Tržby skupiny HARTMANN v roce 2022 překonaly 2,3 miliardy eur. Stamilionové investice do infrastruktury pomáhají snižovat dopady krize

Brno 29. března 2023 (PROTEXT) – Tržby skupiny HARTMANN se ve finančním roce 2022, který významně poznamenala nestabilní ekonomická i geopolitická situace, vyšplhaly na 2,3116 miliardy eur. Upravená EBITDA pak činila 190,8 milionu eur. Ve snižování dopadů současné krize přitom skupině pomáhají investice do vlastní infrastruktury. Ty se jen loni vyšplhaly na 180 milionů eur.

Finanční rok 2022 byl pro skupinu HARTMANN a celý zdravotnický trh charakteristický napjatou ekonomickou a geopolitickou situací: rusko-ukrajinská válka způsobila další výrazné zvýšení nákladů na materiál, dopravu a energie a také rizika v oblasti energetické bezpečnosti. Globální dodavatelské řetězce zůstávaly nestabilní.

V celé Evropě navíc vedly kombinované účinky pandemie koronaviru a opětovného výskytu dalších infekčních onemocnění k vysoké míře pracovní neschopnosti ve zdravotnictví, které již bylo zasaženo nedostatkem ošetřovatelského personálu. V důsledku toho zůstal počet operací výrazně pod úrovní před pandemií. Inflace navíc vedla ke snížení kupní síly, což vážně ovlivnilo ceny a poptávku po spotřebním zboží.

Skupina HARTMANN na nové výzvy reagovala řadou komplexních opatření. Cílená úprava cen a zlepšení logistiky umožnily společnosti částečně kompenzovat náklady na materiál a energie. Závislost na ruském plynu se podařilo výrazně snížit díky rychlým investicím do infrastruktury. Společnost rovněž investovala do zajištění bezpečnosti dodávek zákazníkům a výrazně zvýšila zásoby navzdory nákladům na skladování, logistiku a financování.

Z pohledu hospodářských výsledků skupina zaznamenala mírný organický pokles tržeb, který odráží vývoj trhu. „Tržby celé skupiny ve finančním roce 2022 činily 2,3116 miliardy eur, přičemž v meziročním srovnání jde o pokles o 0,8 procenta. Upravená EBITDA pak činila 190,8 milionu eur oproti 240,6 milionu eur v předcházejícím období. Návratnost upraveného zisku EBITDA dosáhla 8,3 procenta,“ uvedl Marek Třeška, člen představenstva HARTMANN – RICO, které je součástí skupiny HARTMANN.

Dařilo se segmentu péče o inkontinentní pacienty i péče o rány

Z pohledu produktového portfolia se skupině HARTMANN ve finančním roce 2022 dařilo zejména v oblasti péče o inkontinentní pacienty a péče o rány.

· Péče o inkontinentní pacienty: Pozitivně se vyvíjely produktové řady pro ambulantní péči. Kromě toho rostly objemy výrobků v domovech pro seniory a nemocnicích díky opětovnému mírnému nárůstu obsazenosti lůžek. Vykazovaný rok byl však ovlivněn výrazným nárůstem nákladů na materiál a dopravu, který se podařilo jen částečně kompenzovat úsporami nákladů a úpravami cen.

· Péče o rány: Skupina úspěšně pokračovala v realizaci strategie získávání tržního podílu v oblasti pokročilé péče o rány s využitím inovací. Skupina HARTMANN udržela postavení silného lídra na trhu tradiční péče o rány a celkově je v této oblasti jedničkou na evropském lékárenském trhu.

· Infection Management: Trh s dezinfekčními prostředky na ruce v nemocnicích je pod úrovní před pandemií a pod úrovní předchozího roku kvůli zákazníkům s vysokými zásobami. To vedlo k poklesu prodeje. Zvláštní okolnosti ovlivňující vyšetřovací rukavice již neplatí a nebylo možné plně přenést zvýšené náklady na materiál na zákazníky.

· Další divize skupiny: Skupina CMC stejně jako skupina KOB dosáhla organického růstu prodeje – u CMC především díky zvýšení prodejních cen absorpčních bavlněných výrobků, u skupiny KOB díky pozitivnímu vývoji v oblasti kompresních obvazů. Skupina KNEIPP se v roce 2022 potýkala se zmenšujícím se trhem s produkty do koupele a s odklonem od značkových výrobků v důsledku inflace.

Transformační program výrazně přispívá k ziskovosti, investice loni dosáhly 180 milionů eur

Navzdory obtížné situaci na trhu pokračovala skupina HARTMANN v transformačním programu zahájeném v roce 2019. Ten do konce roku 2022 přispěl k ziskovosti skupiny kumulativní částkou 100 milionů eur. Investice ve výši přes 180 milionů eur byly během minulého roku přibližně dvakrát vyšší než před zahájením transformačního programu. Skupina HARTMANN investovala do inovací výrobků a výrobních zařízení a zároveň prováděla strukturální změny s cílem zvýšit konkurenceschopnost.

Pro rok 2023 plánuje skupina HARTMANN další vysoké investice. Významný podíl bude investován do největšího závodu na inkontinenční výrobky v Herbrechtingenu. Kromě investic ve výši přibližně 40 milionů eur, které byly oznámeny již v roce 2022 a byly určeny na novou výrobní linku a infrastrukturu, se na začátku roku 2023 rozhodlo o investici 20 milionů eur do dalšího vysoce výkonného závodu a dalších infrastrukturních opatření. Tyto investice dále posílí pozici závodu v Herbrechtingenu.

„I nadále budeme pokračovat v investicích do transformačního programu. V letošním roce uvedeme na trh řadu inovativních a nákladově efektivních produktů, které našim zákazníkům nabídnou přidanou hodnotu. Jsme přesvědčeni, že výrazný pozitivní přínos programu k výsledkům se projeví, až se oživí poptávka a nákupní trhy,“ sdělila Britta Fünfstück, CEO skupiny HARTMANN.

Očekávání pro rok 2023: Mírný organický růst tržeb a nižší EBITDA

Hospodářská a geopolitická situace zůstává pro evropské národní ekonomiky a jejich zdravotnická odvětví náročná. Podle prognóz bude v roce 2023 pokračovat značný tlak na spotřebitelský byznys. Jako prostředek proti inflaci se očekává výrazné navyšování mezd a platů. Kromě toho skupina HARTMANN již nebude těžit z výhodných nákupních smluv, které vypršely na konci roku 2022.

V této souvislosti bude nutné upravit ceny i v letošním roce. Transformační program bude mít významný, trvalý a pozitivní vliv na výsledky, v krátkodobém horizontu však plně nevykompenzuje očekávané dodatečné náklady na materiál ani současnou sníženou poptávku po výrobcích. Skupina HARTMANN proto pro rok 2023 očekává nižší upravenou EBITDA ve výši 145 až 185 milionů eur. Současně předpokládá mírný organický růst tržeb pro účetní rok 2023.

Výroční zprávu a účetní závěrku za finanční rok 2022 naleznete na adrese hartmann.info/en-corp/investor-relations.

O společnosti HARTMANN – RICO

Společnost HARTMANN – RICO a.s. patří mezi nejvýznamnější výrobce a distributory zdravotnických prostředků a hygienických výrobků v České republice. Vznikla v roce 1991 vstupem společnosti PAUL HARTMANN AG do tehdejšího státního podniku Rico ve Veverské Bítýšce. Společnost je součástí mezinárodní skupiny HARTMANN se sídlem v německém Heidenheimu.

Více naleznete na webu hartmann.info.