Společnost Medisca rozšiřuje strategické partnerství pro posílení přístupu pacientů ke kritickým lékům

Montreal 28. července 2023 (PROTEXT/BusinessWire) – Společnost Medisca ohlásila rozšíření sítě strategických partnerství s cílem zabezpečit a stabilizovat celosvětový přístup k farmaceutickým přísadám vysoké kvality (API) pro přípravu základních léků. Tuto misi zahájilo exkluzivní partnerství pro Thyroid USP (uvedený v publikaci Pharmacopeia USA = oficiální směrodatný seznam předpisů léků, léčiv a norem) v roce 2021 a nyní bylo rozšířeno, aby zahrnulo Progesteron USP (speciálně rozemleto na prach), Testosteron USP (rozemleto na prach), Diclofenac sodný USP a Hydrochlorid Ketaminu USP.

V posledních letech zaznamenala společnost Medisca významné nárůsty požadavků na tyto vysoce kvalitní farmaceutické přísady (API) s nedostatkem komerčních léků a potřebou kvalifikovaných výrobků a dokumentované transparentnosti jakožto primárními příčinami. Aktivním zapojením do strategických partnerství posiluje společnost Medisca svou pozici jako spolehlivého partnera v oblasti zdraví a jako řídící složky v zajišťování dodávek vysoce kvalitních výrobků pro farmaceutické sestavování směsí a oblast zdravotní péče.

“Jsme stálí v našem závazku podporovat farmaceutické sestavování směsí jako legitmní, efektivní a podstatné řešení pro poskytovatele zdravotní péče, kteří pracují na překonání výzev v dostupnosti léků a směřují k poskytování transformativních možností pro personalizovanou péči o pacienta,“ řekl Panagiota Danopoulos, vrchní viceprezident pro globální strategii a inovace ve společnosti Medisca. “Abychom toho dosáhli, pokračujeme v naší misi tvorby partnerství s předními výrobci přísad API, kteří jsou sjednoceni společným závazkem ke kvalitě, konzistenci a hodnotám,” pokračoval pan Danopoulos.

V zájmu prověření správných partnerů provádí společnost Medisca důkladný proces povinné péče, aby již od zdroje byla splněna opatření pro nejvyšší kvalitu. Všichni partneři procházejí přísným programem kvalifikace dodavatelů s prokázanou registrací u FDA (federální úřad pro potraviny a léky), existujícími smlouvami o kvalitě a zkouškami prováděnými pro ověření kvality výrobku včetně testování plného souladu s nomenklaturou USP, testování nečistoty prvků, testování zbytkových rozpouštědel a testování velikosti částic pro výrobky rozemleté na prach.

Díky ovlivňování těchto silných partnerství ve výrobě přísad API a těsné spolupráci s vládními úřady je společnost Medisca schopna podporovat přístup na trh pro podstatné přísady API a zaměřit se na kritické potřeby poskytovatelů zdravotní péče a pacientů na celém světě.

O společnosti Medisca

Medisca je globální společnost se sídly po celé severní Americe, Austrálii a Evropě, která přispívá ke zdravotní péči ovlivňováním silných partnerství poskytujících přizpůsobená řešení s neochvějným závazkem ke kvalitě a inovacím. S více než 30 lety činnosti a s pevným základem v dodávkách pro farmaceutické sestavování směsí je Medisca společností typu business-to-business (interakce mezi společnostmi), která dodává komplexní nabídky poskytováním hodnoty, konzistence, vnímavosti a loajality. Jako partner v oblasti zdraví nabízí společnost Medisca neochvějnou oddanost pro zlepšování životů napříč spoustou potřeb a lidí. Pro více informací navštivte www.medisca.com a sledujte nás na platformách LinkedIn, Facebook, TwitterYouTube.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230727686748/cs/

Kontakty:

Gayle Padvaiskas

Vice President, Global Marketing

Medisca

gpadvaiskas@medisca.com

1-800-665-6334

Zdroj: Medisca