Společnost SANY Heavy Industry zveřejnila zprávu o společenské odpovědnosti za rok 2022

Peking 1. května 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – Společnost SANY Heavy Industry („SANY“, SSE: 600031), přední světový výrobce těžkých strojů, zveřejnila výroční zprávu o společenské odpovědnosti (CSR), která podrobně rozebírá pokroky a úspěchy skupiny v oblasti strategie a realizace společenské odpovědnosti. Zpráva přitom klade zvýšený důraz na sdílení zkušeností společnosti SANY při řešení klimatických problémů. Společnost SANY, která se řídí heslem „Kvalita mění svět“, zůstává věrná svým cílům a společně se svými zákazníky a partnery se snaží budovat lepší svět.

V souladu se strategií „inteligentní digitalizace, elektrifikace a internacionalizace“, kterou společnost SANY aplikuje, důsledně zlepšuje efektivitu řízení společnosti a správy rizik, podporuje udržitelný rozvoj prostřednictvím technologických inovací a plní cíle v oblasti ekologického provozu ve snaze o realizaci ekologické ekonomiky.

SANY také podporuje cíle udržitelného rozvoje OSN a dosahuje čínských cílů v oblasti uhlíkové špičky a neutralizace uhlíkových emisí. Současně se také lépe stará o zaměstnance, zaměřuje se na rozvoj talentů a aktivně investuje do akcí v oblasti sociální péče, na kterých se také podílí.

„Společnost SANY vždy aktivně plnila své ekonomické, sociální a ekologické povinnosti s cílem dosáhnout udržitelného rozvoje. S výhledem do roku 2023 budeme i nadále využívat příležitostí a spolupracovat s našimi partnery a všemi zúčastněnými stranami na hledání cesty udržitelného rozvoje, která by řešila globální výzvy, vytvářela větší hodnoty pro zaměstnance, akcionáře i celou naši společnost a přispívala k dosažení globálních cílů udržitelného rozvoje,“ řekl předseda představenstva společnosti SANY Heavy Industry Xiang Wenbo.

Inteligentní digitalizace, elektrifikace a internacionalizace: globální plán společnosti SANY pro období transformací

Globální plán rozvoje společnosti SANY klade důraz na využití inteligentní digitalizace k dosažení cílů „dvojího uhlíku“, na rozvoj elektrifikace s cílem zaměřit se na příležitosti v oblasti čistých energií a na urychlení globálního průmyslového uspořádání.

Skupina přechází od konvenčních modelů výroby a spotřeby směrem k ekologickému, energeticky úspornému a oběhovému rozvoji. Její strategie inteligentní digitalizace, která podporuje budoucnost silou dat, se řadí mezi nejvýznamnější oborové faktory technologického pokroku, zejména v oblasti nízkouhlíkové transformace vývoje produktů – integrace optimalizace ekologických technologií pro využití v zařízeních stavebních strojů, a to včetně čistě elektrických a vodíkových energetických technologií.

Společnost SANY také dále zvyšuje své úsilí pro vyčleňování více zdrojů na rozšiřování zahraničního trhu a prodejních sítí. V roce 2022 zaznamenala z mezinárodního prodeje roční tržby ve výši 36,571 miliardy jüanů (5,3 miliardy USD).

Posílení správy a řízení společností s cílem podpory technologických inovací, udržitelného a ekologického rozvoje, rozvoje lidí a společenské odpovědnosti

Společnost SANY zavedla standardizovanou a účinnou strukturu správy rizik a vnitřní kontroly. Tím dosahuje dlouhodobě udržitelného rozvoje. Zároveň zlepšila systémy výzkumu a vývoje, kontroly kvality a správy dodavatelů. Klíčem k procesům řízení společnosti je přitom udržitelnost.

V roce 2022 investovala společnost SANY do výzkumu a vývoje 7,826 miliardy jüanů (1,13 miliardy USD), což představuje meziroční nárůst o 1,68 % a jedná se o 9,78 % jejích provozních příjmů.

Společnost SANY zavádí ekologické výrobní technologie s cílem úspory zdrojů, navyšování míry recyklace a snižování znečištění životního prostředí. V roce 2022 investovala 3,22 milionu jüanů (466 673,31 USD) do fotovoltaických projektů, které ročně vyrobí v průměru 900.000 kWh elektrické energie, přičemž její celková spotřeba ekologických energií činí 16,013 milionu kWh. SANY také investovala více než 140 milionů jüanů (20,29 milionu USD) do systémů řízení emisí plynů a snížení emisí těkavých organických látek o 134,83 tuny.

Využitím lidského přístupu společnost SANY zlepšuje své systémy správy bezpečnosti výroby a ochrany zdraví při práci, aby tak zaručila a podpořila pohodu a bezpečnost zaměstnanců i dodavatelů. Kromě toho pořádá pro zaměstnance různé akce na podporu angažovanosti a komunikace a vytváří lepší prostředí pro práci i pro život.

V roce 2022 se zaměstnanci společnosti SANY věnovali celkem 687,4 hodin dobrovolným aktivitám. Celkové investice skupiny do různých projektů sociální péče dosáhly výše 45,769 milionu jüanů (6,63 milionu USD) a zahrnovaly aktivity pro zmírnění chudoby, pomoc při katastrofách a iniciativy v oblasti veřejného blaha.

Další informace o skupině SANY Group, mateřské společnosti SANY Heavy Industry, najdete na webových stránkách www.sanyglobal.com, nebo nás můžete sledovat na Facebooku či na YouTube.

Kontakt pro média:

Yolanda, rongy@sanyglobal.com

Linka podpory prodeje: +86-731-85835199

Videohttps://mma.prnewswire.com/media/2064939/SANY_Dream.mp4

Logohttps://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpg