Společnosti Huawei a Shaanxi Coal Company dokazují účinnost svého špičkového inteligentního důlního řešení „5G + průmyslový internet“

Jü-lin (Čína) 28. dubna 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – Inteligentní důlní řešení využívající 5G a průmyslový internet, které společně vyvinuly společnosti Huawei a Shaanxi Coal Industry Co., Ltd. (Shaanxi Coal Company), dosáhla ročního milníku – konkrétně šlo o celý rok nepřetržitého provozu. Řešení využilo technologie jako 5G, cloud computing a umělou inteligenci, jakož i související digitální aplikace k výraznému zvýšení efektivity výroby a bezpečnosti provozu v dolech společnosti Shaanxi Coal Company. To dává silný argument pro inteligentní modernizaci globálního těžebního průmyslu a poskytuje vzor pro použití průmyslového internetu v dalších průmyslových odvětvích.

Řešení integrovalo technologie ICT do všech kroků procesu těžby uhlí, aby se odstranila sila a umožnilo sdílení dat. To podporuje inteligentní spolupráci mezi systémy pro zajištění bezpečnosti, výrobu, provoz, úsporu energie, ochranu životního prostředí i dalšími systémy a zvyšuje efektivitu při geologickém průzkumu, ražbě tunelů, těžbě a dalších činnostech. Toto řešení je také první svého druhu, které využívá platformu průmyslového internetu s tříúrovňovou architekturou od společnosti Shaanxi Coal Company, jejích dceřiných společností a samotných uhelných dolů. Zmíněná platforma umožňuje společné řízení a kontrolu, inteligentní snímání a efektivní rozhodování.

Technický ředitel divize Mine BU společnosti Huawei Xu Jun uvedl, že společnost Huawei spolupracovala s uhelnými doly Chung-liou-lin a Siao-pao-tang společnosti Shaanxi Coal Company na vývoji nových postupů a aplikací, které splňují specifické požadavky produkce uhlí. Společnost Huawei při tom využila svých odborných znalostí, které nashromáždila v oblasti 5G, umělé inteligence, cloudu, velkých dat a dalších technologií, stejně jako schopnost integrovat globální zdroje. Toto partnerství vytvořilo nový standard inteligentních dolů pro zmíněné odvětví. Inteligentní důlní řešení dokáže zejména vytvářet virtuální doly, které fungují jako digitální dvojčata fyzických dolů v podzemí, a vytvářet tak větší hodnotu s obrovským množstvím důlních dat, a to bezpečnějším a efektivnějším způsobem.

V důsledku toho má nyní uhelný důl Chung-liou-lin o 18 % méně pracovníků pracujících v podzemí. Kromě toho 97,7 % jeho důlních stěn nyní podporuje inteligentní těžbu a pomocí 5G video spojek a videohovorů bylo umožněno inteligentní řízení podzemních důlních stěn. Více než 2700 zařízení v dole je nyní propojeno pomocí jednotných datových standardů a každý den se do datového úložiště přenáší 170 milionů dat. Tato data byla použita k vytvoření více než 100 digitálních modelů. Tato data lze také využít k informovanému rozhodování o výrobě a provozu i k vývoji nových digitálních aplikací s využitím vývojových nástrojů „zero-code“.

Uhelný důl Siao-pao-tang také využil 5G a další technologie, aby umožnil inteligentní těžební procesy, zařízení a řízení, čímž výrazně zvýšil provozní bezpečnost a efektivitu výroby. Počet pracovníků v podzemí dolu se snížil o 42 %. Klíčová zařízení v dole, jako jsou podzemní čerpací stanice vody a rozvodny, dosáhla inteligentního bezobslužného provozu díky kontrole strojovou hlídkou a spolupráci na základě videa. Pokud jde o bezpečnost výroby, zařízení pro monitorování životního prostředí jsou schopna autonomně zjišťovat a vydávat varování týkající se nahromadění plynu, požárů, záplav, problémů s ventilací a geologických událostí, navíc umožňují propojení dat v reálném čase. To může podpořit informovanější rozhodování, které výrazně zlepší řízení bezpečnosti v dole.

Xu řekl: „Průmyslový internet je základem inteligentních dolů. Společnost Huawei Mine BU se zavázala spolupracovat s partnery a těžebními podniky za účelem přinést digitální technologie do každého dolu a rychleji vybudovat inteligentní doly s průmyslovým internetem.“ Vysvětlil, že k dosažení tohoto cíle pracuje společnost Huawei na poskytování digitálních služeb pro velké uhelné a kovodůlní podniky po celém světě, aby umožnila bezpečnější a efektivnější inteligentní řízení dolů s menším počtem zaměstnanců pracujících v podzemí.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2064468/1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2064529/2.jpg

KONTAKT: Yifan Ji, jiyifan2@huawei.com