Stavba zvýšení akumulace vodojemu Horní Přím byla slavnostně zahájena

Hradec Králové 25. června 2024 (PROTEXT) – Dne 25. června 2024 byla slavnostně zahájena přístavba dvou akumulačních komor vodojemu Horní Přím, každá o objemu 1500 m3. Investorem je Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. (VAK HK), která na pokrytí nákladů získala národní dotaci z Ministerstva zemědělství ve výši 50 milionů korun. Stavba má být dokončena a uvedena do trvalého provozu do konce roku 2025.

„Cílem našeho projektu je čtyřnásobně zvýšit objem zásobního prostoru vodojemu Horní Přím. Jeho prostřednictvím je pitná voda dopravována 44 tisícům obyvatel západní a severní části okresu Hradec Králové a do 23 sousedících obcí v okresech Jičín, Trutnov, Kolín a Nymburk,“ řekl František Barák, předseda představenstva společnosti VAK HK.

Stávající vodojem o objemu 1000 m3 byl uveden do provozu v roce 1997 jako jeden z klíčových prvků Vodárenské soustavy východní Čechy (VSVČ). Zde plní svoji nezastupitelnou roli v rozvoji veřejného zásobení vodou na západ od Hradce Králové. Od té doby byly postaveny vodovody v dalších 64 obcích a jeho kapacita tak přestala vyhovovat provozním potřebám.

Jiří Šolc, ředitel VAK HK: „Předmětem stavby je přístavba dvou nových podzemních nádrží o celkové kapacitě 3000 m3, sanace stěn stávajících nádrží a veškerá nová strojní a elektro technologie. Celkový objem vodojemu po realizaci bude 4000 m3. Stavba dostane nový architektonický výraz, který citlivě zapadne do okolní krajiny.“

„Jako provozovatel zodpovídáme za kvalitu pitné vody a zajištění dodávek pro bezmála 173 tisíc našich zákazníků. Hradecká voda je velmi kvalitní a splňuje všechny podmínky, které nám určuje národní legislativa. Investiční akce VAK HK, mezi které patří právě i zvýšení akumulace vodojemu Horní Přím, nám velmi pomáhají ještě více zlepšovat již nastavený vysoký standard dodávek vody,“ doplnil Tomáš Hosa, generální ředitel společnosti Královéhradecká provozní, a.s.

Celková cena stavby činí 131,6 milionů korun. Projektantem je sdružení společností, složené z D – PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a. s. a VIS – Vodohospodářsko – inženýrské služby spol. s r.o. ve spolupráci s architektem Jiřím Březinou. Zhotovitelem je sdružení „Z + S – Vodojem Horní Přím“, složené ze společností ZEPRIS s.r.o. a STAVOKA Hradec Králové. Provozovatelem vodojemu je Královéhradecká provozní, a. s.

 

Zdroj: Královéhradecká provozní

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.