Společnost Huawei představila na veletrhu MWC 2023 řešení inkluzivní konektivity 2.0, které podporuje rovný přístup k veřejným službám

Barcelona 2. března 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – Společnost Huawei představila na veletrhu Mobile World Congress (MWC) 2023 řešení Inclusive Connectivity 2.0. Uvedení bylo součástí zasedání „Urychlení digitální transformace veřejných služeb“, na kterém se sešli odborníci na veřejné služby. Zasedání se zaměřovalo na trendy v digitální transformaci odvětví a hledalo způsoby, jak podpořit hospodářský i sociální rozvoj a zároveň zlepšit kvalitu života občanů.

Podpora digitálního začlenění pomocí univerzálního připojení

Navzdory rostoucímu přístupu k připojení nemá 400 milionů lidí na celém světě stále přístup k mobilním širokopásmovým sítím (přibližně 5 % populace). V zemích s nízkými a středními příjmy je pravděpodobnost, že obyvatelé venkova budou používat mobilní internet, o 33 % nižší než u obyvatel měst.

Vlády po celém světě proto zahájily strategie na propojení venkovských oblastí prostřednictvím budování digitální infrastruktury v odlehlých oblastech. Konečným cílem je dosáhnout inkluzivních a spravedlivých digitálních služeb a překlenout rozdíly v digitální infrastruktuře.

Řešení společnosti Huawei má zásadní význam pro země, které chtějí překonat digitální propast. Andrew Zhang, viceprezident společnosti Huawei pro veřejný sektor, vysvětlil: „Společnost Huawei, přední světový poskytovatel informačních a komunikačních technologií, podpořila mnoho vlád na jejich cestě k digitální transformaci. Naše inovativní řešení mohou pomoci překlenout digitální propast, umožnit inkluzivní připojení a zpřístupnit digitální svět všem.“

Na veletrhu MWC 2023 představila společnost Huawei řešení Inclusive Connectivity 2.0, které usnadňuje výstavbu sítí v odlehlých oblastech se složitým prostředím. Řešení kombinuje datové, optické i bezdrátové produkty a je určeno k zajištění konektivity ve venkovských a odlehlých horských oblastech.

Cílem řešení Inclusive Connectivity 2.0 je snížit náklady na výstavbu sítí a urychlit jejich zavádění, což povede k rychlé a nákladově efektivní národní informatizaci. Pomáhá vládám po celém světě zlepšit poskytování služeb a zkvalitnit život v těžko dostupných oblastech.

Urychlení digitální transformace veřejných služeb

Veřejné služby se dnes musí zaměřovat na lidi. Proto je důležité vybudovat infrastrukturu „cloud + síť“ prostřednictvím návrhu na nejvyšší úrovni – jen tak totiž bude možné poskytovat občanům komplexní digitální veřejné služby a dosahovat vzájemného propojení v celém rozsahu.

Integrovaná architektura „cloud + síť“ umožňuje veřejnému sektoru snadnou a bezpečnou výměnu dat napříč sítěmi a regiony a nabízí veřejnosti služby na jednom místě. Současně může vytvořit centralizované, bezpečné a spolehlivé nosné prostředí pro vzájemné propojení vládních oddělení a zvýšit efektivitu jejich spolupráce. Tím se v konečném důsledku dosáhne vyšší efektivity řízení.

Hong-Eng Koh, globální vedoucí vědecký pracovník společnosti Huawei pro oblast veřejných služeb, řekl: „ Společnost Huawei umožňuje svým klientům z oblasti státní správy, školství a zdravotnictví po celém světě projít cestou digitální transformace prostřednictvím našich komplexních technologií včetně 5G, F5G, cloudu, velkých objemů dat a umělé inteligence. Pomáháme našim klientům v oblasti národní páteřní sítě a last mile konektivity, abychom dosáhli jejich cílů v oblasti digitální společnosti, digitální ekonomiky a digitální veřejné správy.“

Chris Baryomunsi, ministr ICT a národního poradenství v Ugandě, prohlásil: „Při budování všudypřítomné, inteligentní digitální infrastruktury po celé zemi vláda usilovně pracuje na rozšíření digitalizace země v řadě oblastí, aby se uvolnil multiplikační efekt ICT na přidružená sekundární a terciární odvětví s obrovským dopadem na ekonomiku.“

Posláním společnosti Huawei v oblasti vládních a veřejných služeb je pomáhat zemím a regionům „zlepšovat národní digitální infrastrukturu a urychlovat digitální transformaci veřejných služeb“. Doufáme, že pomůžeme vládám na celém světě s přechodem na digitální technologie.

Pro dotazy médií kontaktujte: hwebgcomms@huawei.com

Foto –
https://mma.prnewswire.com/media/2012428/image_986294_75812793.jpg