toku.“

Celá komunikace je momentálně vyfrézovaná, pokládají se nové obrubníky a rovněž už probíhají práce na nových autobusových zálivech.

Jana Salamonová, vedoucí oddělení provozu a údržby majetku Odboru majetkového MMK: „Zároveň s rekonstrukcí se provádí také oprava chodníků, a to v délce 150 metrů, začíná v místě bývalého azylového domu a pokračují na ulici Požárnickou.“

Z místních komunikací bude letos opraven poslední úsek na ulici Školská směrem k ulici V Aleji, v plánu je oprava komunikace Včelařská v Karviné-Hranicích a také ulice Olbrachtova, která navazuje na nový kruhový objezd vybudovaný na ulici Borovského.

Zdroj: POLAR televize Ostrava