Tempo změn se exponenciálně zvyšuje. Svět, jak ho známe, již za pět let nebude existovat, říká Vittorio Cretella z P&G

Praha 1. listopadu 2022 (PROTEXT) – Digitalizace se po letech, kdy se o ní mluvilo, stala realitou trhu. Stále však představuje obrovskou výzvu, protože se dotýká všech oblastí podnikání současně – od zákaznické zkušenosti přes obchodní procesy až po samotnou výrobu.

Digitální řešení jsou dnes tak běžná, že se stávají součástí práce každého z nás. Ještě před 20 lety se tyto technologie vůbec nedostávaly do běžného života. Ať už dnes pracujeme v oblasti financí, marketingu, dodavatelského řetězce nebo prodeje, využíváme digitální řešení. Na prodejním trhu způsobila mnoho změn pandemie, která působila jako urychlovač prodejních trendů. Například obliba služeb „klikni a vyzvedni“ prudce vzrostla a někteří spotřebitelé u této formy nakupování zůstali. Mnoho společností začalo intenzivněji využívat digitalizaci právě v době vypuknutí pandemie – donutily je k tomu rychlé změny. Pandemie se tak stala jakýmsi katalyzátorem rozvoje. „Úkolem týmů, jako je ten můj, a digitálních lídrů, je ukázat, jak tato řešení efektivně využívat ve prospěch všech. Jediným způsobem, jak toho dosáhnout, je proto vytvořit digitální IQ organizace. To znamená vybavit zaměstnance tak, aby tyto nástroje uměli používat. V konečném důsledku to není technologie, která vytváří změny a je jejich hnací silou. Vytvářejí ji totiž lidé,“ říká Vittorio Cretella, IT ředitel ve společnosti Procter & Gamble.

Zákazník v centru dění

Postupem času se budou rozšiřovat možnosti vyplývající z digitalizace procesů, využívání dat a aplikace umělé inteligence. Již nyní digitalizace umožňuje navázat hlubší vztah se spotřebitelem založený na důvěře a zlepšit jeho nákupní zkušenosti a spokojenost se službami. To je možné, když podnik doplňuje poznatky z analýzy získaných dat. Stejná technologie umožňuje také optimalizovat obchodní procesy a ty společnosti, které se spoléhají na silněji rozvinutou analytiku, mohou dosáhnout ještě dalších výhod, jako například lépe předvídat narušení dodavatelského řetězce. Proč tedy zavádět digitální řešení? „Zaměřil bych se na tři důvody, proč provést změnu. Zaprvé, digitální technologie vás přiblíží spotřebiteli. Za druhé umožňuje zjistit jejich chování z digitálních signálů pomocí Internetu věcí (IoT). Za třetí, podporuje vás v jejich analýze. Díky tomu můžete lépe porozumět svým zákazníkům a nakonec jim nabídnout produkty šité na míru. Změny, které nastanou, je třeba řídit tak, aby se neztratily hodnoty, které se ve firmě vytvořily. Přesto je to oblast, kde jsme sotva pochopili možnosti, které přináší. Potřeby zákazníků by měly být v centru pozornosti každého podniku a na to reaguje digitalizace,“ vysvětluje Vittorio Cretella. A dodává: „Jsem přesvědčen, že v blízké budoucnosti budou ve firmách pracovat tisíce datových analytiků a že samotná data se stanou součástí práce každého zaměstnance.“

Velká výpověď a velký obrat

Klíčové nejsou technologie, ale zaměstnanci, kteří na nich pracují, zavádějí je a šikovně je používají. Právě tento vztah zdůrazňuje mnoho zástupců podniků. Jednou z výzev, zejména s ohledem na nedávné změny způsobené pandemií a obrovskou oblíbeností práce na dálku, je nejen zaměstnat odborníky, ale také je v organizaci udržet. Jak toho dosáhnout? Neexistuje jediný správný způsob. Podniky by měly zavádět různá řešení, zaměstnávat nejlepší odborníky z trhu, ale zároveň se zaměřit na rozvoj svých zaměstnanců a obě tyto skupiny pak ve firmě udržet. „Není možné účinně motivovat lidi k setrvání v organizaci pouze konkurenceschopným platem. Klíčem je něco jiného – aby měl zaměstnanec pocit, že pro nás chce pracovat. Aby věděl, co je jeho posláním, a aby si byl vědomý, že je součástí širšího procesu. Naším posláním ve společnosti P&G je vytvářet lepší svět pro miliardy našich spotřebitelů, což sdělujeme i zaměstnancům. Můžete pracovat pro společnost, která vám nabízí přístup k nejmodernějším technologiím, ale pokud necítíte její poslání nebo s ním nesouhlasíte, dříve či později odejdete,“ dodává Vittorio Cretella.

Rychlý přechod na digitální realitu může také způsobit generační problém – o něco starší zaměstnanci, kterým nevyhovuje používání technologií, ale zároveň jsou jejich znalosti pro organizaci nesmírně cenné, mohou chtít odejít. Jedná se o takzvanou generaci „digitálních migrantů“. „Sám jsem představitelem této generace. Když jsem vstoupil na trh práce, neexistoval ještě ani první chytrý telefon. Na druhou stranu lidé, které dnes zaměstnáte po ukončení studia, mají znalosti, které budou za pět let zastaralé. Já to tak nevidím, protože na to existuje jednoduchá odpověď. Je to schopnost neustále se učit, protože svět, který známe, nebude existovat ani za pět let. Tempo změn se exponenciálně zvyšuje,“­ vysvětluje Vittorio Cretella ze společnosti Procter & Gamble.

Náprava dodavatelského řetězce

Jednou z oblastí, kde mohou podniky využít technologie, je předvídání narušení dodavatelského řetězce. Jeho narušení během pandemického oživení vyvolalo řadu negativních faktorů v celé ekonomice, v čele s celosvětově rostoucí inflací. „Dodavatelské řetězce byly před krizí natolik optimalizovány, že hrozilo riziko vzniku „kapes“, v nichž se ztrácel přehled. Abyste mohli předvídat narušení, musíte vědět, co se děje v každé fázi řetězce – od dodavatele surovin přes výrobce meziproduktů až po vlastní výrobní a distribuční plány. Pokud to víte, můžete lépe a přesněji předpovídat,“ vysvětluje Vittorio Cretella. Dalším krokem je zlepšit jejich používání a vytváření tím, že zaměstnancům poskytneme podporu v podobě automatizovaného procesu generování předpovědí. Ačkoli taková řešení dnes fungují interně, pandemie ukázala, že narušení se projeví i tehdy, když k němu dojde u jednoho dodavatele nebo jeho dodavatelů. Společnosti proto vytvářejí vícevrstvá řešení, která umožňují vytvářet přehled, generovat předpovědi a automatizovat dodavatelské řetězce. Analýza dat může pomoci zlepšit schopnost nápravy narušení v globálních dodavatelských řetězcích. O to se však postarají lidé, nikoli technologie, které používají. Digitální řešení tento proces jen zrychlí.

Udržitelnost a metaversum – digitalizace budoucnosti

Podnikání prochází v posledních letech další významnou transformací – posunem k udržitelnosti. I v této oblasti využívá digitalizaci, která umožňuje nejen analyzovat oblasti, které je třeba zlepšit, ale také zavádět optimální řešení. „Ve společnosti P&G využíváme digitalizační procesy na mnoha úrovních a prakticky v každé kategorii. Digitalizace nám například pomohla vyvinout program HolyGrail, který dokáže vyřešit problémy s recyklací. Na problémy s příliš velkou spotřebou vody reagujeme projektem nazvaným 50litrová domácnost, který pomáhají posouvat i digitální řešení. Umožňují nám chránit a omezit využívání zdrojů planety, které jsou velmi omezené,“ říká Vittorio Cretella. Ačkoli je obtížné předvídat, co se stane za 5 až 10 let, lze při sledování změn v podnikání očekávat, že jednou z oblastí využití technologií bude také další rozvoj metaversa. Společnosti již v tomto prostoru prezentují své produkty. Čeká nás konec chození do kamenných obchodů, které nahradí virtuální prohlídky zakončené doručováním výrobků domů? Pravděpodobnější se zdá být scénář, že ačkoli tradiční obchody nezmizí, metaversum se rychle zabydlí v našich životech. Nakupování na platformách sociálních médií se pro mladší zákazníky stalo normou a metaversum bude atraktivní zejména pro generaci Z, která ji zpopularizuje mezi dalšími skupinami. Podniky ho proto již nyní musí považovat za jeden z prodejních kanálů.

Kontakt pro média:

Hana Pazderková

Hana.Pazderkova@neopublic.cz