Společnost Hikvision vydává ESG report za rok 2022

Chang-čou (Čína) 6. července 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – Společnost Hikvision zveřejnila svou výroční zprávu o ochraně životního prostředí, sociálních otázkách a faktorech řízení (Environmental, Social and Governance – ESG report) za rok 2022. Zpráva zdůrazňuje významné pokroky, kterých společnost Hikvision dosáhla v různých oblastech ESG, včetně integrity a compliance, nízkouhlíkového rozvoje a podpory harmonických vztahů se zaměstnanci, partnery a komunitami.

„Ve společnosti Hikvision jsme se zavázali dodržovat při svých aktivitách zásady společenské odpovědnosti, etiky a ochrany životního prostředí. Své postupy neustále vyhodnocujeme a upravujeme, abychom se ujistili, že děláme správné věci správným způsobem. Naši specializovaní inženýři vyvíjejí technologie, které zvyšují bezpečnost veřejnosti, zlepšují řízení dopravy i provozní efektivitu. Všechny tyto kroky podtrhují naše pevné odhodlání naplňovat cíle ESG,“ uvedl vedoucí pracovník pro compliance a senior viceprezident společnosti Hikvision Huang Fanghong.

Technologií k lepšímu světu

Společnost Hikvision si uvědomuje transformační potenciál technologií pro budování lepšího světa a využívá své pokročilé schopnosti v oblasti umělé inteligence věcí (AIoT) k podpoře pozitivních změn a dosažení významných pokroků v různých odvětvích, které významně zlepšují lidské životy.

ESG report společnosti Hikvision za rok 2022 popisuje hlavní kategorie společenské hodnoty, kterou společnost vytváří. Prostřednictvím inovativních řešení a produktů poskytuje společnost Hikvision podporu zranitelným skupinám a podporuje digitální transformaci správy měst a venkova, řízení dopravy a komunitních služeb. Společnost také rozšířila své technologické možnosti s cílem podpořit harmonické soužití lidí a přírody.

Společenská odpovědnost a udržitelný rozvoj jsou nyní hluboce zakořeněnou součástí obchodních praktik společnosti Hikvision. Prostřednictvím spolupráce s podobně smýšlejícími jednotlivci a průmyslovými partnery usiluje společnost Hikvision o maximální využití potenciálu technologií k pozitivním změnám ve světě.

Nízkouhlíkový provoz a ekologický rozvoj

Součástí strategie řízení ESG společnosti Hikvision je i ekologický a nízkouhlíkový rozvoj. V roce 2022 společnost dokončila svůj plán uhlíkové neutrality a získala certifikaci ISO14064 pro vykazování a verifikaci emisí skleníkových plynů. Tato uznávaná certifikace se zaměřuje na kvantifikaci a ověřování objemu emisí skleníkových plynů, čímž poskytuje organizacím spolehlivý rámec pro zpracování inventur skleníkových plynů a tvůrcům politik pro vytváření účinných iniciativ v oblasti změny klimatu.

Společnost nepřetržitě zdokonaluje svůj systém environmentálního řízení, podporuje ekologickou výrobu a provoz a zavádí opatření na úsporu energie a snižování emisí. V loňském roce společnost Hikvision nakoupila 32.852 MWh zelené elektřiny a 4508 MWh energie vyrobené prostřednictvím fotovoltaických jednotek.

Díky významným investicím do vývoje inovativních technologií a produktů společnost Hikvision podporuje a pomáhá všem – od zákazníků až po partnery – společně pracovat na zelenější budoucnosti . Současně se společnost i nadále snaží snižovat svou ekologickou stopu v každé fázi vývoje produktů a obchodních operací – od výběru materiálů a designu až po ekologickou výrobu a nízkouhlíkové postupy v kancelářských komplexech.

Rozšiřování systému compliance

Společnost Hikvision pokračuje ve zdokonalování svého systému compliance (shody s předpisy) tak, aby zahrnoval co nejširší škálu otázek a činností. Za tímto účelem přizvala odborníky na mezinárodní politiku a vztahy, správu a řízení společností, kybernetickou bezpečnost, ochranu dat a správu lidských práv, kteří poskytují jejímu vedení odborné poznatky a rady. Společnost se také snaží zvyšovat povědomí zaměstnanců o problematice compliance a podporuje u nich dodržování svých postupů v této oblasti.

Od roku 2022 pořádá společnost Hikvision globální konference ESG (Global ESG Conferences) , které jsou koncipovány jako prostor pro diskusi o klíčových tématech a prioritách v oblasti ESG a poskytují zúčastněným stranám fórum umožňující hlubší vhled do mezinárodního prostředí, v němž společnost působí, a do globálních povinností, které se zavázala plnit. Konference, které se konaly v různých zemích a regionech, slouží zaměstnancům a partnerům jako platforma pro společnou práci ve prospěch sociálního blahobytu.

Další informace naleznete v  ESG reportu společnosti Hikvision za rok 2022 .

Foto –
https://mma.prnewswire.com/media/2147070/Hikvision_releases_annual_ESG_report_2022.jpg

Foto –
https://mma.prnewswire.com/media/2147071/Hikvision_ESG_Key_Performance_2022.jpg

KONTAKT: Eric Xie, Fax: +86 571 89935635, e-mail: xieqinchuan@hikvision.com