Studenti díky projektu MOJE VIZE NULA opět mění k lepšímu bezpečnost na silnicích

Praha 25. června 2024 (PROTEXT) – Šestý ročník projektu MOJE VIZE NULA: Studenti pro bezpečné silnice je téměř u konce a opět přinesl zajímavé myšlenky, nápady a úspěšné práce. Všechny mají stejný cíl. Přispět ke zlepšení stavu nehodovosti a zkvalitnění dopravy na českých silnicích. Do finále se dostalo šest nejlépe ohodnocených projektů, na kterých pracovali studenti ze středních a vysokých škol téměř po celý školní nebo akademický rok. Zabojovat o co nejlepší umístění v soutěži museli ještě při prezentaci svých vizí ve čtvrtek 13. června 2024 v prostorech Pojišťovny Kooperativa v Praze, kde odborná porota vybrala vítěze letošního ročníku. Vítězkou se stala studentka Vysoké školy báňské v Ostravě s projektem „BEE-BOT programujeme pro bezpečnost dětí na silnicích“. Autoři všech finálových projektů získají finanční odměnu a příležitost nahlédnout do praxe v oboru díky placeným studentským stážím.

„Podrobnější pohled na statistické údaje publikované na webovém portálu Dopravní nehody v ČR odhalil, že při dopravních nehodách zemřelo v loňském roce 52 mladých jedinců ve věku 15 až 24 let, z toho bylo 32 řidičů motorových vozidel. Dalších 232 mladých utrpělo těžké zranění, z toho bylo 110 motoristů. Projekt MOJE VIZE NULA proto právem cílí na zástupce nastupující generace, která patří v silničním provozu k nejohroženějším. Aktivní zapojení studentů do řešení projektů je přiměje k aktivnímu zamyšlení se nad potřebou důsledně dodržovat pravidla bezpečného pohybu na silnicích,“ uvádí Roman Budský z Platformy VIZE 0.

Studenti si v průběhu školního/akademického roku mohli vybrat ze šesti nejrůznějších oblastí týkajících se jejich studijního oboru a zpracovat projekt s cílem řešit dopravní problémy. Do soutěže se přihlásilo celkem 118 projektů, které předložili jak jednotliví studenti, tak celé skupiny z fakult vysokých škol a univerzit, vyšších odborných škol a středních škol. Ve svých projektech navrhovali úpravy silnic, hodnotili bezpečnost úseků pozemních komunikací, věnovali se asistenčním systémům a jiným ochranným prvkům, další vytvořili marketingové kampaně zaměřené na zlepšení chování na silnicích.

O umístění nerozhodla pouze úroveň vypracovaného projektu, ale také prezentace návrhů před porotou složenou ze zástupců Platformy VIZE 0, Policejního prezidia ČR, Asociace autoškol, Týmu silniční bezpečnosti, pojišťovny Kooperativa, společností AUREL a GORNEX. Dále Ministerstvem dopravy ČR, Ministerstvem vnitra ČR, Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. V neposlední řadě České kanceláře pojistitelů, která projekt financuje.

Za prvním oceněným projektem stojí Adéla Barbušinová z Vysoké školy báňské v Ostravě. BEE-BOT programujeme pro bezpečnost dětí na silnicích je projekt, který využívá již existujícího robota BEE-BOT, který by žáci společně s pedagogem naprogramovali tak, aby bezpečně překonal křižovatku. Porota ocenila jak využití již existující technologie, tak moderní pojetí výuky dopravní výchovy a mezioborové vzdělávání.

Pomoc nablízku je projekt studentky Vysoké školy báňské Elišky Kuncové. Hlavní myšlenkou je doplnění autolékárničky o další prvky a její umístění na místo, kde bude v případě potřeby opravdu po ruce. Porota pozitivně hodnotila otevření tohoto tématu. Tento nápad se umístil na druhém místě.

Třetí místo vybojovala Nikol Stepková, taktéž z Vysoké školy báňské v Ostravě, s projektem Zkouška ze zdravotnické přípravy v autoškolách. Toto téma poskytlo prostor pro diskusi a odborná komise velice kvitovala připomenutí i tohoto tématu.

Projekt nesoucí název Anatomie opilce, který představili studenti ze Slezské univerzity v Opavě se umístil na čtvrtém místě. Jedná se o studentský krátkometrážní film, který cílí na mladé lidi. Hlavním tématem je vliv návykových látek na naše chování, a to v momentě, kdy se stáváme účastníky silničního provozu. Ve filmu se setkávají dvě dějové linky, příběh dvou mladých lidí, kteří se pod vlivem alkoholu a silných emocí stávají řidičem a chodcem, jejichž cesty se bohužel střetnou.

Ve finálovém kole svůj nápad prezentovala rovněž studentka z Vysoké školy báňské v Ostravě, který se svým projektem BAS – Biometriko-alkoholový senzor obsadila 5. místo.

Matěj Czorniak z Vysoké školy báňské v Ostravě se ve svém projektu Intuitivní navigování křižovatkou zabýval využitím led světel zabudovaných do vozovky, která by napomáhala ve složitějších křižovatkách ke správnému zařazení a následnému projetí křižovatkou. Podle autora projektu by to pomohlo snížit nehodovost a zvýšit pozornost řidičů právě v křižovatkách.

Podle umístění obdrží autoři šesti finálových projektů finanční výhru v celkové výši 102 500 Kč. Za pomoci partnerů soutěže budou mít jeho autoři možnost uvést svůj nápad do praxe. Další příležitostí, které se úspěšným studentům dostane, je poskytnutí placených stáží. Mladé lidi chválí i ředitel Nadace Kooperativa Milan Medek: „Ani letos soutěžící nezklamali a opět nás přesvědčili, že si právem zaslouží podílet se na rozsáhlejších projektech. Projekt nabízí možnost, jak uplatnit vlastní nápady, svůj pohled na bezpečnost silničního provozu do již zavedených projektů. Přínosem pro obě strany je šance pracovat s vysoce kvalifikovanými odborníky na dopravně bezpečnostních projektech.“

Soutěž MOJE VIZE NULA: Studenti pro bezpečné silnice, vyhlášená Platformou VIZE 0, spolufinancovaná prostředky Fondu zábrany škod ČKP a organizovaná Týmem silniční bezpečnosti (Bezpečně na silnicích o.p.s.) se uskutečnila ve školním/akademickém roce 2023-2024.

O Fondu zábrany škod

Fond zábrany škod je upraven zákonem č. 30/2024 Sb., a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů, profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do fondu zábrany škod odvádí ročně 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi základní složky IZS, tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní složky IZS a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel. Více informací: www.fondzabranyskod.cz.

Kontakt:

Ladislav Slánský

Bezpečně na silnicích o.p.s.

E: ladislav.slansky@tymbezpecnosti.cz