Společnost Hyatt pokračuje ve své asset-light strategii růstu a plánuje akvizici skupiny Dream Hotel Group

Chicago 30. listopadu 2022 (PROTEXT/BusinessWire) – Akvizice rozšíří jedinečnou nabídku lifestylových hotelů společnosti Hyatt o rychle rostoucí portfolio značek zaměřených na živé zážitky z gastronomie a nočního života

Společnosti Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) a Dream Hotel Group oznámily dohodu, na jejímž základě pobočka společnosti Hyatt převezme lifestylovou hotelovou značku a manažerskou platformu Dream Hotel Group, včetně značek Dream Hotels, The Chatwal HotelsUnscripted Hotels, s objekty na některých z nejvýznamnějších světových hotelových trhů v Americe, Evropě a Asii.

Tato tisková zpráva obsahuje multimédia. Celou zprávu si můžete prohlédnout zde: https://www.businesswire.com/news/home/20221129005474/en/

Tato asset-light akvizice bude zahrnovat portfolio 12 spravovaných nebo franšízovaných lifestylových hotelů a dalších 24 podepsaných dlouhodobých smluv o správě hotelů, které by se měly otevřít v budoucnu. Po uzavření se touto expanzí rozšíří portfolio lifestylových hotelů společnosti Hyatt o více než 1700 pokojů, počet pokojů společnosti Hyatt v New Yorku se zvýší o více než 30 %. Tato akvizice je pokračováním strategie společnosti Hyatt zaměřené na asset-light růst, která navazuje na transakce s akvizicí společností Two Roads Hospitality v roce 2018 a Apple Leisure Group v roce 2021 – a nejnověji na dohodu o spolupráci společnosti Hyatt s německou společností Lindner Hotels AG, jejímž cílem je další rozvoj značky Hyatt v Evropě.

Společnost Hyatt poté zaplatí základní kupní cenu 125 milionů dolarů a dalších až 175 milionů dolarů v průběhu následujících šesti let, kdy se budou nemovitosti připravovat a otevírat. Předpokládá se, že stabilizované manažerské poplatky spojené se základní kupní cenou 125 milionů dolarů budou činit přibližně 12 milionů dolarů a v rozsahu, v jakém je zaplacena podmíněná kupní cena 175 milionů dolarů, se předpokládají dodatečné stabilizované manažerské poplatky ve výši přibližně 27 milionů dolarů. Celková základní kupní cena plus podmíněná kupní cena představují atraktivní akviziční násobek ve vysokých jednociferných hodnotách předpokládaného stabilizovaného zisku.

Nemovitosti Dream Hotel Group jsou známé svými pulzujícími gastronomickými zážitky a pulzujícím nočním životem, včetně vyhlášených restaurací, honosných zábavních podniků a exkluzivních nočních klubů založených na strategické spolupráci s inovativními a oceňovanými lídry v oboru. Akvizice rozšíří působnost značky Hyatt na klíčových trzích, včetně Nashvillu, Hollywoodu, South Beach, Durhamu, několika míst v New Yorku a jednoho v Catskills. Podepsané smlouvy představují další strategické destinace včetně Las Vegas, Svaté Lucie a Dauhá.

„Nesmírně si vážíme toho, co zakladatel Dream Hotel Group Sant Singh Chatwal a výkonný ředitel Jay Stein se svým týmem vytvořili, a jsme vděční za důvěru, kterou do nás Dream Hotel Group vkládá, abychom se starali o jejich značky a přinesli jejich úspěch v budoucnosti,“ řekl Mark Hoplamazian, prezident a výkonný ředitel společnosti Hyatt. „Těšíme se na pokračování naší cesty růstu s více než 600 novými členy rodiny Hyatt, kteří dále pozvednou naše zkušenosti v oblasti životního stylu a rozšíří úspěch naší specializované divize životního stylu. Jsme nadšeni, že můžeme našim hostům a členům věrnostního programu nabídnout ještě více inspirativních zážitků a slavnostních programů a poskytnout hodnotu sítě Hyatt rostoucímu počtu náročných majitelů hotelů a developerů po celém světě.“

„Společnost Hyatt má prokazatelné zkušenosti se zachováním toho, čím jsou lifestylové hotely výjimečné, a pro naše rozvíjející se značky Dream Hotel Group je ideálním novým domovem,“ řekl Sant Singh Chatwal, předseda a zakladatel Dream Hotel Group. „Jako majitel nemovitostí skupiny Dream Hotel Group se těším na další část naší cesty a jsem přesvědčen, že naše hotely, majitele, hosty a členy týmu čeká v rámci rodiny Hyatt zářná budoucnost.“

Očekává se, že transakce bude uzavřena v nadcházejících měsících za obvyklých podmínek. Po dokončení transakce bude společnost Hyatt pracovat na přijetí nových nemovitostí do věrnostního programu World of Hyatt, a přinese tak členské základně více příležitostí k pobytu a více destinací. Členové programu World of Hyatt jsou jedni z nejcennějších cestovatelů v oboru, více utrácejí a déle zůstávají, což majitelům nemovitostí Dream Hotel Group přináší vysoce kvalitní příjmy.

Zakladatel skupiny Dream Hotel Group Sant Singh Chatwal bude pokračovat ve svém angažmá jako majitel čtyř otevřených a dvou budoucích hotelů, které by se měly připojit k portfoliu společnosti Hyatt. Generální ředitel skupiny Dream Hotel Group Jay Stein nastoupí do společnosti Hyatt na pozici vedoucího oddělení Dream Hotels, aby řídil integraci značek Dream Hotel Group do portfolia společnosti Hyatt a zajistil zachování jedinečné DNA každé značky při současném využití možností společnosti Hyatt k optimalizaci výkonnosti nemovitostí. Kromě toho se ředitel pro rozvoj skupiny Dream Hotel Group David Kuperberg připojí ke společnosti Hyatt jako vedoucí oddělení rozvoje – Dream Hotels; provozní ředitel Michael Lindenbaum se připojí ke společnosti Hyatt jako globální vedoucí provozu – Dream Hotels.

V souvislosti s transakcí působila společnost Moelis & Company LLC jako finanční poradce společnosti Hyatt a společnost Latham & Watkins LLP působila jako její právní poradce.

Termín „Hyatt“ se v této zprávě používá pro zjednodušení pro označení společnosti Hyatt Hotels Corporation a/nebo jedné či více jejích přidružených společností.

O společnosti Hyatt Hotels Corporation

Společnost Hyatt Hotels Corporation se sídlem v Chicagu je přední světovou společností v oblasti pohostinství, která se řídí cílem – starat se o lidi, aby ze sebe mohli vydat to nejlepší. K 30. červnu 2022 zahrnovalo portfolio společnosti více než 1150 hotelů a all-inclusive objektů v 72 zemích na šesti kontinentech. Nabídka Společnosti zahrnuje značky v kolekci Timeless Collection, včetně Park Hyatt®, Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Residence Club®, Hyatt Place®, Hyatt House® a UrCove; Boundless Collection, včetně Miraval®, Alila®, Andaz®, Thompson Hotels®, Hyatt Centric® a Caption by Hyatt; Independent Collection, zahrnující The Unbound Collection by Hyatt®, Destination by Hyatt™ a JdV by Hyatt™; a Inclusive Collection, zahrnující Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Secrets® Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas®, Dreams® Resorts & Spas, Vivid Hotels & Resorts®, Alua Hotels & Resorts® a Sunscape® Resorts & Spas. Dceřiné společnosti provozují věrnostní program World of Hyatt®, ALG Vacations®, Unlimited Vacation Club®, služby destinačního managementu Amstar DMC a technologické služby Trisept Solutions®. Další informace naleznete na adrese www.hyatt.com.

O společnosti Dream Hotel Group

Dream Hotel Group je společností hotelových značek a managementu s bohatou 35letou historií správy nemovitostí v jednom z nejkonkurenčnějších prostředí hotelového managementu na světě, včetně New Yorku, Los Angeles, Miami, Bangkoku a nejnověji Nashvillu. Skupina Dream Hotel Group, která je domovem značek Dream Hotels, Unscripted Hotels, The Chatwal a nové značky By Dream Hotel Group, zahrnuje tři obchodní linie: Proprietary Brands, Hotel Management a Dining & Nightlife. Společnost se řídí filozofií, že pokrokový design, služby a zážitky by měly být hostům dostupné ve všech segmentech trhu. Dream Hotel Group se snaží hostům nabízet opravdové spojení se zvolenou destinací prostřednictvím originálního přístupu. Další informace o společnosti Dream Hotel Group a jejích značkách naleznete na www.DreamHotelGroup.com, sledujte také @dreamhotelgroup na Twitteru a LinkedIn.

Výhledová prohlášení

Výhledová prohlášení v této tiskové zprávě, která nejsou historickými fakty, jsou výhledová prohlášení ve smyslu zákona o reformě sporů o soukromé cenné papíry (Private Securities Litigation Reform Act) z roku 1995. Tato prohlášení zahrnují prohlášení o akvizici společnosti Apple Leisure Group® včetně očekávaných finančních a provozních přínosů plynoucích z akvizice, výhod pro hosty a vlastníky plynoucích z akvizice, objemu a načasování budoucích prodejů aktiv a předpokládaných násobků prodejů těchto prodejů, očekávaný růst celosvětového luxusního cestování a skladbu příjmů z rekreačních pokojů v rámci celého systému společnosti, předpokládané budoucí zisky sloučené společnosti založené na poplatcích, očekávané přínosy a přidanou hodnotu věrnostního programu World of Hyatt a nabídky členství skupiny Apple Leisure Group, plány, strategie, výhled, finanční výsledky, prognózy, návrhy financování, vyhlídky nebo budoucí události společnosti, a zahrnují známá i neznámá rizika, která lze jen obtížně předvídat. V důsledku toho se naše skutečné výsledky, výkon nebo úspěchy mohou podstatně lišit od těch, které jsou vyjádřeny nebo naznačeny v těchto výhledových prohlášeních. V některých případech lze výhledová prohlášení identifikovat podle použití slov jako „může“, „mohlo by“, „očekávat“, „zamýšlet“, „plánovat“, „usilovat“, „předvídat“, „věřit“, „odhadovat“, „předvídat“, „potenciální“, „pokračovat“, „pravděpodobné“, „bude“, „by“ a variant těchto a podobných výrazů nebo záporné varianty těchto nebo podobných výrazů. Tato výhledová prohlášení nevyhnutelně vycházejí z odhadů a předpokladů, které, ačkoliv je my a naše vedení považujeme za přiměřené, jsou ze své podstaty nejisté. Mezi faktory, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od současných očekávání, patří mimo jiné rizika spojená s dokončením akvizice společnosti Apple Leisure Group® včetně souvisejícího vzniku dalšího významného zadlužení, schopnost společnosti úspěšně integrovat zaměstnance a aktivity společnosti Apple Leisure Group, schopnost realizovat očekávané přínosy a synergie akvizice společnosti Apple Leisure Group® tak rychle nebo v takovém rozsahu, jak se předpokládalo, trvání pandemie onemocnění COVID-19 a rychlost zotavení po pandemii, případné další vlny nebo varianty onemocnění COVID-19, krátkodobé a dlouhodobé dopady pandemie onemocnění COVID-19, včetně poptávky po cestování, přechodných a skupinových obchodech a úrovně důvěry spotřebitelů, dopad pandemie onemocnění COVID-19, případné další vlny nebo varianty onemocnění COVID-19 a dopad opatření, která v reakci na ně přijmou vlády, podniky a jednotlivci na globální a regionální ekonomiky, omezení nebo zákazy cestování a hospodářskou aktivitu, včetně délky trvání a rozsahu dopadu na míru nezaměstnanosti a diskreční výdaje spotřebitelů, obecná distribuce a efektivita vakcín proti onemocnění COVID-19 a obecné přijetí těchto vakcín běžnou populací, schopnost vlastníků třetích stran, franšízantů nebo partnerů pohostinských podniků úspěšně se vypořádat s dopady pandemie onemocnění COVID-19, jakýchkoliv dalších vln nebo variant onemocnění COVID-19, obecná ekonomická nejistota na klíčových světových trzích a zhoršení globálních ekonomických podmínek nebo nízká úroveň ekonomického růstu, míra a tempo ekonomického oživení po ekonomickém poklesu, globální omezení a přerušení dodavatelského řetězce, rizika ovlivňující segmenty luxusního ubytování, letovisek a all-inclusive ubytování, úroveň výdajů v segmentech podnikání, volného času a all-inclusive, jakožto i důvěru spotřebitelů, pokles obsazenosti a průměrné denní sazby, omezený přehled o budoucích rezervacích, ztráta klíčových pracovníků, domácí a mezinárodní politické a geopolitické podmínky, včetně politických nebo občanských nepokojů nebo změn v obchodní politice, nepokoje nebo obavy z nepokojů, včetně budoucích teroristických útoků, které ovlivňují cestování, nehody související s cestováním, přírodní nebo člověkem způsobené katastrofy, jako jsou zemětřesení, tsunami, tornáda, hurikány, záplavy, lesní požáry, úniky ropy, jaderné havárie a globální propuknutí pandemií nebo epidemií nakažlivých nemocí, jako je pandemie onemocnění COVID-19, nebo obavy z jejich propuknutí, naše schopnost úspěšně dosáhnout určité úrovně provozních zisků v hotelech, které mají testy výkonnosti nebo záruky ve prospěch našich vlastníků – třetích stran, dopad rekonstrukcí a přestaveb hotelů; rizika spojená s našimi plány alokace kapitálu, programem zpětného odkupu akcií a výplatou dividend, včetně snížení, vyloučení nebo pozastavení aktivity zpětného odkupu nebo výplaty dividend, sezónní a cyklická povaha podnikání v oblasti nemovitostí a pohostinství, změny v distribučních dohodách, například prostřednictvím internetových zprostředkovatelů cestovního ruchu, změny vkusu a preferencí našich zákazníků, vztahy s kolegy a odbory a změny v pracovněprávních předpisech, finanční situace a naše vztahy s vlastníky nemovitostí, franšízanty a partnery v oblasti pohostinství, kteří jsou třetími stranami, možná neschopnost vlastníků, franšízantů nebo partnerů v oblasti rozvoje získat přístup ke kapitálu potřebnému k financování současných operací nebo k realizaci našich plánů růstu, rizika spojená s potenciálními akvizicemi a prodeji a zaváděním nových konceptů značek, načasování akvizic a prodejů a naše schopnost úspěšně integrovat dokončené akvizice do stávajících operací, neúspěšné dokončení navrhovaných transakcí (včetně nesplnění podmínek uzavření nebo nezískání požadovaných povolení), naše schopnost úspěšně realizovat naši strategii rozšiřování naší činnosti v oblasti správy a franšízingu a zároveň snižovat naši základnu nemovitostních aktiv v cílových termínech a za očekávané hodnoty, pokles hodnoty našich nemovitostních aktiv, nepředvídané ukončení našich smluv o správě nebo franšízových smluv, změny federálních, státních, místních nebo zahraničních daňových zákonů, zvýšení úrokových sazeb a provozních nákladů, kolísání směnných kurzů nebo restrukturalizace měn, nepřijetí nových značek nebo inovací, obecná volatilita kapitálových trhů a naše schopnost přístupu na tyto trhy, změny konkurenčního prostředí v našem odvětví, včetně v důsledku pandemie onemocnění COVID-19, konsolidace odvětví a trhů, na kterých působíme, naše schopnost úspěšně rozvíjet věrnostní program World of Hyatt a nabídku členství Apple Leisure Group, kybernetické incidenty a selhání informačních technologií, výsledky soudních nebo správních řízení, porušení předpisů nebo zákonů souvisejících s naším franšízovým podnikáním, a další rizika uvedená v dokumentech společnosti předkládaných Komisi pro cenné papíry a burzy, včetně naší výroční zprávy na formuláři 10-K a čtvrtletních zpráv na formuláři 10-Q, které jsou k dispozici u Komise pro cenné papíry a burzy. Doporučujeme nepřikládat jakýmkoliv výhledovým prohlášením nepřiměřenou důvěru a nespoléhat se na ně v nadměrné míře, neboť zohledňují výhledy pouze ke dni vydání této tiskové zprávy. Nezavazujeme se přebírat ani nepřebíráme žádnou povinnost jakákoliv z těchto výhledových prohlášení veřejně aktualizovat tak, aby odrážela skutečné výsledky, nové informace nebo budoucí události, změny předpokladů nebo změny jiných faktorů, která výhledová prohlášení ovlivňují, s výjimkou případů, kdy to vyžadují platné právní předpisy. Pokud jedno nebo více z výhledových prohlášení aktualizujeme, nelze z toho vyvozovat, že budeme tato nebo jiná výhledová prohlášení dále aktualizovat.

Zobrazit zdrojovou verzi na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221129005474/en/

Kontakty

Kontakt pro média pro další informace:

Hyatt:

Franziska Weber

franziska.weber@hyatt.com

Kontaktní osoba pro investory: Mgr:

Noah Hoppe

noah.hoppe@hyatt.com

Dream Hotel Group:

Katie Fontana

kfontana@dreamhotelgroup.com

Zdroj: Hyatt Hotels Corporation

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)