Světové fórum představí řešení globální krize ve 150 jazycích

Praha 10. listopadu 2022 (PROTEXT) – V sobotu 12. listopadu 2022 se koná mezinárodní online fórum „Globální krize. Naše záchrana je ve sjednocení”, které představí skutečné příčiny světových krizí a nabídne konkrétní řešení, jak se lidstvo může sjednotit a vyjít ze slepé uličky konzumu, ve které se nachází. Fórum organizují dobrovolníci z více než 180 zemí na platformě Tvořivá společnost. Je to první a zatím jediná světová událost simultánně tlumočena do 150 jazyků. Právě těmito 150 jazyky mluví téměř 90 % obyvatel naší planety, což znamená, že fórum má dosah na téměř celé lidstvo.

Fórum odhalí příčiny čtyř hlavních světových krizí a jejich konkrétní řešení.

Prvním tématem je praktické řešení klimatické krize. Experti zveřejní ty faktory klimatických katastrof, které nejsou veřejnosti známy. Řečníci poukáží na skutečné příčiny rekordního nárůstu klimatických katastrof, jako i na mechanismus vydělávání na tématu „boje s CO2”. Prozradí, proč je elektřina stále dražší.

Druhým tématem je zvládnutí aktuálních společenských výzev, jako je eskalace násilí ve společnosti, problematiku utečenců a obchodování s lidmi, řešení globální krize ve zdravotnictví, náprava degradace vzdělávacího systému, nebo manipulace s veřejným míněním.

Dalším tématem je vyřešení ekonomických výzev, kterými jsou světová hospodářská a energetická krize a také celosvětový hladomor.

Posledním klíčovým tématem je geopolitická krize – expanze vojenské agrese a také propagace snižování počtu obyvatel planety.

Fórum nabídne konkrétní praktické řešení krizí, a to v podobě přechodu od spotřebitelského k tvořivému formátu společnosti. Zároveň odůvodní důležitost a význam zapojení se každého obyvatele planety.

Link na událost:
https://creativesociety.com/cs/global-crisis-our-survival-is-in-unity

Trailer fóra: Jaká budoucnost nás čeká? Pravda bude odhalena 12.11.2022

Přímý přenos bude možné sledovat 12. 11. 2022 od 16:00 na stránce creativesociety.com/cs a na různých mediálních platformách po celém světě!

Tvořivá společnost je projekt celého lidstva, který poskytuje příležitost přivést naši civilizaci v co nejkratším čase mírovou cestou na nový stupeň evolučního rozvoje. Hlavní cíl projektu je v celosvětovém měřítku vybudovat Tvořivou společnost, ve které bude život člověka nejvyšší hodnotou.

Kontaktní osoba: Veronika Leštáchová, koordinátorka projektu Tvořivá společnost v České republice, e-mail: info@tvorivaspolecnost.cz