Svatohubertské slavnosti

Praha 1. listopadu 2023 (PROTEXT) – Den plný zážitků pro všechny milovníky přírody a oslava patrona myslivosti svatého Huberta, který slaví svůj svátek vždy počátkem listopadu na zámku Loučeň v sobotu 4. listopadu. V roce oslav 100 let české myslivosti.

Den plný zážitků pro milovníky přírody, ale také hudby, sokolnictví, myslivecké kynologie, umění a českých tradic. Však česká myslivost byla také zařazena do nehmotného kulturního dědictví lidstva a je chráněna organizací UNESCO.

Akce je pořádána společně s Českomoravskou mysliveckou jednotou, Řádem svatého Huberta, Časopisem Myslivost a Okresním mysliveckým spolkem Nymburk a Mladá Boleslav.

Děti z mysliveckých kroužků OMS Nymburk a Časopisem Myslivost připraví zhruba 20 zastavení na téma myslivosti zejména pro děti. Pro každé dítě je připravena odměna.

Pro uměnímilovné návštěvníky je připraven koncert barokní lovecké hudby a zážitkem bude jistě i troubená a zpívaná Svatohubertská Mše Svatá.

Pan Milan Straka představí své svěřence při ukázkách sokolnické práce a Miroslav Drahota nás seznámí s loveckou kynologií.

Kromě zvěřinových specialit v restauraci Vtipná kaše bude v areálu několik stánků s občerstvením a dalším především mysliveckým zbožím.

Program:

10:00 – slavnostní zahájení

10:30 – slovo o Sv. Hubertovi

11:00 – sokolnická ukázka

11:30 – představení plemen loveckých psů

12:00 – myslivecké tradice a zvyky

13:00 – koncert lovecké hudby v kostele

14:00 – sokolnická ukázka

14:30 – představení dětských mysliveckých kroužků

15:00 – Svatohubertská mše svatá – celebruje R.D. František Janíček

16:00 – myslivecké tradice a zvyky

17:00 – Světelno-hudební show

 

Zvěřinové hody v restauraci Vtipná kaše.

Stánky, občerstvení, prohlídky zámku.

V zámku po celý den charitativní bazárek oblečení pro zámecké stromy.

Po 17:00 „Světla vyprávějí“ https://www.zamekloucen.cz/a/svetla-vypraveji-v-zameckem-parku – samostatná vstupenka

Po celý den běžné vstupné. Členové ČMMJ v mysliveckém oblečení a po předložení členského průkazu k zakoupené vstupence pro dospělého jedna vstupenka zdarma. (neplatí na „Světla vyprávějí“)

Změna programu vyhrazena.

 

Kontakt: Vratislav Zákoutský

vratislav.zakoutsky@zamekloucen.cz