Summit Huawei Connect TECH4ALL zkoumá, jak technologie a partnerství umožňují začlenění a udržitelnost

Šanghaj 23. září 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – Summit TECH4ALL Huawei Connect 2023, který se konal 20. září, hostil partnery iniciativy TECH4ALL z celého světa a věnoval se primárně klíčové roli, kterou technologie a partnerství hrají při vytváření inkluzivnějšího a udržitelnějšího digitálního světa.

Klíčovým tématem summitu bylo zdůraznění aktuálních výsledků projektů a osvědčených postupů a popsání toho, jak partnerství slouží jako most mezi ICT sektorem, vládami, mezinárodními organizacemi, výzkumnými ústavy a nevládními organizacemi k dosažení společných cílů v oblasti inkluze a udržitelnosti.

„Víme, že technologie, jako je širokopásmové připojení, cloud, internet věcí a umělá inteligence, mají obrovský potenciál jako rychlé katalyzátory změn, které mohou prospět lidem i planetě,“ řekl ve svém úvodním projevu Peng Song, senior viceprezident společnosti Huawei a prezident pro strategii a marketing ICT.

James Hardcastle za Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) zdůraznil partnerství Tech4Nature, které IUCN a Huawei společně zahájily v roce 2021. V rámci pěti pilotních projektů, které probíhají po celém světě, si Tech4Nature klade za cíl zlepšit správu 300 chráněných oblastí prostřednictvím vývoje inovativních technologických řešení a měření účinnosti ochrany přírody podle standardu IUCN Green List.

„Technologie mohou způsobit revoluci v ochraně přírody. Prostřednictvím našeho partnerství Tech4Nature můžeme sdílet a rozšiřovat technologická řešení v oblasti biologické rozmanitosti a změny klimatu. Nejde však jen o hardware, který může pomoci ušetřit náklady a umožnit reagovat na aktuální výzvy. Nejužitečnějším přínosem pro ochranu přírody je analýza dat, která je nyní možná. Přístup ke znalostem a informacím můžeme urychlit pouze lepším, chytřejším a efektivnějším rozhodováním prostřednictvím inkluzivních partnerství s mnoha zúčastněnými stranami,“ řekl James Hardcastle, vedoucí oddělení chráněných území IUCN.

Na summitu představili partneři TECH4ALL dvě bílé knihy a podepsali dvě dohody o strategické spolupráci se společností Huawei v oblasti vzdělávání a ochrany životního prostředí.

Dvě nové bílé knihy

Martin Kungania jménem keňského ministerstva školství představil zprávu „DigiSchool Report – Internet Connectivity to Schools“ pojednávající o připojení škol k internetu. Zpráva vychází z projektu pro rozšiřování internetu ve školách DigiSchool, což je vládní iniciativa ve spolupráci s UNESCO a společností Huawei, v jejíž první fázi bylo v roce 2021 připojeno devět středních a tři základní školy k vysokorychlostnímu internetu.

„Vláda v současné době spolupracuje s UNESCO a společností Huawei na druhé fázi, která umožní připojení dalších škol. Tato fáze bude zahrnovat speciální školy pro sluchově postižené, kterým budou poskytnuty videokonferenční technologie na podporu jejich učitelů a studentů, což přinese ještě větší prospěch znevýhodněným žákům,“ uvedl Martin Kungania, národní koordinátor programu digitální gramotnosti při ministerstvu školství v Keni.

Dokument hodnotí, jak internet zlepšuje výuku a učení, identifikuje osvědčené postupy pro škálovatelnost a udržitelnost a posuzuje, jak připojení k internetu posiluje administrativní funkce škol.

V oblasti životního prostředí vydal partner iniciativy TECH4ALL, společnost Rainforest Connection (RFCx), publikaci Harnessing the Power of Sound and AI to Monitor Biodiversity and Track Global Biodiversity Framework (GBF) Targets (v překladu: Využití zvuku a umělé inteligence k monitorování biologické rozmanitosti a sledování cílů globálního rámce pro biologickou rozmanitost (GBF).

„Kchun-mingsko-montrealský globální rámec pro biologickou rozmanitost stanovuje zásadní cíle pro zachování a obnovu biologické rozmanitosti na celém světě, ale potřebujeme účinné monitorovací nástroje, abychom mohli sledovat náš pokrok a nakonec těchto cílů dosáhnout,“ řekl Antony Harfield, technologický ředitel společnosti RFCx. „Kombinace ekoakustiky a umělé inteligence nabízí neinvazivní, nákladově efektivní a škálovatelné řešení tohoto problému, které usnadňuje ochranu přírody založenou na důkazech a adaptivní řízení. Jsme nadšeni, že můžeme spolupracovat s TECH4ALL na projektech po celém světě, které ukazují sílu zvuku a umělé inteligence při sledování pokroku při plnění cílů GBF.“

Společnosti Rainforest Connection a Huawei doposud nasadily chytrá zvuková řešení k odhalování hrozeb, jako je nelegální těžba dřeva a pytláctví, a k monitorování biologické rozmanitosti na základě vokalizace druhů v oceánských, horských, lesních a deštných ekosystémech v 15 zemích.

Dvě nově uzavřené strategické dohody

Vzdělávací plán pro posílení postavení mladých učitelů, který podepsaly společnosti Huawei a China Social Entrepreneur Foundation, navazuje na stávající projekt vzdělávání mladých venkovských učitelů v oblasti digitálních dovedností. Program byl spuštěn v roce 2017 a k červnu 2023 zajistil vzdělání téměř 125.000 mladých venkovských učitelů, což přineslo prospěch šesti milionům dětí ve venkovských školách.

V oblasti životního prostředí pokračuje dohoda o chytré ochraně delty Žluté řeky, kterou podepsaly společnosti Huawei a Národní přírodní rezervace delty Žluté řeky, v rámci projektu, který vyvinul inovativní řešení pro výzkum, monitorování a ochranu ptáků v oblasti delty Žluté řeky bez narušení místní biologické rozmanitosti. Součástí projektu jsou ochranné stanice pro ohrožené čápy východní, kterých je ve východní Asii už jen 10.000.

Stánek TECH4ALL na veletrhu Huawei Connect ukázal návštěvníkům této každoroční stěžejní akce, na které se sešli vedoucí představitelé podniků, technologičtí odborníci, partneři, vývojáři a zainteresované strany z celého světa, jak společně prozkoumáváme nové příležitosti pro inteligentní budoucnost, a představil řadu projektů, včetně DigiTruck, DigiSchool a iniciativ na ochranu přírody pomocí technologií.

O TECH4ALL

TECH4ALL je dlouhodobá iniciativa a akční plán společnosti Huawei v oblasti digitálního začleňování. Projekt TECH4ALL je založen na inovativních technologiích a partnerstvích a jeho cílem je podpořit začlenění a udržitelnost v digitálním světě.

Další informace naleznete na webových stránkách Huawei TECH4ALL na adrese https://www.huawei.com/en/tech4all

Sledujte nás na Twitteru:https://twitter.com/HUAWEI_TECH4ALL

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2218442/image_1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2218443/image_2.jpg

KONTAKT: Chris Chen, chris.chencong@huawei.com