Spotřebitelé na celém světě si podle nových údajů stále častěji vybírají produkty v udržitelných obalech i přes rostoucí ceny

Amsterodam 24. dubna 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – • 82 % spotřebitelů ve všech věkových skupinách projevilo ochotu připlatit si za udržitelný obal, což je o 4 procentní body více než v roce 2022, a o 8 procentních bodů více než v roce 2021.

• 90 % spotřebitelů z generace Z je ochotno zaplatit za udržitelné obaly více.

• 71 % spotřebitelů si v posledních šesti měsících vybralo výrobek na základě údajů o jeho udržitelnosti.

• 80 % spotřebitelů uvedlo, že by mělo zájem nakupovat výrobky v opakovaně použitelných obalech, aby tak snížili svůj dopad na životní prostředí.

Nová data společnosti Trivium Packaging ukazují, že poptávka po výrobcích v udržitelných obalech stále roste a procento uživatelů, kteří se zajímají o životní prostředí, je vyšší než kdykoli dříve.

Zpráva Buying Green Report 2023 zveřejněná při příležitosti Dne Země ukazuje, že navzdory výraznému nárůstu spotřebitelských cen v důsledku globální inflace jsou spotřebitelé stále ochotnější připlatit si za výrobky v udržitelných obalech. Za udržitelné obaly je ochotno zaplatit více celkem 82 % spotřebitelů, což je o čtyři procentní body více než v roce 2022 a o osm procentních bodů více než v roce 2021. Tento výsledek ukazuje, že i přes zhoršující se ekonomickou situaci zůstává životní prostředí pro spotřebitele prioritou. Ještě větší ochota si připlatit je ve skupině mladších spotřebitelů (18-24 let), která se umístila na nejvyšší příčce s 90%.

Spotřebitelé nyní zvažují dopad svých nákupů na životní prostředí a většina z nich již začlenila udržitelná rozhodnutí do svého každodenního života. Dvě třetiny z nich se označují za ekologicky uvědomělé. 63% spotřebitelů, tedy o šest procentních bodů více než v loňském výzkumu, je nyní méně ochotno nakupovat výrobky v obalech, které životní prostředí poškozují. A tato jejich předsevzetí se odráží i v jejich chování: 71% spotřebitelů se již zapojilo do aktivit pro opakované využívání a plnění obalů (a celkem 80% by mělo zájem nakupovat výrobky v opakovaně plnitelných obalech, aby snížilo svůj dopad na životní prostředí), přičemž více než polovina omezuje vyhazování potravin a spotřebu obalů.

Pokud se zaměříme konkrétně na udržitelné obaly, 71 % spotřebitelů si aktivně vybírá výrobky podle udržitelnosti jejich balení. Zájem o nákup produktů v udržitelných obalech se zvýšil od roku 2022 zejména mezi spotřebiteli z mladších a vysokopříjmových skupin. A zatímco 59 % zákazníků hledá na etiketách informace o recyklaci a udržitelnosti, 46 % uvádí, že největší překážkou při nákupu pro ně bylo nejasné označení na obale.

„Je zde značný prostor pro zlepšení porozumění tvrzení o udržitelnosti ze strany spotřebitelů,“ uvedla ředitelka pro udržitelnost ve společnosti Trivium Packaging Jenny Wassenaarová. „Závěry letošní zprávy Buying Green Report ukazují, že spotřebitelé vyhledávají stále více informací pro zvýšení svého povědomí o ekologicky šetrných obalech. Snahou společnosti Trivium je nejen začleňovat udržitelnost na všech úrovních našeho podnikání, ale také vzdělávat spotřebitele o tom, co kupují a jaký dopad jejich nákup má.“

„Údaje v letošní zprávě Buying Green Report představují pádný argument pro to, že přechod na udržitelné obaly je správným rozhodnutím nejen pro životní prostředí, ale také pro podnikání,“ říká generální ředitel společnosti Trivium Packaging Michael Mapes. „Je zřejmé, že spotřebitelé razí cestu k udržitelné budoucnosti – a podniky jim musí naslouchat. Vnější faktory, jako je ekonomika, ekologicky uvědomělou poptávku neoslabují. Zákazníci vnímají širší souvislosti, osud naší planety. Odvracejí se od obalů, které škodí životnímu prostředí, a přecházejí k udržitelným, recyklovatelným variantám, jako jsou kovové obaly.“

Zpráva Buying Green Report 2023 vychází z průzkumu mezi více než 9000 spotřebiteli v Evropě, Severní Americe a Jižní Americe, který zkoumal hodnoty a aktivity účastníků spojené s udržitelnými obaly v kontextu měnícího se světa. Čtvrtá výroční zpráva poskytuje přehled o spotřebitelských trendech v celosvětovém měřítku a také podle věku, příjmů a regionu.

Chcete-li si stáhnout celou zprávu a dozvědět se podrobnější výsledky pro jednotlivé zkoumané regiony, navštivte stránku http://buyinggreen.triviumpackaging.com.

O společnosti Trivium Packaging

Společnost Trivium Packaging je globálním dodavatelem neomezeně recyklovatelných kovových obalů pro přední světové značky. Společnost Trivium má s obratem 3,3 miliardy dolarů více než 60 poboček po celém světě a zaměstnává téměř 7500 lidí. Další informace najdete na adrese www.TriviumPackaging.com.

KONTAKT: Kristin Lunt, kristin@pacepublicrelations.com. 516-306-6374