Unie vydavatelů a Sdružení pro internetový rozvoj vyzvaly senátory k přijetí novely autorského zákona ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou

Praha 1. prosince 2022 (PROTEXT) – Před hlasováním Senátu Parlamentu České republiky vyzvaly profesní asociace Unie vydavatelů a Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) senátory k přijetí novely autorského zákona ve stávající podobě, tedy tak, jak jim byla předložena z Poslanecké sněmovny bez senátních změn.

Znění zákona vychází z celé řady odborných diskusí se zainteresovanými stranami, které provedlo Ministerstvo kultury. Usnesení o doporučení přijmout zákon v této podobě přijal také senátní garanční kulturní výbor.

„Jako představitelé naprosté většiny poskytovatelů internetového redakčně tvořeného vydavatelského obsahu považujeme za klíčové schválení ustanovení implementující čl. 15 směrnice v předložené verzi z Poslanecké sněmovny, které reflektuje negativní zkušenosti ze zahraničí s efektivním prosazováním vydavatelských práv,“ uvedl k předložené novele autorského zákona Václav Mach, výkonný ředitel Unie vydavatelů.

V průběhu veřejného projednávání byly vyvráceny veškeré argumenty, o které se opíraly snahy některá ustanovení z novely zákona vyjmout. Zákon totiž obsahuje dostatečné právní záruky, které umožňují nadnárodním platformám provádění změn spadajících mezi „spravedlivé důvody“. Novela platformám nebrání nijak upravovat jejich algoritmy z technicko-provozních či bezpečnostních důvodů, např. v rámci boje proti dezinformacím.

Bylo také jasně vysvětleno, proč je nutné, aby zákon obsahoval ustanovení o arbitrážní roli Ministerstva kultury, jehož cílem je předejít zdlouhavým soudním sporům mezi vydavateli obsahu a digitálními platformami při jednání o spravedlivé výši odměn za užívání vydavatelského obsahu, včetně odpovídající sankce za případné porušování zákona.

„Od novely autorského zákona si slibujeme, že dojde k nastavení férových podmínek pro dohodu mezi tvůrci obsahu a těmi, kteří výsledky jejich práce využívají, a to povede ke spravedlivé odměně za úsilí vynaložené na vytváření obsahu na straně vydavatelů,“ uvedla k přijetí novely autorského zákona Tereza Tůmová, výkonná ředitelka SPIR.

Profesní asociace upozornily také na intenzivní kampaň vedenou proti přijetí novely, konkrétně proti ustanovením týkajícím se vztahu vydavatelů a nadnárodních digitálních platforem, včetně zastrašování vydavatelů tím, že dojde k odstranění vydavatelského obsahu z výsledků některých vyhledávacích služeb. „Pevně věříme, že přijetím zákona skončilo období hrozeb a prezentování údajně vynucených dopadů novely. Očekáváme, že nastane jednání o spravedlivých a transparentních podmínkách licenčních smluv, které budou určeny pro všechny české vydavatele,“ dodal k očekávanému výsledku hlasování v Senátu Václav Mach, výkonný ředitel Unie vydavatelů.

Unie vydavatelů, z.s. (UV) zastupuje od svého vzniku již více než 30 let přední české vydavatele periodického tisku. Aktuálně se jedná o 42 vydavatelů tiskových publikací, kteří vydávají přibližně 300 tištěných titulů novin a časopisů a provozují více než 200 online internetových domén s vydavatelským obsahem. Zásah tištěných titulů členů UV je podle „one currency výzkumu“ MEDIA PROJEKT více než 73 % populace ČR ve věku 12-79 let. Tento nezávislý výzkum zadává UV společně s asociací mediálních agentur ASMEA. Unie vydavatelů také spolufinancuje monitoring hrubých inzertních příjmů výkonů Nielsen Admosphere. Členové UV zaměstnávají více než 5000 zaměstnanců činných ve vydavatelském odvětví. Profesní asociace je členem evropských vydavatelských asociací EMMA a ENPA a světových vydavatelských asociací WAN IFRA a FIPP.

Sdružení pro internetový rozvoj v České republice, z.s.p.o. (SPIR) již 20 let zastupuje nejvýznamnější hráče české internetové ekonomiky z řad vydavatelů, mediálních agentur a technologických firem s obratem vyšším než 37 miliard korun ročně. Služby, které členové SPIR nabízejí, využívá přes 90 % obyvatel České republiky. Do státního rozpočtu odvedou členské firmy ročně 3 miliardy korun na daních a jiných poplatcích a zaměstnávají na 7500 lidí po celé České republice. SPIR provozuje jediné oficiální měření návštěvnosti českého internetu NetMonitor, monitoring internetové reklamy AdMonitoring a poskytuje expertní analýzy vývoje českého internetového trhu. SPIR je členem IAB Europe (Interactive Advertising Bureau), největší evropské profesní organizace zastřešující firmy v digitálním marketingu a reklamních ekosystémech.

Kontakt:

Unie vydavatelů, z. s., Pobřežní 370/4, 186 00 Praha 8, e-mail: unie@unievydavatelu.cz

Sdružení pro internetový rozvoj, z. s., Panská 854/2, 110 00 Praha 1, e-mail: info@spir.cz