Společnost Huawei dodá technologii do jedné z největších elektráren na bázi obnovitelných zdrojů ve střední a východní Evropě

Kleczew (Polsko) 5. března 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – V Polsku vznikne největší hybridní energetická farma ve střední a východní Evropě, která bude kombinovat fotovoltaickou a větrnou elektrárnu o celkovém výkonu 205 MW. Roční výroba bude dodávat elektřinu více než 100.000 domácností a sníží emise CO2 o téměř 160 tun. Pro rozvoj technologické infrastruktury elektrárny dodá společnost Huawei 710 strunových střídačů a 23 inteligentních trafostanic. Hybridní farma vzniká na místě bývalých těžebních dolů v Kleczewu ve Velkopolském vojvodství.

Elektrárna Kleczew Solar & Wind se nachází na pozemcích, kde v minulosti probíhala těžba, a bude jedním z největších parků obnovitelné energie ve střední a východní Evropě a prvním projektem v Polsku, který v tak velkém měřítku kombinuje fotovoltaické a větrné technologie. První fáze výstavby zahrnuje výstavbu fotovoltaické elektrárny o výkonu 193 MWp a větrné elektrárny o výkonu 12 MW. V rámci investice dodá společnost Huawei 23 inteligentních trafostanic a 710 střídačů, které jsou jednou z klíčových součástí fotovoltaické elektrárny. Předpokládaný roční výnos energie z fotovoltaické elektrárny je přibližně 222 GWh a z větrné farmy přibližně 47 GWh. Hybridní farma v Kleczewu bude schopna pokrýt energetické potřeby více než 100.000 domácností.

Společnost Huawei se již několik let soustavně podílí na rozvoji moderního energetického sektoru pomocí inteligentních fotovoltaických řešení. „Jsem nesmírně potěšen, že naše technologie mohou aktivně podporovat ekologickou transformaci Polska v takových klíčových projektech, jako je hybridní elektrárna v Kleczewu. Jedná se o velmi důležitou investici na cestě k úplné dekarbonizaci polské ekonomiky a zajištění zelené, čisté a nákladově efektivní energie pro celou společnost,“ uvedl Ryszard Hordyński, ředitel pro strategii a komunikaci, Huawei Poland.

Investorem elektrárny Kleczew Solar & Wind je společnost Lewandpol Group, správcem aktiv je společnost Ergy, generálním dodavatelem je společnost Electrum Group, která je zodpovědná za implementaci regulátoru činného a jalového výkonu Renedium.

„Jedná se o strategicky důležitý projekt směřující k dekarbonizaci polského hospodářství. Dodavatelé a zhotovitelé zapojení do dodavatelského řetězce byli pečlivě vybráni, aby byla zajištěna efektivita a spolehlivost během výstavby elektrárny i po jejím skončení. Jsme si jisti, že budeme spolupracovat s těmi nejlepšími dodavateli, mezi něž patří i společnost Huawei, která je na polském trhu již známá jako spolehlivý dodavatel špičkových střídačů,“ řekl Marcin Kuprel, generální ředitel společnosti Ergy.

Společnost Huawei využívá své výhody v oblasti digitálních technologií a technologií v oblasti energetiky a integruje své zavedené digitální technologie s fotovoltaikou, systémy pro ukládání energie, cloudem a technologiemi umělé inteligence. Nabízí inteligentní fotovoltaická a skladovací řešení pro tři hlavní scénáře výroby, přenosu, distribuce a spotřeby energie: inteligentní fotovoltaické řešení pro veřejné použití, inteligentní fotovoltaické řešení pro firmy a průmyslové podniky a inteligentní fotovoltaické řešení pro domácnosti. Tato řešení snižují vyrovnané náklady na elektřinu (LCOE) fotovoltaických elektráren po celou dobu jejich životnosti a zlepšují výkonnost při vytváření sítě, díky čemuž se fotovoltaika stává primárním zdrojem energie.

„To, že si naši obchodní partneři vybrali právě naše střídače a chytré trafostanice je nejlepším potvrzením vysoké kvality a spolehlivosti našich technologií. Investice Kleczew Solar & Wind je vyvrcholením dlouholeté komplexní obchodní spolupráce a zároveň důležitým faktorem pro další rozvoj hybridních elektráren. Důvěra našich obchodních partnerů Ergy, Electrum a investora Lewandpol v naše produkty nás naplňuje hrdostí a motivuje k další práci ve jménu vývoje bezemisních zdrojů energie. Stojí za zmínku, že střídače Huawei byly první v Polsku, které získaly časově neomezenou povinnou certifikaci pro všechny fotovoltaické měniče,“ dodává Paweł Strzałkowski, senior account manager oddělení Digital Power, Huawei Poland.

Na výstavbě fotovoltaické části elektrárny Kleczew Solar & Wind se podílejí společnosti Electrum, Jinko Solar, Budmat a Tele-Fonika Kable.

Foto
https://mma.prnewswire.com/media/2013200/project_picture.jpg

Kontakt: Nicole Li, likun47@huawei.com