Uzavírka silnice II/137 kvůli stavbě mostu přes dálnici D3 potrvá do konce listopadu

Tábor 25. srpna 2023 (PROTEXT) – Přes dálnici D3 u Tábora se staví nový most. Silnice na Mladou Vožici bude až do konce listopadu uzavřená. Objízdné trasy jsou vedeny po okolních obcích a dálnice je průjezdná ve dvou jízdních pruzích. Nový most na silnici II/137, cyklostezka i chodník. Stavební firma provádí pro Jihočeský kraj zakázku, která zahrnuje demolici a výstavbu nového mostu s evidenčním číslem 137 – 009.

Eduard Chalupa, odbor dopravy města Tábor: „Je to akce Jihočeského kraje, byla dlouho připravovaná, takže i my jsme připravili vše potřebné. Vytvořily se objízdné trasy. Jsou dělené ty trasy, protože ty silnice přes okolní obce by nebyly schopné pobrat celou tu dopravu.“

Směr na Mladou Vožici se objíždí směrem na Hlinici a pro směr od Mladé Vožice je objízdná trasa vedena přes Zárybničnou Lhotu a po silnici I/19. Kratší objížďku mají pak autobusy.

Eduard Chalupa, odbor dopravy města Tábor: „Autobusy jsme řešili zvlášť, řešili jsme to s policií i s jednotlivými dopravci, abychom zachovali ten veřejný zájem na dopravní obsluze těmi autobusy a to jak MHD, tak i těmi linkovými autobusy.“

Součástí této akce bude nové přemostění v délce téměř 43 metrů a celková délka úpravy komunikace včetně mostu je 354 metrů.

Eduard Chalupa, odbor dopravy města Tábor: „My jako město jsme iniciovali to, že součástí mostu bude cyklostezka, která nám bude navazovat na naši cyklostezku, která propojí město s místní částí Záluží. Zároveň tam opravíme zastávky a vyměníme zábradlí.“

Provoz na dálnici D3 byl zastaven jen během demolice mostu a to krátkou dobu.

Eduard Chalupa, odbor dopravy města Tábor: „Vznikla úplná uzavírka dálnice, ta se udála jen v noci a o víkendu. Po tu dobu byla doprava převedena k nám do Tábora. Nicméně teď už dálnice je průjezdná a po celou stavbu bude, byť s nějakými lokálními omezeními.“

Stavbu mostu nebylo možné technologicky provádět tak, že by byl vždy uzavřen pouze jeden jízdní pruh. Uzavírka pro potrvá do 26. listopadu 2023.