Společnost Edwards, s.r.o. a Úřad městské části Praha 14 Ambasadory kvality České republiky

Praha 8. listopadu 2022 (PROTEXT) – Ocenění Ambasador kvality České republiky 2022 v podnikatelském sektoru získala společnost Edwards, s.r.o. Ve veřejném sektoru si titul odnesla Praha 14, Úřad městské části Praha 14. Cena je určena pro organizace, které nadstandardně dbají o zajištění kvality svých produktů a služeb, které se chovají odpovědně a aktivně napomáhají šíření a propagaci kvality.

Vítězem ceny v podnikatelském sektoru a nositelem titulu Ambasador kvality České republiky se stala pro rok 2022 společnost Edwards, s.r.o., globální lídr v oblasti vakua a snižování emisí, jenž se zabývá vývojem a výrobou vakuových vývěv. Společnost je součástí skupiny Atlas Copco Group. Hodnotitelé pozitivně vnímali zejména důraz na inovace a jakost, propracovaný systém interního firemního vzdělávání s výrazným zaměřením na oblast kvality. Firma dlouhodobě spolupracuje se středními a vysokými školami v regionu formou grantových a stipendijních programů. Zástupci společnosti Edwards se pravidelně věnují i přednáškám na technicky zaměřených vysokých školách.

Vítězem ceny Ambasador kvality České republiky ve veřejném sektoru se stala Praha 14, Úřad městské části Praha 14. Úřad městské části je jednou z českých municipalit, která má kvalitu a spokojenost občanů na prvním místě. Hodnotitelé ocenili zejména vysoký důraz na digitalizaci činností úřadu a funkční systém managementu kvality. Úřad se může pyšnit také propracovaným způsobem hodnocení spokojenosti zákazníků – občanů a zaměstnanců. Rovněž společenská odpovědnost má na úřadu vysokou prioritu a zejména environmentální pilíř obsahuje mnoho aktivit, díky kterým úřad dosahuje řady úspěchů v péči o životní prostředí v Praze 14.

K vyhlášeným výsledkům cen Ambasador kvality ČR výkonný ředitel České společnosti pro jakost Petr Koten říká: „Gratuluji oceněným. Uspět v soutěži mohou jen ti nejlepší. Organizace v rámci hodnocení totiž dokladují aktivity na propagaci kvality, podporu inovací, uplatňování společensky odpovědných přístupů a zásad udržitelného rozvoje v podnikání. Při hodnocení se přihlíží i k ekonomickým výsledkům, nastaveným procesům a přístupům ke kvalitě.“

Posláním České společnosti pro jakost je oceňovat také jednotlivce, kteří kvalitou žijí, kvalitu šíří, aktivně se zasazují o její implementaci. Kdo tedy představuje tyto tváře kvality?

Držitelem prestižního čestného ocenění Cena Anežky Žaludové, kterým ČSJ oceňuje osobnosti, jež se mimořádným způsobem zasloužily o rozvoj péče o kvalitu v naší zemi, se stal Miroslav Jedlička, čestný předseda České společnosti pro jakost.

Titul Manažer kvality roku je udělovaný v návaznosti na mezinárodní cenu European Quality Leader, vyhlašovanou Evropskou organizací pro kvalitu. Manažerem kvality se stala Zuzana Šidlichovská ze společnosti JABLOTRON SECURITY a.s., která pozici manažera kvality zastává více než 10 let.

Cena za návrat do života je udělována všem typům organizací, které významným způsobem přispívají k návratu duševně či tělesně postižených lidí do běžného pracovního a rodinného života. Cenu získala obecně prospěšná společnost PROSAZ, z.ú.

Předsedkyně České společnosti pro jakost Elena Stibůrková k předaným cenám uvedla: „Jsme velice potěšeni, že i navzdory ne zcela příznivým okolnostem a přetrvávající atmosféře nejistoty, jsou organizace, které si drží vysoký standard řízení a kvalitu vnímají jako svoji konkurenční výhodu. Věříme, že tyto příklady dobré praxe mohou být pro českou ekonomiku i společnost určitým důvodem k optimismu.“

Kontakt:

Kateřina Šimková

simkova@vitapr.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.