Úspěšný říjen české stomatologie, řada důvodů k optimismu

Praha 31. října 2022 (PROTEXT) – Kongres Pražské dentální dny se v roce 2021 stal největší stomatologickou akcí v Evropě. I letos 14.-15. října naprosto vyprodané O2 universum ukázalo, že česká stomatologie, jedna s nejnižším věkovým průměrem v EU, je plná mladých, ale i starších zubních lékařů a lékařek dychtivých se den za dnem zlepšovat v kvalitě péče poskytované svým pacientům.

Plné byly sály u přednášek mezinárodních stomatologických hvězd i našich odborníků, kteří dostali šanci mluvit k 1800 posluchačů. Žádnou krizi nebylo možno vidět ani na bohatém zastoupení firem s velkou výstavou. Na kongresu se při tradičním setkání vedoucích představitelů středoevropských zemí řešilo, jak provést stomatologii krizí a jak řešit nedostatek stomatologů v některých regionech. Česko nemá zdaleka takový problém jako některé okolní země včetně Německa, ale padla řada námětů, které je třeba realizovat ve prospěch českých pacientů.

Česká stomatologická komora je iniciativní při takzvaném problému „nedostatku zubních lékařů“. Poslali jsme ministerstvu plán, co s tím dělat. Celý problém je dán „vytahováním peněz“ z rozpočtu stomatologie do jiných potřeb zdravotnictví i krajů. To vede k tomu, že se stomatologické praxe neprodávají a nepředávají jako ve zbytku české medicíny, ale prostě v chudých regionech zanikají. To je třeba změnit, ale jde dělat i jiné praktické kroky. Připravit seznam pacientů skutečně bez systematické péče, kterou aktivně poptávají. Vytvořit místo zmatku pořadníky a pacientům postupně najít péči místo toho, aby pobíhali v síti dezorientovaní. Je třeba přestrukturovat výkony. Bohužel půjdou příští rok peníze do nadbytečných, často pouze formálních, druhých prohlídek spojených nezřídka s nadstandardním léčením – místo do základních ošetření pro méně majetné (třeba aspoň jednoduchá snímatelná náhrada, i neestetické korunky). To vše ale chce Česká stomatologická komora změnit, a proto již svolala na 5. října 2022 jednání se všemi zdravotními pojišťovnami s cílem najít řešení problémů a případně navrhnout ministerstvu změny zákonů. Jednání by měla být pravidelná a systematická. Musíme pacientům péči zajistit.

20. října 2022 udělila Německá spolková stomatologická komora spolu s Bavorskou stomatologickou komorou prezidentovi ČSK doc. MUDr. Romanu Šmuclerovi, CSc., vyznamenání die Ehrennadel der deutschen Zahnärzteschaft. Je to ocenění nejen osobní, ale celé České stomatologické komory, která udělala velký skok v modernizaci, velmi se angažuje v mezinárodní stavovské politice a po dlouhých desetiletích nejenom deklaruje dobré vztahy s Německem, jak je v Česku obvyklé, ale den za dnem spolupracuje na vylepšování péče o pacienty v obou zemích i celé EU.

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

prezident

Česká stomatologická komora

Kontakt:

Mgr. Veronika Dufková

Tisková tajemnice České stomatologické komory

dufkova@dent.cz