Společnost KHNP vytvořila koalici finančních institucí ochotných financovat zahraniční jaderné projekty

Praha 28. prosince 2022 (PROTEXT) –

● Společnosti KHNP a KEPCO podepsaly memorandum s korejskými vládními finančními institucemi a komerčními bankami na podporu konkurenceschopnosti v zahraničních jaderných projektech prostřednictvím posílené spolupráce v oblasti jaderného financování.

● KHNP se dlouhodobě aktivně zapojuje do zakázek na zahraničních trzích včetně České republiky.

Společnosti Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) a Korea Electric Power Corporation (KEPCO) podepsaly 23. prosince s korejskými vládními finančními institucemi a komerčními bankami memorandum o porozumění v oblasti financování jaderných elektráren. Mezi signatáři jsou Korejská rozvojová banka (KDB), Korejská exportní a importní banka (KEXIM) a K-Sure (Korea Trade Insurance Corporation). Cílem memoranda je posílit spolupráci při financování zahraničních projektů v odvětví jaderné energetiky.

Podle dohody budou společnosti KHNP a KEPCO poskytovat signatářům informace a podklady nezbytné pro financování a rozvoj zahraničních jaderných projektů. Vládní a komerční finanční instituce pak na základě memoranda ustanoví základní rámec podpory exportních jaderných projektů prostřednictvím své účasti a podpory jejich financování. Kromě výše uvedených institucí se k memorandu připojily také následující banky: Industrial Bank of Korea, Kookmin Bank, Shinhan Bank, Woori Bank, Nonghyup Bank a Hana Bank.

„Očekáváme, že toto memorandum, které inicioval Výbor pro strategii vývozu jaderné energie při korejském Ministerstvu průmyslu a energetiky, poslouží vládním a soukromým finančním institucím jako příležitost k upevnění vzájemné spolupráce na podpoře jaderného sektoru, která zvýší finanční konkurenceschopnost exportu korejských jaderných elektráren,“ uvedl Whang Jooho, CEO společnosti KHNP.

Zahraniční jaderné projekty vyžadují dobře strukturované financování. Důvodem jsou obrovské kapitálové investice ve výši miliard eur a délka stavebního procesu, který může ve srovnání s jinými typy elektráren trvat deset i více let. Proto je zapojení korejských státních finančních institucí a soukromých bank spolu s propracovanými strategiemi financování klíčovým faktorem jejich úspěchu.

Memorandum o financování jaderných elektráren poskytne vládním finančním institucím a komerčním bankám rámec, který jim umožní aktivně se podílet na financování jaderných projektů, a zároveň významně přispěje ke zlepšení konkurenceschopnosti společností KHNP a KEPCO při exportu jaderných elektráren. Společnosti KHNP a KEPCO dlouhodobě pracují na zlepšení porozumění jaderným projektům ze strany institucí a vytvoření platformy pro jejich financování, a to například pořádáním seminářů pro vládní a soukromé finanční instituce či zřízením horkých linek pro zaměstnance.

Společnosti KHNP a KEPCO se aktivně podílejí na exportních aktivitách v oblasti jaderné energetiky zaměřených na globální trhy s jadernými elektrárnami, včetně trhů v České republice, Polsku, Rumunsku, Velké Británii, Turecku, na Filipínách a dalších. Na základě zkušeností s úspěšným projektem jaderné elektrárny ve Spojených arabských emirátech budou společnosti KHNP a KEPCO i nadále vyvíjet snahu o získání zahraničních jaderných zakázek s optimalizovanou exportní strategií, která odráží potřeby cílové země.

O Korejské rozvojové bance (KDB)

Korejská rozvojová banka je korejská vládní banka založena v roce 1954 s cílem financovat a řídit velké průmyslové projekty a urychlit tak průmyslový rozvoj Koreje.

O Korejské exportní a importní bance (KEXIM)

Korejská exportní a importní banka je oficiální exportní úvěrová agentura, která poskytuje komplexní úvěrové a záruční programy na podporu korejských společností podnikajících v zahraničí. Od svého založení v roce 1976 Korea EXIM Bank aktivně podporuje korejské exportně orientované hospodářství a usnadňuje hospodářskou spolupráci se zahraničím.

O společnosti Korea Trade Insurance Corporation (KSURE)

Korea Trade Insurance Corporation byla založena v roce 1992 na základě zákona o obchodním pojištění. K-Sure je oficiální vývozní úvěrová agentura poskytující pojištění obchodních investic zřízená pod Ministerstvem obchodu, průmyslu a energetiky (MOTIE).

O KHNP

KHNP je státem vlastněná společnost s 50letou tradicí ve výstavbě a provozování jaderných a vodních elektráren. Jako jeden z lídrů jaderného energetického průmyslu ve světě spolupracuje na projektech a je spolehlivým dodavatelem jaderných reaktorů. Firma staví 34 jaderných bloků doma a v zahraničí. Moderní reaktory generace III+ APR1400 a APR1000 nabízejí nejmodernější prvky pasivní bezpečnosti a ochranu v případě havárie velkého letadla a kybernetických útoků.

Kontakt:

Václav Prchlík

PR Consultant

Palackého 1

110 00 | Praha 1

@GraylingPR

grayling.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.