Společnosti Magēmā Technology LLC a Rigby Refining LLC urovnaly spor se společností Wood Group USA

Houston 15. května 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – Společnosti Magēmā Technology LLC a Rigby Refining LLC oznamují: „Magēmā Technology LLC a Rigby Refining uzavřely se společností Wood Group USA dohodu o urovnání sporu, která řeší nároky uplatněné ve věci Rigby Refining, LLC a Magēmā Technology LLC vs. Wood Group USA, Inc. vs. Marea Energy Partners, LLC, věc č. 2021-13334 a související rozhodčí řízení mezi stranami. Urovnání nepřiznává společnosti Wood žádná práva na portfolio patentů vlastněné společností Magēmā, které se týkají výroby zbytkových lodních topných olejů s nízkým obsahem síry, ani na žádné jiné duševní vlastnictví vlastněné společnostmi Magēmā a Rigby Refining. Všechny ostatní podmínky urovnání jsou důvěrné.“

O společnosti Rigby Refining LLC

Společnost Rigby Refining® je poskytovatelem oceněného, chráněného a patentovaného procesu Rigby Process® pro výrobu ekologických zbytkových lodních paliv podle normy ISO 8217-2017, která splňují globální nařízení IMO 2020 o snížení emisí z lodní dopravy. Společnost Rigby je výhradním poskytovatelem technologií pro hydrogenační zpracování HSFO (high sulphur fuel oils, topných olejů s vysokým obsahem síry) na VLSFO (very low sulphur fuel oils, topných olejů s nízkým obsahem síry) nebo ULSFO (ultra low sulphur fuel oils, topných olejů s ultra nízkým obsahem síry) společnosti Magēmā. Kontaktní informace naleznete na adrese: www.rigbyllc.com .

O společnosti Magēmā Technology LLC

Společnost Magēmā Technology vlastní rozsáhlé globální portfolio patentů vycházející z její soustavné výzkumné činnosti a vyvíjí technická řešení problémů v oblasti životního prostředí a energetické transformace, kterým čelí globální rafinérský a petrochemický průmysl.

Kontakt:

Rigby Refining LLC

contact@rigbyllc.com

PROTEXT