Společnost Shanghai Electric spojuje síly s globálními partnery v zájmu strategického propojení více zdrojů energie a komplementárního režimu

Šanghaj 27. března 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – – Nově instalovaná příbřežní větrná elektrárna společnosti Shanghai Electric se v roce 2022 již po osmé za sebou umístila na prvním místě z hlediska kapacity.

– Projekt fototermální a fotovoltaické elektrárny v Dubaji, budovaný ve spolupráci se společností ACWA Power, vstoupil do klíčové fáze výstavby.

– Do plánované výroby bude zařazena nová generace zařízení na výrobu vodíku elektrolýzou vody.

Společnost Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE:601727) podporuje průzkum a zavádění společné strategické implementace různých zdrojů energie včetně skladování vodíku při zatížení zdroje a sítě. Cílem společnosti je rozšířit „propojení větru, vody, tepla a skladování“ a „integraci vodíku typu zdroj-síť-zátěž-skladování“ prostřednictvím inovací a vývoje, ale i modernizace a využití průmyslové digitální inteligence. Tento strategický rámec bude zohledňovat krátkodobé rozvojové cíle stabilních dodávek energie i střednědobé a dlouhodobé cíle dosažení společnosti bez uhlíkových emisí.

Při absenci komplexního a systematického plánu mohou být transformační opatření často roztříštěná, což omezuje rozsah i výsledky hluboké dekarbonizace. Podrobně to popsala předsedkyně společnosti Shanghai Electric Group Leng Weiqing ve svém příspěvku v rámci tzv. Dvou zasedání v roce 2023. „Abychom vytvořili společnou kapacitu pro snižování uhlíkových emisí, je třeba urychlit vytvoření systému a mechanismu snižování uhlíkových emisí u dodavatelů energie a průmyslových subjektů a zároveň odstraňovat politické překážky mezi nimi.“

Společnost Shanghai Electric spolupracuje v zájmu urychlení strategické implementace s průmyslovými organizacemi v Asii, Číně, na Blízkém východě, v Saúdské Arábii i dalších zemích a regionech.

Příbřežní větrná elektrárna v Číně

Větrná elektrárna od společnosti Shanghai Electric nedávno obsadila první místo v žebříčku nových příbřežních větrných elektráren vybudovaných v Číně, čímž své nejvyšší umístění v tomto odvětví obhájila již osmým rokem po sobě. Za poslední tři roky přitom kumulativně vyprodukovala celkem 7,05 GW čisté energie. Účast společnosti na výstavbě první plovoucí příbřežní elektrárny v Číně a projektu výzkumu a prezentace integrovaného zařízení pro chov ryb získala nedávno ocenění za technologické inovace plovoucích vodních elektráren na 7. semináři o vývoji a vybavování elektráren využívajících alternativní zdroje (New Energy Power Plant Design and Equipment Selection Seminar) na základě zajištění a ověření úplné bezpečnosti a spolehlivosti návrhu systému. Představitelé projektu příbřežní větrné elektrárny Datang Nan’ao Lemen, na němž se společnost Shanghai Electric Wind Power Group podílela, rovněž nedávno oznámili, že elektrárna od svého spuštění dosáhla plné kapacity výroby energie nad rámec návrhu a denně vyrobí 5 882 200 kWh elektrické energie, což představuje od spuštění projektu nový rekord v denní výrobě energie.

Mezinárodní projekty v oblasti fotovoltaiky

Projekt solárně-termální elektrárny v Dubaji, budovaný ve spolupráci s ACWA Power, vstoupil do rozhodující fáze výstavby, zahrnující tento revoluční ekologický projekt do 28. konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, která se bude konat ve Spojených arabských emirátech na konci roku 2023 a umožní oběma stranám pokračovat v další spolupráci na Blízkém východě v oblastech týkajících se nízké spotřeby energie, jako je například solární energie, větrná energie, vodíková energie a další alternativní zdroje. Projekt představuje pro obě strany mezník, který jim umožní dále rozvíjet spolupráci na Blízkém východě v oboru solární, větrné, vodíkové a další nízké spotřeby energie a jejích nových zdrojů. Nedávno byl uveden do provozu také projekt fotovoltaické elektrárny s výkonem 91,54 MW v okrese Palau v rumunském Brašově. Tato zakázka zahrnuje dodání zařízení, projekt, výstavbu, spuštění, provoz a údržbu (O&M) fotovoltaické elektrárny o výkonu 91,54 MW. K dnešnímu dni je v rámci projektu dokončen mj. předběžný návrh dispozičního řešení, přístupových cest a kabeláže a podpis smluv o dodání hlavních komponent zařízení, držáků a invertorů.

Do plánované domácí výroby v Číně bude zařazena nová generace zařízení na výrobu vodíku elektrolýzou vody

V prosinci minulého roku uvedla společnost Shanghai Electric na trh dva nové produkty: zařízení na výrobu alkalického vodíku elektrolýzou vody s jednotkovou kapacitou 1500 standardních metrů krychlových za hodinu a zařízení na výrobu vodíku elektrolýzou vody s protonovou výměnnou membránou (proton exchange membrane, PEM) o jednotkové kapacitě výroby 50 standardních metrů krychlových vodíku za hodinu. Oba tyto produkty budou po dokončení oficiálně zařazeny do plánu inteligentních výrobních dílen, jejichž výstavba opět pokročila. Tento vývoj umožní významně optimalizovat objem produkce vodíku v Číně i její náklady.

„Na rok 2023 jsme naplánovali alkalický elektrolyzér s výrobní kapacitou 500 MW, což odpovídá výrobě 100 souprav alkalických elektrolyzérů o rozloze 1000 metrů čtverečních,“ uvedl Wu Liang, náměstek hlavního inženýra společnosti Shanghai Bright-H Technology, která je ve stoprocentním vlastnictví Shanghai Electric. „Pro rok 2025 je plánována 100megawattová výrobní linka PEM, která dokáže vyrobit 100 jednotek PEM elektrolyzérů o rozloze 200 metrů čtverečních.“

Stav a budoucí směřování plánu propojení více zdrojů energie a budování vodíkové integrace „zdroj-síť-zátěž-skladování“

Pro udržitelný systém nízkouhlíkové výroby energie je nezbytné propojení více druhů energie a integrace vodíku. Toto propojení (tzv. multi-energy coupling) kombinuje různé energetické nosiče a systémy, zatímco vodíková integrace začleňuje do energetického systému vodík. Státy v rámci těchto strategií investují do inteligentních sítí, skladování energie, výroby vodíku z obnovitelných zdrojů a infrastruktury. Cílem je zvýšit efektivitu, udržitelnost, spolehlivost, snížit emise a posílit energetickou bezpečnost. Další investice tak mohou k přechodu na udržitelný energetický systém významně přispět.

O společnosti Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE:601727), přední světový dodavatel ekologických inteligentních systémových řešení pro průmysl s působností po celém světě, se věnuje inteligentní energetice, inteligentní výrobě a integraci digitální inteligence. Se zaměřením na nízkouhlíkový rozvoj a digitální transformaci otevřením nových oblastí a podporou nových hnacích sil růstu bude společnost Shanghai Electric usilovat o vedoucí postavení na poli snahy o dosažení maximálního snížení emisí oxidu uhličitého před rokem 2030 a dosažení uhlíkové neutrality před rokem 2060, o výrobu nových energetických zařízení a lokalizaci špičkových zařízení, přičemž bude spolu s globálními partnery využívat neomezené příležitosti v inovativním průmyslovém ekosystému.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2039065/image_1.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1800747/logo_new_Logo.jpg

KONTAKT: Jin Shen +86(21)33261246 Email: shenjin@shanghai-electric.com