Třídění – jdete na to správně?

Většina domácností třídí odpad, což je skvělé. Kdyby tomu tak nebylo, bylo by životní prostředí zahlceno obalovými materiály a různým harampádím. Bez přehánění.

Pár čísel

V České republice třídí odpad cca 73 % obyvatel.

V roce 2021 se vytřídilo 1,022.963 tun odpadového materiálu. Obalové materiály v posledních letech skokově narostly se vzrůstem využívání eshopových služeb.

K nejbližší sběrné nádobě na tříděný odpad to má každý obyvatel ČR v průměru 89 m, přičemž takových nádob je na našem území rozmístěno cca 678.500.

V porovnání s ostatními zeměmi to není vůbec špatné, dobrá práce!

Základy o třídění

Jak se říká, opakování je matkou moudrosti. A tak i když všichni víme, jak se obalové materiály a další suroviny třídí, pojďme si připomenout určitá pravidla, kterými se řídit.

Sběr tříděného odpadu má v gesci každá obec samostatně, je třeba dbát na dané vyhlášky obce, ve které se chystáte odpady vyhodit. Zpravidla ale bývají sběrné nádoby označeny specifickými barvami a kontejnery také bývají opatřeny samolepkami, na kterých jsou stručné informace o tom, který druh materiálu do dané nádoby patří a který ne.

Žlutá, modrá, červená – co to všechno znamená?

Každý materiál má svůj kontejner, který se liší barvou. Pozor na již zmíněné samolepky, které jsou rozhodující. Může se stát, že kontejner má jinou barvu, než kterou byste čekali – pokud je např. na černé sběrné nádobě samolepka „PLASTY“, vhazují se do něj pouze plasty.

Na tyto případy ale v ČR narazíte již málokdy, barvy kontejnerů bývají sjednocené.

Shrňme si je:

ŽLUTÁ – Do žluté se vhazují běžné výrobky z plastů. Plastové obalové materiály, jakou jsou folie, sáčky, kelímky, PET lahve, ale třeba i takový polystyren. Nevhazují se sem stavební materiály (novodurové trubky, podlahové krytiny), obaly od chemikálií a obaly se zbytky potravin a mastnoty.

MODRÁ – Noviny, časopisy, letáky, kartonové krabice, kancelářský papír, papírové obaly, ale i proložky od vajec či roličky od toaletního papíru – to vše lze vyhodit do kontejneru modré barvy. Nepatří sem mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír.

ČERVENÁ – Tyto kontejnery mají specifický tvar. Bývají prostornější a jsou opatřeny speciálním vhazovacím otvorem. Určeny jsou pro vysloužilé drobné elektrospotřebiče a jiný elektroodpad. Domácí roboty, mixéry, menší vysavače – zkrátka takřka každé elektro, které se do něj vejde.

Počítače a mobilní telefony doporučujeme nevhazovat, ale spíše odevzdat ve speciální provozovně, kde se postarají o bezpečnou likvidaci (informujte se u výrobce či prodejce daného produktu).

ZELENÁ a BÍLÁ – To jsou barvy kontejnerů na sklo. Do zelené patří sklo barevné, do bílé sklo čiré. Patří sem lahve, sklenice a jiné skleněné nádoby, ale i tabulové sklo. Naopak tam nepatří zrcadla, keramika či drátěné sklo.

ŠEDÁ – Je barva kontejnerů na kovy. Nápojové plechovky, plechovky od potravin a jiné kovové obalové materiály a předměty z domácnosti. Opět se nevhazují obaly se zbytky potravin a obaly od chemikálií.

ORANŽOVÁ – Tato barva se nemusí objevovat v každé obci. Jedná o specifický kontejner na nápojové kartony, tedy obaly od džusů, mléka, krabicových vín atp. V některých obcích se tyto obalové materiály mohou vhazovat do nádob na papír nebo na plasty. Sledujte proto samolepky, které označují dané kontejnery.

ČERNÁ – Černého Petra získal kontejner na směsný odpad. Snahou nás všech by mělo být produkování co nejmenšího množství odpadů, které nelze vytřídit. Ale ne vždy to je možné. Např. produkty vyrobené z kombinovaných materiálů mnohdy vytřídit nelze, a tak nezbývá, než je vyhodit do černého kontejneru.

Pokud si nejste jisti, který obalový materiál kam patří, zkuste se zaměřit na recyklační značky, kterými mnohdy bývají produkty označeny. Tyto značky poradí, kam s daným materiálem po jeho využití.

Zní to jako klišé, ale třídění má smysl. Díky němu je svět o fous snesitelnějším místem. Proto děkujeme za váš zodpovědný přístup.