Spolek MÁJA slaví deset let činnosti pro opylující hmyz

Praha 11. července 2024 (PROTEXT) – Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA letos oslavil 10. narozeniny a připomněl si pěknou řádku úspěchů své dosavadní činnosti ve prospěch opylujícího hmyzu. Na kontě má několik odborných včelařských publikací, z nichž dvě – Včelí pastva a Včelařský výkladový slovník obrazový – dokonce získaly zlatou a bronzovou medaili na světové soutěži, kterou pořádá mezinárodní včelařská organizace Apimondia. Zorganizoval mezinárodní festival včelařských filmů Majabeefest, který představil mezinárodní veřejnosti filmy o včelách z celého světa, založil a spravuje včelařský areál a útočiště pro opylující hmyz v Májině údolí na severním Plzeňsku, kde pořádá vzdělávací akce pro laickou a odbornou veřejnost, v komentovaných prohlídkách představuje veřejnosti na včelí stezce chov včel medonosných i útočiště pro divoký opylující hmyz a park více než 200 druhů rostlin, které jsou výbornými zdroji včelí pastvy.

Návštěvníci Májina údolí mohou při vynikající medové zmrzlině diskutovat o současných problémech opylujícího hmyzu a možnostech, jak mu pomoci. K nejnovějším projektům spolku MÁJA patří vytvoření včelího lesa s rostlinnými druhy poskytujícími hojnost nektaru a pylu jako jsou dřezovec trojtrnný nebo svitel latnatý a také sbírka významných rostlin včelí pastvy z celého světa. Svým členům spolek MÁJA přináší aktuality a rady na webu www.majabee.cz.

Májino údolí najdete zde https://www.google.com/maps/place/Májino+Údolí/@49.997154,13.5635117,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x470a5a432ba2c70d:0x6b18c0448aa97337!8m2!3d49.997154!4d13.5660866!16s%2Fg%2F11kn6_w438?entry=ttu 

 

Zdroj: Spolek pro rozvoj včelařství Mája

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.