Učitelům občanské výchovy bude pomáhat UI DigiHavel

Praha 6. prosince 2022 (PROTEXT) – S první umělou inteligencí v podobě digitálního člověka na školách budou děti diskutovat o demokracii, svobodě a lidských právech.

Už od ledna příštího roku mohou někteří pedagogové při hodinách občanské výchovy začít využívat experimentální projekt DigiHavel. Jedná se o prvního digitálního člověka – umělou inteligenci – využívanou ve výuce na českých školách. Cílem je modernizovat české školství, učit děti přemýšlet, klást otázky a ověřovat fakta a především vzdělávat žáky o svobodě, demokracii a lidských právech.

DigiHavel je digitální člověk inspirovaný prezidentem Václavem Havlem. Nejedná se o chatbota ale umělou inteligenci, se kterou si žáci během výuky občanské výchovy pomocí okna povídají. Díky projektu DigiHavel se děti učí také kritickému myšlení a práci s informacemi z různých zdrojů, tedy i s těmi zavádějícími. „Tři výukové bloky jsou připraveny hravou a interaktivní formou, mají být zábavou a zážitkem, kdy žáci hodinu spoluvytváří a nejsou jen pasivními příjemci informací. Navíc získávají schopnosti a dovednosti, které využijí ve svém osobním i pracovním životě,“ říká autorka projektu Alena Reslová z projektu Odpovědné občanství.

Jedná se o vůbec první širší využití umělé inteligence prostřednictvím digitální osoby na českých školách. Výuka pomocí programu DigiHavel je vhodná pro 2. stupeň ZŠ, víceletá gymnázia a střední školy.

Tisková zpráva o projektu a fotografie ke stažení na https://odpovedneobcanstvi.cz/pro-media/