Společnost Unisun Energy Group rozšiřuje své evropské působení o novou dceřinou společnost v Mnichově

Mnichov (Německo) 27. června 2024 (PROTEXT/PRNewswire) – Společnost Unisun Energy Group, přední poskytovatel inteligentních služeb v oblasti obnovitelných zdrojů energie pro průmyslové a komerční účely, s potěšením oznámila, že letos v červnu v Mnichově oficiálně zahájila činnost její německá dceřiná společnost Unisun Energy Service GmbH. Tato dceřiná společnost se po obchodní stránce zaměří na celý evropský trh, kde bude nabízet komplexní energetické služby včetně zprovozňování nových zařízení, provozu a údržby, řešení problémů a poprodejní podpory systémů bateriového ukládání energie (BESS) v oborech, jako je elektrárenský provoz nebo provozování elektromobilů. Cílem této expanze je uspokojit v celé Evropě setrvale rostoucí poptávku po udržitelných energetických řešeních.

„Jsme si vědomi obrovského potenciálu evropského trhu v oblasti provozování a poskytování poprodejních služeb pro aktiva v oboru obnovitelných zdrojů energie. Náš evropský tým disponuje potřebnou elektrotechnickou kvalifikaci v souladu s evropskými normami i rozsáhlými zkušenosti s energetickým provozem a poprodejní podporou v celé Evropě. Za podpory mezinárodního týmu talentovaných pracovníků jsme tak připraveni využít nové příležitosti na evropském trhu, podpořit energetickou transformaci a společně utvářet udržitelnou budoucnost,“ konstatoval Xu Hanfeng, generální ředitel společnosti Unisun Energy Group.

Německá dceřiná společnost bude pro uspokojení požadavků místního trhu poskytovat následující služby:

Energetické služby pro elektrárny

• Zprovoznění a zajištění poprodejních služeb pro střídače a systémy bateriového ukládání energie, které se běžně používají ve fotovoltaických (FV) nebo větrných elektrárnách. Nabídka služeb zahrnuje využití například za účelem snižování špiček, zajištění rezerv pro udržení frekvence (FCR) nebo pro potřeby obchodování s elektřinou.

• Komplexní služby provozu a údržby fotovoltaických elektráren, větrných elektráren a stanic pro ukládání energie, které zajišťují efektivní a stabilní provoz zařízení na výrobu energie.

Poprodejní a provozní služby pro elektromobily

• Profesionální diagnostika, řešení problémů a služby zprovoznění trakčních baterií, nabíjecích stanic a komerčních i domácích elektromobilů, které zákazníkům umožňují využívat výhod udržitelné dopravy.

• Komplexní služby silničního testování, které splňují evropské normy pro výrobce elektromobilů a zvyšují vývoj a bezpečnost produktů pro výrobce originálního vybavení (OEM).

Služby bateriového ukládání energie

• Poskytování standardních řešení pro ukládání elektricky nabitých prvků po celé Evropě a zajišťování bezpečné a spolehlivé logistiky a skladování výrobků klientů.

Laboratorní analýza baterií a služby recyklace baterií

• Za účelem dalšího zvýšení podpory udržitelného rozvoje na místním trhu plánuje společnost Unisun Energy nabízet také služby recyklace baterií a spolupracovat s dodavateli baterií na vybudování laboratoře pro analýzu baterií.

Po stránce personální struktury se tým skládá především z odborníků na technických, poprodejních, prodejních a provozních pozicích, přičemž dvě třetiny zaměstnanců tvoří pracovníci technického týmu a týmu pro poprodejní zákaznický servis. Max Du, vedoucí partner, má více než desetileté zkušeností v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Zastával vedoucí pozice ve významných společnostech, jako jsou Hareonsolar, Sungrow nebo Tecloman, a dohlížel zde na jejich aktivity v evropském regionu. Díky svému hlubokému přehledu o evropských trzích s fotovoltaikou, ukládáním energie a nabíjecími stanicemi pro elektromobily se dobře orientuje v trendech a požadavcích v těchto oblastech.

„V roce 2023 dosáhla energie z obnovitelných zdrojů působivého 44% podílu na skladbě zdrojů elektrické energie v EU, čímž poprvé překonala významný milník 40 %. Tento pozoruhodný úspěch je pro nás známkou obrovského obchodního potenciálu. Jsme odhodláni poskytovat nejmodernější řešení a bezkonkurenční služby zákazníkům a významně se podílet na udržitelném rozvoji evropské energetiky. Díky neochvějnému nasazení a odborným znalostem našeho týmu chceme připravit cestu k čistší budoucnosti,“ řekl Du.

Klíčoví členové týmu mají v oblasti zajišťování energetických služeb zkušenosti s projekty, jejichž celkový výkon v součtu čítá 2 GWh. Společnost Unisun Energy využívá svých silných stránek v oblasti rychlé reakce na služby, pokročilých technických znalostí a efektivní vícejazyčné komunikace a snaží se svým klientům poskytovat vysoce kvalitní a efektivní služby. Další informace získáte na e-mailové adrese eu.info@unisun-energy.com.

KONTAKT: Xiaobin Hong, xiaobin.hong@unisun-energy.com

 

PROTEXT