Společnost UL Enterprise uvádí na trh nové značky

Northbrook (USA) 1. srpna 2022 (PROTEXT/PRNewswire) – Vznik tří samostatných organizací je významným momentem v její 128leté tradici lídra vědy o bezpečnosti

Společnost UL dnes odhalila nové značky svých tří organizací – UL Research Institutes, UL Standards & Engagement a UL Solutions. Nové značky odrážejí a představují jedinečnou roli, kterou každá z těchto organizací hraje v budování bezpečnějšího světa.

„Naše expertiza v oblasti vědy a bezpečnosti pomáhá již více než 128 let zlepšovat lidské zkušenosti včetně bezpečnosti v práci i doma,“ řekl předseda představenstva UL Research Institutes a UL Solutions James Shannon. „Přestože nové značky zahajují pro každou z našich organizací novou éru, stále sdílíme společnou historii i jméno UL a Underwriters Laboratories, která jsou společně synonymem pro vedoucí postavení v oblasti bezpečnostních věd. Naše značky se možná vyvíjejí, ale naše odhodlání pracovat pro bezpečnější svět zůstává beze změny.“

Společnost UL se staví k bezpečnostním výzvám čelem, mění otázky a hypotézy v objevy a pracuje na inovacích, které umožní uplatňovat vědecké poznatky. Kapacitu jejích tří organizací vytvářet změny dále umocňuje síť spolupracujících vědců, inženýrů, technologů, vládních institucí, technických odborníků a vedoucích představitelů podniků, kteří pomáhají vědu o bezpečnosti rozvíjet.

Každá ze tří nových organizací, mezi nimiž najdeme dvě neziskové organizace a komerční podnik, plní v rozvoji vědy o bezpečnosti odlišnou úlohu:

• Značka UL Research Institutes signalizuje zaměření na důsledný, nezávislý výzkum existujících i nově vznikajících bezpečnostních rizik pro člověka. S postupným vývojem hrozeb a prohlubování závažnosti jejich důsledků se UL Research Institutes snaží přinášet vědecké objevy, které posílí veřejnou bezpečnost a shromažďuje zdroje pro vyhledávání a posuzování vznikajících rizik v oblastech, jako jsou autonomní systémy a umělá inteligence.

• Značka UL Standards & Engagement představuje dlouhodobou rol UL jako významného zprostředkovatele partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti norem po celém světě. UL Standards & Engagement převádí data a vědecký výzkum v oblasti bezpečnosti do prakticky využitelných, přísných bezpečnostních norem a řídí kampaně zaměřené na zlepšení veřejné bezpečnosti.

• Značka UL Solutions představuje závazek UL spolupracovat se zákazníky a zúčastněnými stranami po celém světě a pomáhat řešit problémy v oblasti bezpečnosti, zabezpečení a udržitelnosti. Společnost UL Solutions, která je celosvětovým lídrem v oblasti bezpečnostních věd, poskytuje služby v oblasti testování, inspekce a certifikace, softwarové produkty a poradenství, které podporují inovace výrobků a obchodní růst našich zákazníků.

Zatímco loga jednotlivých organizací byla aktualizována tak, aby odrážela nové podstatu nových značek, stávající certifikační známky UL, které symbolizují kvalitu a nezávislou certifikaci třetí strany v oblasti bezpečnosti, zabezpečení a udržitelnosti, zůstanou beze změny.

O organizaci UL Research Institutes

UL Research Institutesje nezisková výzkumná organizace, jejímž cílem je podporovat poslání společnosti Underwriters Laboratories v oblasti veřejné bezpečnosti prostřednictvím vědeckých objevů a aplikací. Díky nejlepším odborníkům v oboru patříme k nejlepším světovým organizacím pro výzkum v oblasti bezpečnosti. Provádíme přísný nezávislý výzkum, analyzujeme bezpečnostní data a zkoumáme nové hranice technologií, abychom jako první odhalili a řešili vznikající rizika pro bezpečnost lidstva.

O organizaci UL Standards & Engagement

UL Standards & Engagement je nezisková organizace zabývající se vývojem a uplatňováním norem, která převádí poznatky bezpečnostních věd do prakticky využitelných norem. Sdružujeme odborníky z celého světa a sloužíme jako důležitý zdroj informací pro regulační orgány a tvůrce politik. V rámci našich aktivit pro veřejnost sdílíme znalosti, podporujeme partnerství v oblasti bezpečnostní politiky a prosazujeme normy a předpisy, které jsou zdrojem pozitivních změn v oblasti bezpečnosti.

O společnosti UL Solutions

Společnost UL Solutions, globální lídr v oblasti aplikované vědy o bezpečnosti, mění výzvy v oblasti bezpečnosti, zabezpečení a udržitelnosti na příležitosti pro zákazníky ve více než 100 zemích. Tento světový lídr v oblasti bezpečnostních věd poskytuje služby v oblasti testování, inspekce a certifikace, softwarové produkty a poradenství, které podporují inovace výrobků a obchodní růst našich zákazníků. Certifikační známky UL slouží jako uznávaný symbol důvěryhodnosti výrobků našich zákazníků a odrážejí neochvějný závazek podporovat naše poslání v oblasti bezpečnosti. Našim zákazníkům pomáháme inovovat, uvádět na trh nové výrobky a služby, orientovat se na globálních trzích i ve složitých dodavatelských řetězcích a udržitelně a odpovědně růst. Náš výzkum – vaše výhoda.

Kontakt pro média:

Steven Brewster

UL Solutions

ULNews@UL.com

T 1+847.664.8425

Logo –
https://mma.prnewswire.com/media/1860640/UL_Enterprise__Logo.jpg