Světový týden mládeže pro klima společně zahájí partneři ze šesti kontinentů

Peking 31. října 2022 (PROTEXT/PRNewswire) – Více než 100 institucí, organizací a sítí ze šesti kontinentů dnes společně zahajuje Světový týden mládeže pro klima (Global Youth Climate Week).

Světový týden mládeže pro klima, který se odehrává týden před Konferencí OSN o změně klimatu (UN Climate Change Conference), si klade za cíl přispět k fungování globální správy v oblasti klimatu sjednocením klimatických iniciativ mládeže po celém světě, podporou mladých lidí ve vyjádření angažovanosti v oblasti klimatu a jejích přípravou na vedoucí roli ve vytváření budoucnosti s čistými nulovými emisemi uhlíku pro všechny.

Akci, kterou UNFCCC navrhla Globální aliance univerzit pro klima (Global Alliance of Universities on Climate, GAUC) již v lednu 2022, ocenila tehdejší výkonná tajemnice UNFCCC Patricia Espinosová jako „důležitý příspěvek k fungování UNFCCC“. Později získala také podporu předních mezinárodních organizací, jako je UNESCO, Bloomberg a Rockefellerova nadace.

V zájmu posílení dopadu Týdne a zapojení širší veřejnosti vyhlásila GAUC v září výzvu pro spolupořadatele a získala řadu reakcí od partnerů z celého světa.

Během jediného měsíce se do podpory klimatických iniciativ mládeže zapojilo více než 100 spolupořadatelů ze šesti kontinentů a mnoha různých odvětví – od akademických institucí a think-tanků přes renomované značky ze soukromého sektoru a mediální agentury po charitativní organizace, mezinárodní a regionální sdružení, nevládní subjekty a představitele občanské společnosti.

„Geografická a oborová rozmanitost našich spolupořadatelů odráží odhodlání mnoha zúčastněných stran řešit problematiku klimatu,“ říká Jang Pin, předseda výkonného výboru GAUC a viceprezident univerzity Čching-chua, která je jednou ze zakladatelských univerzit GAUC. „A právě toto odhodlání svět v dnešní kritické době potřebuje.“

V rámci prvního Týdne mládeže, který potrvá pět dní do 4. listopadu, proběhnou nejrůznější akce pořádané jeho spoluiniciátory, které nabídnou mladým lidem rozmanité pohledy na tuto problematiku, a také Globální summit mládeže o budoucnosti s čistými nulovými emisemi (Global Youth Summit on Net-Zero Future) pod vedením Globálních ambasadorů mládeže GAUC, určený pro prezentaci jejich interdisciplinárních přístupů ke klimatické výzvě.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1932222/image.jpg

KONTAKT: Lin Lu, +86-13810469856

PROTEXT