Společnost SYNTAGMA CAPITAL zahájila exkluzivní vyjednávání za účelem získání LAN/datového centra (“LAN/DC”) a divize Telecom /Fibre (“FTTx”) společnosti Nexans

Brusel 7. února 2022 (PROTEXT/BusinessWire) – Společnost Syntagma Capital v pondělí oznámila, že zahájila exkluzivní vyjednávání se společnosti Nexans SA za účelem získání jejího LAN/datového centra (“LAN/DC”) a divize Telecom /Fibre (“FTTx”). Společnost navrhuje, vyrábí a distribuuje chytrá řešení v oblasti konektivity založená na technologiích optických vláken a mědi pro datová centra, inteligentní budovy a telekomunikační operátory. Podnik má hlavní sídlo v Paříži ve Francii, ve svých 8 provozovnách nacházejících se ve Francii, Belgii, Německu, Řecku, Maroku a Číně zaměstnává kolem 680 lidí a ve více než 100 zemích generuje příjmy ve výši přibližně 200 milionů EUR.

Očekává se, že navrhovaná transakce, jejíž uzavření je podmíněno splněním obvyklých podmínek, včetně informování a konzultací s odbory a získání příslušných povolení, bude dotažena do konce prvního pololetí roku 2023.

„Jsme rádi, že máme možnost spolupracovat s vedením na dalším rozvoji podnikání. Zajišťování páteře pro správu dat je velmi perspektivní činností. Navzdory náročné situaci na konsolidujícím se trhu i nadále hledáme atraktivní příležitosti, u kterých bychom mohli uplatnit náš kapitál a zároveň poskytnout prodávajícím řešení pro komplexní projekty vyčlenění částí podniků, u kterých záleží především na rychlosti a jistotě. Tato transakce představuje náš nejnovější projekt převzetí části podniku a odráží strategii společnosti Syntagma získávat provozy, které dokáže nový vlastník navést na novou trajektorii růstu,“ řekl výkonný partner společnosti Syntagma Sebastien Kiekert Le Moult.

Generální ředitel společnosti Nexans Christopher Guérin prohlásil: “Těší nás, že kolegové z Telecom Systems se stanou členy nové strategické rodiny u Syntagma Capital, což je příslibem nových investic a dalšího růstu podnikání. Toto silné spojení bude zdrojem významných příležitostí pro zaměstnance i zákazníky. Rád bych našim týmům poděkoval za vynikající práci, kterou dosud odvedly. Mám důvěru v budoucí rozvoj.”

“Pro naši diferenciaci byla stěžejní schopnost společnosti Syntagma zvládat náročné projekty vyčlenění. Tato společnost skýtá příslib významných příležitostí pro růst v příštích letech,” řekl partner společnosti Syntagma Frank Coenen. “Očekáváme, že využijeme rozsáhlého know-how, globální přítomnosti a silných vztahů společnosti se zákazníky k urychlení růstu, a to jak organicky, tak prostřednictvím cílených M&A investic v klíčových oblastech produktů a v klíčových lokalitách.”

Tým společnosti Syntagma zapojený do transakce tvořili tito pracovníci: Sebastien Kiekert Le Moult (výkonný partner), Frank Coenen (partner), Benjamin Dahan (partner), João Pilecco (starší viceprezident) a Ludovic Ruffenach (seniorní partner).

Willkie Farr & Gallagher poskytla společnosti Syntagma právní poradenství, PwC se postarala o finanční, právní, daňové a sociální poradenství, Roland Berger poskytl komerční a strategickou podporu a ERM zajistila poradenství v environmentální, sociální a správní oblasti a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a životního prostředí.

O společnosti Syntagma Capital

Syntagma investuje do společností, které mohou využít odborných poznatků načerpaných z praxe ke zrychlení svého růstu a zlepšení své výkonnosti ve prospěch všech zúčastněných stran. Jsme lidé z praxe se zkušenostmi s prací ve společnostech a s podnikovým řízením na globální úrovni. Při těchto činnostech využíváme vlastního kapitálu k tvorbě úspěšných strategií, tyto strategie realizujeme s cílem zužitkovat jejich plný potenciál a vytvořit udržitelnou dlouhodobou hodnotu. Syntagma investuje do společností a provozuje společnosti v široké škále oborů se specifickým zaměřením na trhy materiálové, chemické, průmyslové a obchodních služeb, včetně výroby, distribuce, dopravy a logistiky, pronájmu vybavení, služeb v odvětví kovů a dalších oborů. Syntagma jako signatář Zásad zodpovědného investování OSN (UN PRI) dbá na dodržování vysokých environmentálních, sociálních a správních standardů u všech svých investic. Společnost sídlí v Bruselu v Belgii. Pro více informací navštivte prosím: https://syntagmacapital.com

O společnosti Nexans

Už více než sto let sehrává společnost Nexans klíčovou roli při elektrifikaci planety. Jejím posláním je elektrifikovat budoucnost. S téměř 25.000 pracovníky ve 42 zemích je tato skupina hnacím motorem úsilí o nový svět elektrifikace: bezpečnější, udržitelnější, na obnovitelných energiích založený a bezuhlíkový svět dostupný pro všechny. V roce dosáhla skupina Nexans u standardních produktů odbytu na úrovni 6,1 miliardy EUR. Skupina je lídrem v projektování a výrobě kabelových systémů a služeb v pěti hlavních oblastech činnosti: výroba a přenos energie, distribuce, využití, průmysl a řešení a telekomunikace a data. Společnost Nexans byla prvním hráčem ve svém oboru, který vytvořil podnikovou nadaci na podporu činností, jež podporují přístup k energii pro znevýhodněné obyvatelstvo po celém světě. Skupina se zavázala podporovat dosažení uhlíkové neutrality do roku 2030.

Nexans. Elektrifikujeme budoucnost.

Společnost Nexans je zapsaná v oddílu A na pařížském akciovém trhu Euronext. Pro více informací navštivte prosím: www.nexans.com

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230205005033/cs/

Kontakt:

Marie Ciparisse Telefon: +32 (0)2 315 70 12 Email mciparisse@syntagmacapital.com

Zdroj: Syntagma Capital