Svatohubertské slavnosti

Loučeň (Nymbursko) 31. října 2022 (PROTEXT) – Den plný zážitků pro všechny milovníky přírody a oslava patrona myslivosti svatého Huberta, který slaví svůj svátek vždy počátkem listopadu.

Den plný zážitků pro milovníky přírody, ale také hudby, sokolnictví, myslivecké kynologie, umění a českých tradic. Však česká myslivost byla také zařazena do nehmotného kulturního dědictví lidstva a je chráněna organizací UNESCO.

Akce je pořádána společně s Českomoravskou mysliveckou jednotou, Řádem svatého Huberta, Časopisem Myslivost a Okresním mysliveckým spolkem Nymburk a Mladá Boleslav.

Děti z mysliveckých kroužků ze Záhornice, Pátku a Krečkova spolu s OMS Nymburk a Časopisem Myslivost připraví zhruba 20 zastavení na téma myslivosti zejména pro děti. Pro každé dítě je připravena odměna.

Pro uměnímilovné návštěvníky je připraven koncert barokní lovecké hudby a zážitkem bude jistě i troubená a zpívaná Svatohubertská Mše Svatá.

Dámy, ale nejen ony, se mohou zúčastnit soutěže o nejkrásnější klobouk. Připravena je soutěž v házení flinty do žita. Pan Milan Straka představí své svěřence při ukázkách sokolnické práce a Miroslav Drahota nás seznámí s loveckou kynologií.

„Můj učitel myslivosti RNDr. Josef Štych nám při hodinách myslivosti zdůrazňoval, že správný myslivec má mít nejdřív loveckého psa, pak dalekohled a až potom pušku,“ říká kastelán zámku Vratislav Zákoutský sám také myslivecký hospodář, lektor a zkušební komisař.

Na pódiu bude program moderovat pan Jiří Kasina, šéfredaktor Časopisu Myslivost. Čekat na Vás budou myslivečtí trubači, seznámíme Vás s patronem české myslivosti svatým Hubertem, stanete se svědky pasování na lovce, seznámíme vás s tradicemi myslivosti, budete hádat hlasy zvěře a uslyšíte její vábení.

Kromě zvěřinových specialit v restauraci Vtipná kaše bude v areálu několik stánků s občerstvením a dalším především mysliveckým zbožím. Pro děti bude připravena speciální myslivecká limonáda zajíce Janka a pro ty větší Svatohubertské pivo.

Program:

10:00 – myslivečtí trubači, průvod honem

10:30 – vábení zvěře

11:00 – sokolnická ukázka

11:30 – představení plemen loveckých psů

12:00 – slovo o sv. Hubertovi, slavnostní pasování, ukázka svatohubertské mše, vystoupení uměleckého souboru

13:00 – sokolnická ukázka

13:30 – soutěž o nejhezčí myslivecký klobouk

14:00 – vábení zvěře

14:30 – představení dětských mysliveckých kroužků

15:00 – koncert lovecké hudby

16:00 – Svatohubertská mše svatá – celebruje R.D. Lic. theol. Mgr. Lukáš Hrabánek

17:00 – Světelno-hudební show

Kontakt:

Vratislav Zákoutský

vratislav.zakoutsky@zamekloucen.cz