Společnost CATL představila svůj plán pro dosažení uhlíkové neutrality

Šanghaj 19. dubna 2023 (PROTEXT/PRNewswire) – Společnost CATL na 20. mezinárodní výstavě automobilového průmyslu v Šanghaji (Auto Shanghai) oznámila 18. dubna plán dosáhnout uhlíkové neutrality v rámci svých hlavních činností do roku 2025 a v celém hodnotovém řetězci baterií pak do roku 2035.

„Společnost CATL bere dosažení uhlíkové neutrality zodpovědně. Naplnění tohoto cíle poukazuje na naše schopnosti a otevírá nám další příležitosti,“ prohlásil tajemník představenstva společnosti CATL Jiang Li na slavnostním uvedení strategie uhlíkové neutrality, které se konalo první den veletrhu Auto Shanghai. Objem prodeje lithium-iontových baterií společnosti CATL se v roce 2022 vyšplhal na 289 GWh a podle společnosti SNE Research se společnost CATL na celosvětovém trhu baterií pro elektromobily podílela 37 % a na celosvětových dodávkách baterií pro skladování energie pak dokonce 43,4 %. Plán uhlíkové neutrality společnosti CATL je proto vůbec nejrozsáhlejším takovým plánem v oblasti výroby lithium-iontových baterií.

Pro dosažení cílů nulové produkce uhlíku bude společnost CATL snižovat emise uhlíku v pěti klíčových oblastech, a to v oblasti těžby, sypkých surovin, materiálů pro baterie a v oblasti výroby článků a bateriových systémů. Své úsilí podpoří čtyřmi inovačními systémy. Společnost CATL současně ve svém dodavatelském řetězci rozsáhle propaguje program CREDIT. CREDIT je program auditu transparentnosti udržitelného hodnotového řetězce iniciovaný společností CATL, který se skládá z mechanismu řízení udržitelného rozvoje, etického kodexu podnikání, ochrany životního prostředí, pracovních postupů a odpovědného zadávání zakázek. Společnost CATL doufá, že tento program využije k navýšení míry povědomí o udržitelném rozvoji a že jí pomůže prozkoumat možnosti udržitelného rozvoje.

Společnost CATL na letošním veletrhu Auto Shanghai také předvedla podrobné informace o bateriových pasech, což je digitální dvojče fyzické baterie s informacemi o baterii, surovinách, udržitelném investování a údajích o dodavatelském řetězci. Bateriový pas je pilotní program, který spustila organizace Global Battery Alliance, a v budoucnu budou moci spotřebitelé naskenováním QR kódu na bateriovém pasu zjistit různé informace o baterii a získat tak potřebné údaje při výběru nízkouhlíkových a odpovědně vyráběných baterií. Jako člen nové správní rady organizace Global Battery Alliance se bude společnost CATL aktivně podílet na formulaci a zdokonalování předpisů týkajících se bateriových pasů, aby tak přispěla k zajištění transparentnosti dodavatelského řetězce v tomto odvětví, k řízení sledovatelnosti životního cyklu baterií a k jejich recyklaci.

V posledních letech společnost CATL neúnavně usiluje o ekologický rozvoj. V roce 2019 převzala vedoucí postavení v oblasti průmyslového sledování surovin pomocí technologie blockchain. Její továrna v Yibinu se v roce 2021 stala první továrnou na uhlíkově neutrální baterie a v roce 2022 získala certifikát uhlíkové neutrality. Společnost CATL v roce 2022 prosadila více než 400 projektů na úsporu energií. Díky těm se podařilo zabránit vzniku emisí uhlíku v celkové výši 450.000 tun a zvýšit podíl využití ekologické elektřiny na 26,60 %. Díky celé řadě technologických inovací a stále narůstající úrovni zkušeností se společnosti CATL podařilo získat nejen špičkovou konkurenceschopnost v oblasti uhlíkové neutrality doma i v zahraničí, ale také vnést do kvalitního rozvoje odvětví novou vitalitu.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2056751/IMG_6877.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2056752/IMG_6878.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2056753/IMG_6879.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2056754/IMG_6880.jpg

KONTAKT: Fred Zhang, zhangyz02@catl.com