Univerzita PHBS získává akreditaci EQUIS a stává se nositelkou „trojí koruny“

Šen-čen (Čína) 8. listopadu 2023 (PROTEXT/PRNewswire) –

Peking University HSBC Business School (PHBS) získala letos v říjnu akreditaci EQUIS na dobu pěti let. Ačkoli se jedná o mladou instituci, PHBS si vytkla za cíl získat celosvětové uznání a nyní patří mezi vybranou hrstku nejlepších obchodních škol na světě, kterým se podařilo získat „tři koruny“ neboli akreditaci od tří nejvlivnějších akreditačních organizací obchodních škol EQUIS, AACSBAMBA. Držiteli akreditace EQUIS je ve 40 zemích po celém světě pouze 215 škol, přičemž pouhé jedno procento obchodních škol má všechny tři akreditace.

Organizace EQUIS, která byla založena v roce 1997, poskytuje obchodním školám náročné měřítko pro hodnocení, akreditace a zkvalitňování svého řízení, programů, studentů, fakulty, výzkumu, internacionalizace a dalších oblastí. Její důkladný a striktní proces vzájemného hodnocení je pro studenty, zaměstnavatele a akademické partnery po celém světě signálem celkové kvality školy, její životaschopnosti a závazku ke zdokonalování.

V rámci vzájemného hodnocení představil děkan PHBS úspěchy školy a podělil se o strategický plán jejího budoucího rozvoje. Rozhovorů pro toto hodnocení se účastnili také zástupci fakulty, zaměstnanců, studentů, absolventů a strategických partnerů z průmyslu.

Mezi mnoha ukazateli kvality tým ocenil především kvalitní studenty a vyučující, silný závazek k internacionalizaci, dobře navržené programy, přísný přijímací proces a výběr studentů a zejména vynikající kariérní uplatnění. Podle výroční zprávy o zaměstnanosti dosáhla počáteční míra zaměstnanosti absolventů magisterských a magisterských programů PHBS 97,7 %, přičemž většina absolventů získala pozice v předních finančních a poradenských společnostech.

Tým dále vyzdvihl internacionalizační aktivity ve čtyřech oblastech – náboru vyučujících, rozvoje studentů, mezinárodní spolupráci a budování kampusu ve Velké Británii, který je vůbec prvním zahraničním kampusem otevřeným čínskou obchodní školou v západní zemi. Prostřednictvím svých absolventů a podnikových konexí PHBS také rozvíjí silné vazby s průmyslovými odvětvími a vzdělává studenty na případech z praxe. Z tohoto důvodu tým provádějící vzájemné hodnocení ocenil silné stránky školy v oblasti podnikových, politických a profesních vztahů v Číně, zejména v oblasti Velkého zálivu.

Škola PHBS se nachází v Šen-čenu a byla založena v roce 2004 s vizí rozvíjet závazek Pekingské univerzity v oblasti globálního výzkumu ekonomie, financí a managementu a stát se centrem mezinárodní excelence v oblasti podnikového vzdělávání. Držení několikanásobné akreditace přesvědčivě vypovídá o úrovni a praxi školy, která hodlá i nadále poskytovat studentům znalosti a dovednosti nezbytné pro úspěch v celosvětovém měřítku prostřednictvím vynikajícího pedagogického sboru, plodného výzkumu a nejvyšších standardů kvality.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2268989/Equis.jpg

KONTAKT: Yingqi Jin, jinyq@phbs.pku.edu.cn

 

PROTEXT