Studie prokázala, že léčba zvětšené prostaty pomocí přístroje iTind účinkuje déle než čtyři roky

Hamburk (Německo) 14. července 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – Společnost Olympus Corporation, globálně působící výrobce zdravotnických technologií, oznámila výsledky studie, z níž vyplývá, že minimálně invazivní zákrok iTind™ přináší pacientům se zvětšenou prostatou dlouhodobou úlevu po dobu více než čtyř let.

Údaje z dlouhodobé studie ukazují, že zákrok iTind vede k významnému a trvalému zmírnění LUTS (symptomů v dolních močových cestách) souvisejících s BPH a ke zlepšení ukazatelů IPSS(International Prostate Symptom Score) a QoL (Quality of Life) po dobu více než 50 měsíců a až 79 měsíců (6,6 roku) po zákroku.1

Vzhledem k pandemii covid-19 nemohli být pacienti vyšetřeni osobně za účelem funkčního testování při sledování po uplynutí 48 měsíců. Protokol byl tedy upraven tak, aby bylo možné údaje týkající se dlouhodobého zmírnění příznaků (IPSS), zlepšení kvality života a potřeby opakované léčby získávat po telefonu.

Shrnutí výsledků dlouhodobé studie

• Padesát pacientů pokračovalo v prospektivní, jednoramenné, multicentrické studii více než 36 měsíců od zákroků. Studie analyzuje výsledky u 41 z těchto padesáti pacientů po 48 měsících. Devět z padesáti pacientů nebylo možné sledovat: s pěti pacienty byl ztracen kontakt, dva pacienti zemřeli bez souvislosti s umístěním zařízení iTind a dva pacienti (při sledování po 36 až 48 měsících) potřebovali opakovanou chirurgickou léčbu (jeden transuretrální resekci prostaty, druhý enukleaci prostaty thuliovým laserem).

• Léčba přístrojem iTind vykázala významné zlepšení symptomů – snížení IPSS o 45,3 % a IPSS-QoL o 45,1 % od výchozího stavu až 79 měsíců po zákroku (obojí s P<0,0001).

• Po 36 měsících sledování nebyly zaznamenány žádné pozdní pooperační komplikace a žádný pacient nevyžadoval další medikaci.

• Míra opakované chirurgické léčby po 36 měsících činila 4 % a celková kumulativní míra opakované léčby od počátku až do 79 měsíců dosáhla 11,1 %.

Studii financovala společnost Medi-Tate, dceřiná společnost společnosti Olympus Corporation.

Celou tiskovou zprávu si můžete přečíst zde www.olympus-europa.com.

O společnosti Olympus

Již více než 100 let sleduje společnost Olympus cíl přispívat společnosti výrobou produktů navržených s cílem poskytovat optimální výsledky svým zákazníkům po celém světě. Další informace najdete na stránkách www.olympus-europa.com.

1Amparore D, De Cillis S, Schulman C, Kadner G, Fiori C, Porpiglia F. Temporary implantable nitinol device for benign prostatic hyperplasia-related lower urinary tract symptoms: over 48-month results [před vydáním publikováno online 23. června 2023]. Minerva Urol Nephrol. 2023;10.23736/S2724-6051.23.05322-3. doi:10.23736/S2724-6051.23.05322-3

Fotografie –
https://mma.prnewswire.com/media/2152729/Olympus_Corporation_itind_threesteps.jpg

Logo –
https://mma.prnewswire.com/media/1774929/4160711/Olympus_Logo.jpg

KONTAKT: Jennifer Bannan, jennifer.bannan@olympus.com, (484) 896-6170