Společnost Risen Energy zveřejnila empirická data modulů HJT Hyper-ion: výroba energie navýšena o 5,13 %

Ning-po (Čína) 14. listopadu 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – 

V posledním desetiletí zahajuje stále více čínských společností po celém světě projekty v oblasti zelené energie. Hlavním motorem hlubšího růstu tohoto odvětví se stává především rozvoj fotovoltaiky (PV), která se vyznačuje nižšími emisemi oxidu uhličitého a nižšími sdruženými náklady na výrobu energie (LCOE). Heteropřechodové (heterojunction, HJT) moduly Hyper-ion společnosti Risen Energy důsledně dodržují přístup „dvojího pokroku“ – nižšího LCOE i emisí uhlíku. Cílem této filozofie je snížit uhlíkovou stopu, dosáhnout nižšího LCOE při vyšší výrobě energie a zároveň dodávat vysoce kvalitní čínské výrobky splňující požadavky globálního trhu.

Výrobky HJT se již ze své podstaty vyznačují vysokým výkonem. Společnost Risen Energy porovnávala výrobu energie u HJT modulů Hyper-ion ve srovnání s moduly PERC a moduly TOPCon prostřednictvím simulací ve více než 20 zemích a regionech po celém světě s typickým klimatickým prostředím (viz obrázek 1). Podle výsledků simulací vykazují HJT moduly ve srovnání s moduly TOPCon a PERC v různých regionech konzistentně výrazný nárůst výroby elektrické energie. Vynikajícího výkonu dosahují zejména v oblastech s vysokými teplotami.

Kromě této simulace prováděla společnost Risen Energy v zájmu hlubšího zkoumání reálného výkonu HJT produktů Hyper-ion empirické testy výroby elektrické energie v některých světových regionech společně s různými partnerskými organizacemi a klienty.

Obrázek 2 ukazuje údaje z testů výroby elektrické energie, které společnost Risen Energy provedla v Chaj-nanu ve spolupráci s Národním centrem pro dohled a kontrolu kvality solárních fotovoltaických výrobků (National Center of Supervision and Inspection on Solar Photovoltaic Products Quality, CPVT). Přestože od připojení k síti uplynuly teprve dva měsíce, výpočet založený na shromážděných údajích o výrobě energie ukazuje, že HJT moduly Hyper-ion vykazují ve srovnání s moduly PERC o 5,13 % vyšší výrobu energie na watt. Tento výsledek je v úzké shodě s výsledky simulace na obrázku 1, které dokládají, že HJT vyrábí v Chaj-nanu o 5,51 % více energie než PERC. Tato simulace má tedy z hlediska generovaného výkonu relativně vysokou referenční hodnotu.

Empirický test stále probíhá a technický tým společnosti Risen Energy bude pokračovat ve sběru a analýze dat z tohoto i dalších testovacích míst v terénu. Věříme, že s průběžnými aktualizacemi a zveřejňováním empirických dat se vynikající výkonnost HJT produktů Hyper-ion společnosti Risen Energy v oblasti výroby elektrické energie dále ověří a bude pro klienty zárukou té nejlepší volby.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2272152/Figure_1_HJT_Modules__s_Simulated_Global_Power_Generation_Comparison.jpg 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2272153/Figure_2_Power_Generation_Data_CPVT_Hainan_Test_Facility.jpg 

 

KONTAKT: Tina, fengtt@risenenergy.com

 

PROTEXT