Společnost Farm to Plate oznamuje dostupnost revoluční platformy SaaS pro dodavatelský řetězec, která zvyšuje bezpečnost potravin, minimalizuje stahování z trhu a podporuje udržitelné ekosystémy

Alpharetta (USA) 1. března 2023 (PROTEXT/BusinessWire) – Díky nezměnitelným datům dodavatelského řetězce v reálném čase se eliminují cykly stahování z trhu a minimalizuje se plýtvání potravinami

Společnost Farm to Plate dnes oznámila okamžitou dostupnost Farm To Plate (F2P), průkopnického produktu založeného na technologii blockchain pro prokazování původu a sledování potravinářského řetězce, který rozšíří rozsah transparentnosti dat na nejnižší úroveň potravinářského průmyslu – od výrobců až po spotřebitele. Platforma Farm to Plate reaguje na zvýšené legislativní požadavky na digitalizaci a transparentnost dodržováním pravidel GS1 a FDA FSMA č. 204 a zvyšuje důvěru ve značku, finanční stabilitu a reputaci tím, že umožňuje orientaci na udržitelnost, odpovědné zemědělství, transparentnost pro spotřebitele a výrazně snižuje riziko a rozsah stahování výrobků z trhu. Podívejte se, jak to funguje.

Tato tisková zpráva obsahuje multimediální prvky. Celou zprávu najdete zde: https://www.businesswire.com/news/home/20230228006322/cs/

Klíčové vlastnosti a výhody systému Farm to Plate

• Mikrospropitné: Koncoví spotřebitelé mohou dávat výrobcům přímo částky spropitného, které jsou bezpečně a okamžitě přenášeny prostřednictvím technologie blockchain. Eliminují se tak prostředníci a šance na podvod, a zároveň se výrobcům výrazně zvýší jejich skromné příjmy.

• Nezměnitelné, ucelené sledování a dohledávání: Díky nezměnitelným decentralizovaným informacím žádná ze zúčastněných stran nedisponuje nepřiměřeným vlastnictvím informací, čímž se eliminuje riziko falšování údajů.

• Bezpečné řízení přístupu k informacím v rámci technologie blockchain: Důsledné řízení přístupu umožňuje detailní kontrolu nad tím, kdo má k jakým datům přístup. Různé strany tak mají přístup pouze k relevantním a požadovaným informacím.

• Postaveno na standardech GS1 a v souladu s pravidlem FDA FSMA č. 204.

Naplnění požadavku spotřebitelů na ucelenou transparentnost

Globalizovaný dodavatelský řetězec, kde se potraviny získávají a přepravují napříč kontinenty, se vyznačuje bezprecedentní úrovní transparentnosti, kterou spotřebitelé nyní vyžadují – od zdrojů přes přepravu až po skladování a další detaily. Průzkum také dokazuje, že 73 % spotřebitelů dává přednost značkám, které jsou udržitelné, poctivé a transparentní ohledně toho, jak a kde byly produkty chovány nebo pěstovány. Udržitelná výroba je také vysoko na jejich seznamu přání, přičemž za zboží vyrobené udržitelným způsobem jsou ochotni zaplatit obrovskou přirážku – v průměru 30 až 40 %. „Farm to Plate bude revoluční pro potravinářské značky, které si chtějí vybudovat silnou identitu u moderního spotřebitele zaměřeného na udržitelnost. Díky transparentnosti a možnosti přímého spojení s dodavateli mohou značky svým zákazníkům prezentovat silnou image moderní uvědomělé společnosti. Je to začátek dlouhé cesty důvěry mezi spotřebiteli a potravinářskými značkami.“ – Mika Liss, poradkyně pro strategii, Farm To Plate.

Farm to Plate vyplňuje chybějící články v dodavatelském řetězci

Potravinářské značky se potýkají s tíhou legislativních požadavků a s požadavky spotřebitelů na transparentnost. Poskytování takto podrobných a spolehlivých informací ve složitém globálním dodavatelském řetězci představuje výzvu. Existuje velká závislost na manuálních procesech, v jejímž důsledku jsou data náchylná k podvodům a která brání včasnému předávání informací všem zúčastněným stranám. Farm to Plate využívá blockchain s povolením, nástroje řízené umělou inteligencí a automatizaci prostřednictvím zařízení na bázi IoT (internetu věcí) k poskytování řízeného přístupu k nezměnitelným datům v reálném čase správným zúčastněným stranám. „Vytvořili jsme F2P pomocí otevřené standardní technologie, která se bez problémů integruje do vašich stávajících systémů. A nejlepší na tom je, že je modulární, což nám umožňuje téměř donekonečna rozšiřovat její možnosti přidáváním funkcí v dalších verzích.“– Saptarshi Choudhury, viceprezident pro produkty ve společnosti Farm To Plate.

Propojení spotřebitelů a zemědělců pro udržitelné ekosystémy

Díky inovativnímu využití populárních platforem pro zasílání zpráv, jako je WhatsApp, převodu řeči na psaný text, překladům do místních jazyků a offline funkcím je Farm To Plate prvním řešením pro sledování a dohledávání, které je skutečně přístupné rybářům a zemědělcům. Prostřednictvím poskytování mikrospropitného bude Farm to Plate využívat propojení mezi spotřebiteli a zemědělci, které přinese finanční stabilitu komunitě výrobců a sníží se riziko nadměrného využívání půdy.

„Farm To Plate je první řešení pro potravinový řetězec, které propojí všechny zúčastněné strany do jednoho systému. Jedinečným způsobem propojujeme přímo spotřebitele a zemědělce – spotřebitelé si tak mohou vybudovat důvěru v potraviny díky transparentnosti a finanční udržitelnost výrobců prostřednictvím jediného QR kódu. Naše hodnotová nabídka je zakotvena v 5 T: Trace (sledování), Track (dohledávání), Trade (obchodování), Tip (spropitné), Trust (důvěra). Nejraději máme spropitné, protože je oceněním zemědělce.“ – Pramod Sajja, prezident a generální ředitel, Farm to Plate LLC. & Paramount Software Solutions Inc., Farm to Plate LLC. & Paramount Software Solutions Inc.

O společnosti Farm to Plate

Vizí blockchainového týmu společnosti Farm to Plate bylo vyvinout produkt, který změní způsob fungování potravinářského a nápojového průmyslu. Úspěchy platformy Hyperledger Fabric vyústily v její přijetí, které umožnilo zdůraznit význam této technologie otevřeného ekosystému. Společnost Farm to Plate chtěla vytvořit něco, co by mělo význam, a přitom by se dalo jednoduše přizpůsobit tak, aby vyplnilo mezery ve stávajících systémech potravinového řetězce.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Zdrojovou verzi najdete na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230228006322/cs/

KONTAKT

Další informace, pouze pro tisk: Neha Rao Manažerka pro marketing a komunikaci neha@paramountsoft.net

Vice informací o Farm To Plate zde: www.farmtoplate.io

Zdroj: Farm to Plate