Svět rovných příležitostí pro všechny bez rozdílu? Společnost Procter & Gamble učinila další opatření a ukazuje, jak funguje firma budoucnosti

Praha 24. června 2024 (PROTEXT) – Rovné pracovní příležitosti pro muže i ženy, inkluzivní a podporující prostředí, moderní kanceláře respektující potřeby každého s ohledem na jeho jedinečnost nebo třeba delší otcovská dovolená. Společnost Procter & Gamble oznámila další milník v rámci svého závazku být společností rovných příležitostí a dokazuje, že rovnost a inkluze nejsou jen hesla, ale vážně míněná obchodní strategie a trvalá součást organizační kultury P&G. Podívejte se s námi na změny, které společnost pro své zaměstnance učinila, aby se cítili oceněni a váženi.

Rovné zastoupení žen a mužů ve vedoucích pozicích

Otázka rovnosti mužů a žen v pracovním prostředí patří v současnosti mezi nejskloňovanější témata. Ženy mají totiž dle průzkumů nejen průměrně nižší platy než muži, a to i na stejných pozicích, ale v řadě případů jsou na vyšší pozice povyšovány méně často než muži. Ženy čelí i nadále diskriminaci v mnoha oblastech, na což upozorňuje řada neziskových organizacích i průzkumy. Podle Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (EIGE) a Indexu genderové rovnosti za rok 2023 vyplývá, že Česko stále zaostává za průměrem EU. Skóre Česka za rok 2023 činí 57,9 ze 100.

Ve společnosti P&G mají všichni stejné příležitosti prosadit se a kariérně růst, a to bez rozdílu. To dokazuje i fakt, že polovina manažerů ve společnosti P&G jsou ženy. Pro společnost, která nabízí výrobky 7 miliardám spotřebitelů po celém světě, je to úspěch zásadního významu. Tato struktura totiž mnohem lépe odráží složení spotřebitelů, takže má společnost P&G šanci i lépe reagovat na jejich potřeby. V České republice se společnost P&G blíží k dosažení podobného poměru žen a mužů. V obchodní sféře zastává 53 % vedoucích pozic ženy. V průběhu roku 2023 bylo více než 50 % osob povýšených do dalších úrovní managementu také ženami.

Ženy patří i do technických oborů

Společnosti Procter & Gamble se daří také bojovat s vyčleňováním žen z technických oborů. Například v rakovnické továrně Rakona se podařilo zvýšit počet žen na technických a inženýrských pozicích ze 4 % na 41 % za uplynulé dva roky. Na pozicích procesních inženýrek se vyskytuje 75 % žen a manažerské stáže jsou zastoupeny ženami v 71 %. Neplatí tak, že technické obory by patřily výhradně mužům. Právě v Rakoně totiž pracuje mnoho talentovaných odbornic, mezi které patří například Klára Nováková, která vyhrála prestižní ocenění MAKE Awards.

„Vytváření inkluzivního a různorodého pracovního prostředí je výsledkem dlouholetých programů a postupů, které naše společnost implementovala. Pomáhají rozpoznat a potírat předsudky a vytvářejí kulturu inkluze a sounáležitosti“, říká Yvette Krubl, manažerka korporátní komunikace P&G ve střední Evropě. „Vidíme, že tento přístup nejen vytváří přátelštější pracovní prostředí, ve kterém má každý možnost realizovat své profesní ambice, ale také nám umožňuje dosahovat lepších obchodních výsledků,“ dodává.

„Je velmi důležité, že odpovědné firmy jako je Procter & Gamble jdou příkladem a ukazují, že ženy do IT a technických oborů patří. Tím pomáhají bořit zažité stereotypy a genderové předsudky, a otevírají ženám dveře k mnohem lépe placené práci, která jim zajistí ekonomickou soběstačnost,“ říká Kamila Čubanová z aliance Byznys pro společnost, která je koordinátorem Charty diverzity v ČR. „To se projeví v průběhu jejich celé pracovní kariéry a také v lepším finančním zabezpečení v důchodovém věku,“ dodává.

I tatínkové patří k dětem

Kromě rovnosti pracovních příležitostí se ale společnost P&G věnuje i zavádění benefitů, které podpoří rovnost svých zaměstnanců i mimo kancelář. A to například tak, že umožní tatínkům trávit více času s dětmi.

Společnost P&G byla v České republice jedním z průkopníků zavedení dodatečné placené otcovské dovolené, kterou od jejího zavedení v roce 2019 využilo 88 % oprávněných otců. Značky se také zapojují do aktivit na podporu rovnosti v rodině. Společnost si stanovila cíl, aby její reklamy tvořili rovným dílem muži i ženy.

„Ve společnosti P&G věříme, že rovnost a inkluze závisí na nás všech. Vytváření rovných příležitostí pro ženy závisí také na zapojení a účasti mužů. Víme také, jak důležité je vytvářet týmy s rovným rozdělením podle pohlaví, aby mohly vyvíjet nástroje a benefity, které matkám a otcům umožní hrát rovnocennou roli v domácnosti a vést plnohodnotnou a uspokojivou profesní kariéru,“ dodává Yvette Krubl.

„Na těchto příkladech z praxe se nám opět potvrzuje, že odpovědné firmy patří v diverzitě a odpovědném přístupu k zaměstnancům ke špičce českého pracovního trhu. Podpora rodičů patří k prioritním tématům v mnoha firmách. Jejich programy a nabízené benefity pomáhají rodičům skloubit práci a rodinu, čímž v mnohém suplují stát. Vhodnými podmínkami jako je flexibilita v práci a individuální přístup vycházejí vstříc pracujícím rodičům, aby nemuseli volit mezi prací a rodinou.“ zmínila Kamila Čubanová.

Moderní kanceláře, které inspirují, integrují a šetří životní prostředí

Pro zaměstnance však není důležitá jen firemní kultura a politika, ale velkou roli v jejich každodenním životě hraje i podoba kanceláří. Ta totiž určuje, zda se zaměstnancům příjemně a harmonicky pracuje. Proto se společnost Procter & Gamble rozhodla své pražské kanceláře zrekonstruovat tak, aby odrážely současné potřeby zaměstnanců a vytvářely prostředí, které bude nejen inspirující a inkluzivní, ale také udržitelné.

Nové kanceláře respektují individuální potřeby zaměstnanců i rozmanité styly práce. Proto se v kanceláři nachází prostory pro týmovou spolupráci, ale i relaxační prostory či místa určená k budování týmových vztahů. Kanceláře byly navrženy tak, aby zaměstnancům společnosti umožnily pracovat co nejefektivněji, bez ohledu na to, zda se v danou chvíli věnují individuální práci nebo pracují v menších či větších týmech.

Při rekonstrukci kanceláře byly použity udržitelné materiály. Péče o životní prostředí probíhá i skrze třídění odpadu, kompostování či použití LED světel s měřením světelnosti. Právě změna světel na LED žárovky na recepci a toaletách ušetří ročně více než 60 % energie. Pomocí kompostérů je možné ročně přeměnit více než 2,5 tuny bio odpadu na hnojiva pro kancelářské rostliny a potřeby zaměstnanců.

Samozřejmostí je také inteligentní vytápění/chlazení kanceláře nebo úsporné vodovodní baterie a toalety. Oproti původnímu stavu jsou nové kanceláře také více vybaveny o zelené prvky, v budoucnu má být do kanceláře nainstalován i živý strom. Z kanceláře také zmizely jednorázové plastové kelímky a příbory, díky čemuž se ročně ušetří až 640 kg plastového odpadu. Pro úsporu životního prostředí i financí byl v rámci rekonstrukce znovupoužit původní nábytek, což znamená úsporu až několik milionů korun.

 

Zdroj: Neopublic

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.